Λάστιχα κήπου - Αλφαδολάστιχο


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 009115

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 10mm

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,90€

 Κωδικός: 009116

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 12mm

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,90€

 Κωδικός: 009117

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 15mm

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

1,50€

 Κωδικός: 009113

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 6mm

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,30€

 Κωδικός: 009114

Αλφαδολάστιχο με εσωτερική διάμετρο 8mm

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου...

0,60€