Εκτοξευτήρας νερού (μπεκ) μεγάλης ακτίνας


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

EXPLORER με σύνδεση σε φλάντζα 3''

 Κωδικός: 005134

           ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  (Ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με ταλαντεύομενο βραχίονα)Διάμετρος (μέτρα)96-156Πίεση (bar)3-8Παροχή (m3/h)58,4-170..

749,00€

GEMINI-2T με σύνδεση σε φλάντζα 4''

 Κωδικός: 005125

          ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                (Ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με πτερωτή)Διάμετρος (μέτρα)112-156Πίεση (bar)5-9Παροχή (m3/h)96,1-193..

798,00€

KONKORD με εσωτερικό σπείρωμα 3'' (27-15 μοίρες)

 Κωδικός: 005131

          ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  (Ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με ταλαντεύομενο βραχίονα)Διάμετρος (μέτρα)70-112Πίεση (bar)3-6Παροχή (m3/h)25,9-82,8..

737,00€

KRONOS με σύνδεση σε φλάντζα 3'' (23-13 μοίρες)

 Κωδικός: 005133

        ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  (Ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με ταλαντεύομενο βραχίονα)Διάμετρος (μέτρα)96-156Πίεση (bar)3-8Παροχή (m3/h)58,4-170..

1.040,00€

MARINER με εσωτερικό σπείρωμα 2 1/2''

 Κωδικός: 005126

   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                (Ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με πτερωτή)Διάμετρος (μέτρα)84-134Πίεση (bar)3-8Παροχή (m3/h)39,3-129,7..

628,00€

MERCURY με εσωτερικό σπείρωμα 2''

 Κωδικός: 005122

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                (Ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με πτερωτή)Διάμετρος (μέτρα)48-92Πίεση (bar)2-6Παροχή (m3/h)14,7-51,8..

399,00€

POLARIS με σύνδεση σε φλάντζα 3 1/2''

 Κωδικός: 005120

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                (Ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με πτερωτή)Διάμετρος (μέτρα)92-128Πίεση (bar)4-8Παροχή (m3/h)59,8-136..

687,00€

QUASAR με εσωτερικό σπείρωμα 1/2'' (27-15 μοίρες)

 Κωδικός: 005130

            ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  (Ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με ταλαντεύομενο βραχίονα)Διάμετρος (μέτρα)46-96Πίεση (bar)1,5-6Παροχή (m3/h)9-44,4..

665,00€

RANGER με εσωτερικό σπείρωμα 3''

 Κωδικός: 005128

          ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  (Ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με ταλαντεύομενο βραχίονα)Διάμετρος (μέτρα)66-128Πίεση (bar)2-7Παροχή (m3/h)30,5-114,8..

530,00€

REFLEX με σύνδεση σε φλάντζα 3''

 Κωδικός: 005132

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  (Ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με ταλαντεύομενο βραχίονα)Διάμετρος (μέτρα)84-138Πίεση (bar)3-8Παροχή (m3/h)43,9-137,7..

699,00€

RIVER με εσωτερικό σπείρωμα 1 1/ 2''

 Κωδικός: 005123

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                (Ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με πτερωτή)Διάμετρος (μέτρα)37-74Πίεση (bar)2-6Παροχή (m3/h)59,3-29,7..

225,00€

ROYAL με εσωτερικό σπείρωμα 2 1/2''

 Κωδικός: 005129

          ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  (Ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με ταλαντεύομενο βραχίονα)Διάμετρος (μέτρα)46-96Πίεση (bar)1,5-6Παροχή (m3/h)9-44,4..

499,00€

SKIPPER με εσωτερικό σπείρωμα 1 1/ 2''

 Κωδικός: 005124

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                (Ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με πτερωτή)Διάμετρος (μέτρα)44-82Πίεση (bar)2-5Παροχή (m3/h)9,5-37..

235,00€

SYNKRO με εσωτερικό σπείρωμα 2 1/2''

 Κωδικός: 005127

           ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  (Ρυθμιζόμενος εκτοξευτήρας με ταλαντεύομενο βραχίονα)Διάμετρος (μέτρα)46-96Πίεση (bar)1,5-6Παροχή (m3/h)9-44,4..

435,00€