Σειρά 12,5/13mm - Οδοντωτοί


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

12,5 x 1000 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008711

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,40€

12,5 x 1013 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008712

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,30€

12,5 x 1025 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008713

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,45€

12,5 x 1050 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008714

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,60€

12,5 x 1075 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008715

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,65€

12,5 x 1100 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008716

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,90€

12,5 x 1125 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008717

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,08€

12,5 x 1150 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008718

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,20€

12,5 x 1175 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008719

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,35€

12,5 x 1200 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008720

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,50€

12,5 x 1225 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008721

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,60€

12,5 x 1250 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008722

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,70€

12,5 x 1275 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008723

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,70€

12,5 x 1325 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008725

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,95€

12,5 x 1350 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008726

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,05€

12,5 x 1350 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008724

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,95€

12,5 x 1375 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008727

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,25€

12,5 x 1400 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008728

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,40€

12,5 x 1425 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008729

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,55€

12,5 x 1450 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008730

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,90€

12,5 x 1460 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008731

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,90€

12,5 x 1475 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008732

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,00€

12,5 x 1500 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008733

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,55€

12,5 x 1525 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008734

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,55€

12,5 x 1550 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008735

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,70€

12,5 x 1575 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008736

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,90€

12,5 x 1600 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008737

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,99€

12,5 x 1625 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008738

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,10€

12,5 x 1650 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008739

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,20€

12,5 x 1675 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008740

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,35€

12,5 x 1700 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008741

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,45€

12,5 x 1725 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008742

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,80€

12,5 x 1750 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008743

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,20€

12,5 x 1775 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008744

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,00€

12,5 x 1800 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008745

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,45€

12,5 x 1825 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008746

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,80€

12,5 x 1850 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008747

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,90€

12,5 x 1875 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008748

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,10€

12,5 x 1900 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008749

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,30€

12,5 x 1925 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008750

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,80€

12,5 x 1950 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008751

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,20€

12,5 x 1975 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008752

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,40€

12,5 x 2000 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008753

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,60€

12,5 x 2025 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008754

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,60€

12,5 x 2050 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008755

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,60€

12,5 x 2075 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008756

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,95€

12,5 x 2100 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008757

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,95€

12,5 x 2125 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008758

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,10€

12,5 x 2150 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008759

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

15,30€

12,5 x 2175 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008760

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,20€

12,5 x 2200 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008761

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,50€

12,5 x 2450 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008762

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,40€