Σειρά A


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

A-100 Εσωτερική Περίμετρος: 2540mm Εξωτερική Περίμετρος: 2590mm

 Κωδικός: 008852

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,20€

A-101 Εσωτερική Περίμετρος: 2565mm Εξωτερική Περίμετρος: 2615mm

 Κωδικός: 008853

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,30€

A-102 Εσωτερική Περίμετρος: 2591mm Εξωτερική Περίμετρος: 2641mm

 Κωδικός: 008854

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,30€

A-103 Εσωτερική Περίμετρος: 2616mm Εξωτερική Περίμετρος: 2666mm

 Κωδικός: 008855

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,40€

A-104 Εσωτερική Περίμετρος: 2642mm Εξωτερική Περίμετρος: 2692mm

 Κωδικός: 008856

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,50€

A-105 Εσωτερική Περίμετρος: 2667mm Εξωτερική Περίμετρος: 2717mm

 Κωδικός: 008857

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,55€

A-106 Εσωτερική Περίμετρος: 2692mm Εξωτερική Περίμετρος: 2742mm

 Κωδικός: 008858

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,55€

A-107 Εσωτερική Περίμετρος: 2718mm Εξωτερική Περίμετρος: 2768mm

 Κωδικός: 008859

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,60€

A-108 Εσωτερική Περίμετρος: 2743mm Εξωτερική Περίμετρος: 2793mm

 Κωδικός: 008860

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,65€

A-109 Εσωτερική Περίμετρος: 2769mm Εξωτερική Περίμετρος: 2819mm

 Κωδικός: 008861

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,70€

A-110 Εσωτερική Περίμετρος: 2794mm Εξωτερική Περίμετρος: 2844mm

 Κωδικός: 008862

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,75€

A-110 Εσωτερική Περίμετρος: 2794mm Εξωτερική Περίμετρος: 2844mm

 Κωδικός: 008862

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,75€

A-111 Εσωτερική Περίμετρος: 2819mm Εξωτερική Περίμετρος: 2869mm

 Κωδικός: 008863

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,80€

A-112 Εσωτερική Περίμετρος: 2845mm Εξωτερική Περίμετρος: 2895mm

 Κωδικός: 008864

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,80€

A-113 Εσωτερική Περίμετρος: 2870mm Εξωτερική Περίμετρος: 2920mm

 Κωδικός: 008865

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,90€

A-114 Εσωτερική Περίμετρος: 2896mm Εξωτερική Περίμετρος: 2946mm

 Κωδικός: 008866

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,90€

A-115 Εσωτερική Περίμετρος: 2921mm Εξωτερική Περίμετρος: 2971mm

 Κωδικός: 008867

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,20€

A-116 Εσωτερική Περίμετρος: 2946mm Εξωτερική Περίμετρος: 2996mm

 Κωδικός: 008868

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,25€

A-117 Εσωτερική Περίμετρος: 2972mm Εξωτερική Περίμετρος: 3022mm

 Κωδικός: 008869

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,25€

A-118 Εσωτερική Περίμετρος: 2997mm Εξωτερική Περίμετρος: 3047mm

 Κωδικός: 008870

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,30€

A-119 Εσωτερική Περίμετρος: 3026mm Εξωτερική Περίμετρος: 3073mm

 Κωδικός: 008871

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,30€

A-120 Εσωτερική Περίμετρος: 3048mm Εξωτερική Περίμετρος: 3098mm

 Κωδικός: 008872

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,30€

A-122 Εσωτερική Περίμετρος: 3099mm Εξωτερική Περίμετρος: 3149mm

 Κωδικός: 008873

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,45€

A-124 Εσωτερική Περίμετρος: 3150mm Εξωτερική Περίμετρος: 3200mm

 Κωδικός: 008874

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,60€

A-126 Εσωτερική Περίμετρος: 3200mm Εξωτερική Περίμετρος: 3250mm

 Κωδικός: 008875

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,65€

A-128 Εσωτερική Περίμετρος: 3251mm Εξωτερική Περίμετρος: 3301mm

 Κωδικός: 008876

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,75€

A-130 Εσωτερική Περίμετρος: 3302mm Εξωτερική Περίμετρος: 3352mm

 Κωδικός: 008877

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,20€

A-132 Εσωτερική Περίμετρος: 3353mm Εξωτερική Περίμετρος: 3403mm

 Κωδικός: 008878

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,30€

A-134 Εσωτερική Περίμετρος: 3404mm Εξωτερική Περίμετρος: 3454mm

 Κωδικός: 008879

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,40€

A-136 Εσωτερική Περίμετρος: 3454mm Εξωτερική Περίμετρος: 3504mm

 Κωδικός: 008880

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,50€

A-137 Εσωτερική περίμετρος: 3480mm Εξωτερική Περίμετρος: 3530mm

 Κωδικός: 008881

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,45€

A-138 Εσωτερική περίμετρος: 3505mm Εξωτερική Περίμετρος: 3555mm

 Κωδικός: 008882

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,65€

A-140 Εσωτερική περίμετρος: 3556mm Εξωτερική Περίμετρος: 3606mm

 Κωδικός: 008883

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,10€

A-142 Εσωτερική περίμετρος: 3607mm Εξωτερική Περίμετρος: 3657mm

 Κωδικός: 008884

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,60€

A-16 Εσωτερική Περίμετρος: 406mm Εξωτερική Περίμετρος: 456mm

 Κωδικός: 008763

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

A-17 Εσωτερική Περίμετρος: 432mm Εξωτερική Περίμετρος: 482mm

 Κωδικός: 008764

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

A-17 Εσωτερική Περίμετρος: 432mm Εξωτερική Περίμετρος: 482mm

 Κωδικός: 008764

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

A-18 Εσωτερική Περίμετρος: 457mm Εξωτερική Περίμετρος: 507mm

 Κωδικός: 008765

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

A-19 Εσωτερική Περίμετρος: 483mm Εξωτερική Περίμετρος: 533mm

 Κωδικός: 008766

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

A-20 Εσωτερική Περίμετρος: 508mm Εξωτερική Περίμετρος: 558mm

 Κωδικός: 008767

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,69€

A-21 Εσωτερική Περίμετρος: 533mm Εξωτερική Περίμετρος: 583mm

 Κωδικός: 008768

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,75€

A-22 Εσωτερική Περίμετρος: 559mm Εξωτερική Περίμετρος: 609mm

 Κωδικός: 008769

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,75€

A-23 Εσωτερική Περίμετρος: 584mm Εξωτερική Περίμετρος: 634mm

 Κωδικός: 008770

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,85€

A-24 Εσωτερική Περίμετρος: 610mm Εξωτερική Περίμετρος: 660mm

 Κωδικός: 008771

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,90€

A-25 Εσωτερική Περίμετρος: 635mm Εξωτερική Περίμετρος: 685mm

 Κωδικός: 008772

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,00€

A-26 Εσωτερική Περίμετρος: 660mm Εξωτερική Περίμετρος: 710mm

 Κωδικός: 008773

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,05€

A-27 Εσωτερική Περίμετρος: 686mm Εξωτερική Περίμετρος: 736mm

 Κωδικός: 008774

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,15€

A-28 Εσωτερική Περίμετρος: 711mm Εξωτερική Περίμετρος: 761mm

 Κωδικός: 008775

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,15€

A-29 Εσωτερική Περίμετρος: 737mm Εξωτερική Περίμετρος: 787mm

 Κωδικός: 008776

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,20€

A-30 Εσωτερική Περίμετρος: 762mm Εξωτερική Περίμετρος: 812mm

 Κωδικός: 008777

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,25€

A-31 Εσωτερική Περίμετρος: 787mm Εξωτερική Περίμετρος: 837mm

 Κωδικός: 008778

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,30€

A-32 Εσωτερική Περίμετρος: 813mm Εξωτερική Περίμετρος: 863mm

 Κωδικός: 008779

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,35€