Σειρά B


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

B-100 Εσωτερική Περίμετρος: 2540mm Εξωτερική Περίμετρος: 2610mm

 Κωδικός: 008295

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,29€

B-101 Εσωτερική Περίμετρος: 2565mm Εξωτερική Περίμετρος: 2635mm

 Κωδικός: 008296

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,37€

B-102 Εσωτερική Περίμετρος: 2591mm Εξωτερική Περίμετρος: 2661mm

 Κωδικός: 008297

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,47€

B-103 Εσωτερική Περίμετρος: 2616mm Εξωτερική Περίμετρος: 2686mm

 Κωδικός: 008298

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,55€

B-105 Εσωτερική Περίμετρος: 2667mm Εξωτερική Περίμετρος: 2737mm

 Κωδικός: 008300

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,73€

B-106 Εσωτερική Περίμετρος: 2692mm Εξωτερική Περίμετρος: 2762mm

 Κωδικός: 008301

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,80€

B-107 Εσωτερική Περίμετρος: 2718mm Εξωτερική Περίμετρος: 2788mm

 Κωδικός: 008302

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,90€

B-108 Εσωτερική Περίμετρος: 2743mm Εξωτερική Περίμετρος: 2813mm

 Κωδικός: 008303

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,00€

B-109 Εσωτερική Περίμετρος: 2769mm Εξωτερική Περίμετρος: 2839mm

 Κωδικός: 008304

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,10€

B-110 Εσωτερική Περίμετρος: 2794mm Εξωτερική Περίμετρος: 2864mm

 Κωδικός: 008305

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,17€

B-111 Εσωτερική Περίμετρος: 2819mm Εξωτερική Περίμετρος: 2889mm

 Κωδικός: 008306

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,27€

B-112 Εσωτερική Περίμετρος: 2845mm Εξωτερική Περίμετρος: 2915mm

 Κωδικός: 008307

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,35€

B-113 Εσωτερική Περίμετρος: 2870mm Εξωτερική Περίμετρος: 2940mm

 Κωδικός: 008308

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,45€

B-114 Εσωτερική Περίμετρος: 2896mm Εξωτερική Περίμετρος: 2966mm

 Κωδικός: 008309

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,55€

B-115 Εσωτερική Περίμετρος: 2921mm Εξωτερική Περίμετρος: 2991mm

 Κωδικός: 008310

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,60€

B-116 Εσωτερική Περίμετρος: 2946mm Εξωτερική Περίμετρος: 3016mm

 Κωδικός: 008311

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,70€

B-117 Εσωτερική Περίμετρος: 2972mm Εξωτερική Περίμετρος: 3042mm

 Κωδικός: 008312

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,80€

B-118 Εσωτερική Περίμετρος: 2997mm Εξωτερική Περίμετρος: 3067mm

 Κωδικός: 008313

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,00€

B-119 Εσωτερική Περίμετρος: 3023mm Εξωτερική Περίμετρος: 3093mm

 Κωδικός: 008314

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mm Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες: GEMINI MITSUBOSHI GOODYEAR SKF ..

11,35€

B-120 Εσωτερική Περίμετρος: 3048mm Εξωτερική Περίμετρος: 3118mm

 Κωδικός: 008315

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,40€

B-121 Εσωτερική Περίμετρος: 3073mm Εξωτερική Περίμετρος: 3143mm

 Κωδικός: 008316

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,40€

B-122 Εσωτερική Περίμετρος: 3099mm Εξωτερική Περίμετρος: 3169mm

 Κωδικός: 008317

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,48€

B-123 Εσωτερική Περίμετρος: 3124mm Εξωτερική Περίμετρος: 3194mm

 Κωδικός: 008318

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,60€

B-124 Εσωτερική Περίμετρος: 3150mm Εξωτερική Περίμετρος: 3220mm

 Κωδικός: 008319

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,65€

B-125 Εσωτερική Περίμετρος: 3175mm Εξωτερική Περίμετρος: 3245mm

 Κωδικός: 008320

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,75€

B-126 Εσωτερική Περίμετρος: 3200mm Εξωτερική Περίμετρος: 3270mm

 Κωδικός: 008321

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,75€

B-127 Εσωτερική Περίμετρος: 3226mm Εξωτερική Περίμετρος: 3296mm

 Κωδικός: 008322

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,80€

B-128 Εσωτερική Περίμετρος: 3251mm Εξωτερική Περίμετρος: 3321mm

 Κωδικός: 008323

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,85€

B-129 Εσωτερική Περίμετρος: 3277mm Εξωτερική Περίμετρος: 3347mm

 Κωδικός: 008324

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,95€

B-130 Εσωτερική Περίμετρος: 3302mm Εξωτερική Περίμετρος: 3372mm

 Κωδικός: 008325

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,13€

B-132 Εσωτερική Περίμετρος: 3353mm Εξωτερική Περίμετρος: 3423mm

 Κωδικός: 008326

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,20€

B-133 Εσωτερική Περίμετρος: 3378mm Εξωτερική Περίμετρος: 3448mm

 Κωδικός: 008327

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,30€

B-134 Εσωτερική Περίμετρος: 3404mm Εξωτερική Περίμετρος: 3474mm

 Κωδικός: 008328

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,40€

B-136 Εσωτερική Περίμετρος: 3454mm Εξωτερική Περίμετρος: 3524mm

 Κωδικός: 008329

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,50€

B-138 Εσωτερική Περίμετρος: 3505mm Εξωτερική Περίμετρος: 3575mm

 Κωδικός: 008330

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,80€

B-140 Εσωτερική Περίμετρος: 3556mm Εξωτερική Περίμετρος: 3626mm

 Κωδικός: 008331

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,90€

B-142 Εσωτερική Περίμετρος: 3607mm Εξωτερική Περίμετρος: 3677mm

 Κωδικός: 008332

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,10€

B-144 Εσωτερική Περίμετρος: 3658mm Εξωτερική Περίμετρος: 3728mm

 Κωδικός: 008333

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,30€

B-146 Εσωτερική Περίμετρος: 3708mm Εξωτερική Περίμετρος: 3778mm

 Κωδικός: 008334

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,48€

B-147 Εσωτερική Περίμετρος: 3734mm Εξωτερική Περίμετρος: 3804mm

 Κωδικός: 008335

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,35€

B-148 Εσωτερική Περίμετρος: 3759mm Εξωτερική Περίμετρος: 3829mm

 Κωδικός: 008336

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,85€

B-150 Εσωτερική Περίμετρος: 3810mm Εξωτερική Περίμετρος: 3880mm

 Κωδικός: 008337

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,05€

B-152 Εσωτερική Περίμετρος: 3861mm Εξωτερική Περίμετρος: 3931mm

 Κωδικός: 008338

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,30€

B-154 Εσωτερική Περίμετρος: 3912mm Εξωτερική Περίμετρος: 3982mm

 Κωδικός: 008339

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,50€

B-156 Εσωτερική Περίμετρος: 3962mm Εξωτερική Περίμετρος: 4032mm

 Κωδικός: 008340

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,70€

B-158 Εσωτερική Περίμετρος: 4013mm Εξωτερική Περίμετρος: 4083mm

 Κωδικός: 008341

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,88€

B-160 Εσωτερική Περίμετρος: 4064mm Εξωτερική Περίμετρος: 4134mm

 Κωδικός: 008342

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,98€

B-162 Εσωτερική Περίμετρος: 4115mm Εξωτερική Περίμετρος: 4185mm

 Κωδικός: 008343

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

15,16€

B-165 Εσωτερική Περίμετρος: 4191mm Εξωτερική Περίμετρος: 4261mm

 Κωδικός: 008345

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,90€

B-166 Εσωτερική Περίμετρος: 4216mm Εξωτερική Περίμετρος: 4286mm

 Κωδικός: 008346

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

15,50€

B-167 Εσωτερική Περίμετρος: 4242mm Εξωτερική Περίμετρος: 4312mm

 Κωδικός: 008347

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,06€

B-168 Εσωτερική Περίμετρος: 4267mm Εξωτερική Περίμετρος: 4337mm

 Κωδικός: 008348

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,00€