Λάστιχα κήπου - Αλφαδολάστιχο


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 10mm

 Κωδικός: 009115

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,90€

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 12mm

 Κωδικός: 009116

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,90€

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 15mm

 Κωδικός: 009117

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

1,50€

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 6mm

 Κωδικός: 009113

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,30€

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 8mm

 Κωδικός: 009114

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,60€

Λάστιχο κήπου μαύρο με εσωτερική διάμετρο 1''

 Κωδικός: 009075

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

1,45€

Λάστιχο κήπου μαύρο με εσωτερική διάμετρο 1/2

 Κωδικός: 009072

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,55€

Λάστιχο κήπου μαύρο με εσωτερική διάμετρο 3/4

 Κωδικός: 009074

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

1,00€

Λάστιχο κήπου μαύρο με εσωτερική διάμετρο 5/8

 Κωδικός: 009073

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,80€

Λάστιχο κήπου μαύρο μεσωτερική διάμετρο 1 1/4

 Κωδικός: 009076

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

1,95€