Λάστιχα κήπου - Αλφαδολάστιχο


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 009115

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 10mm

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,90€

 Κωδικός: 009116

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 12mm

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,90€

 Κωδικός: 009117

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 15mm

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

1,50€

 Κωδικός: 009113

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 6mm

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,30€

 Κωδικός: 009114

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 8mm

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,60€

 Κωδικός: 009072

Λάστιχο κήπου μαύρο με εσωτερική διάμετρο 1/2

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,55€

 Κωδικός: 009074

Λάστιχο κήπου μαύρο με εσωτερική διάμετρο 3/4

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

1,00€

 Κωδικός: 009073

Λάστιχο κήπου μαύρο με εσωτερική διάμετρο 5/8

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,80€

 Κωδικός: 009076

Λάστιχο κήπου μαύρο μεσωτερική διάμετρο 1 1/4

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

1,95€