Σωλήνες Αποδόσεως Νερού


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 009078

Σωλήνας νερού 10/30 με διάμετρο 1/2

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου. (SNA-2 ΠΚ)..

2,25€

 Κωδικός: 009081

Σωλήνας νερού 10/30 με διάμετρο 3/4

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου. (SNA-4 ΠΚ)..

3,20€

 Κωδικός: 009077

Σωλήνας νερού 10/30 με διάμετρο 3/8

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου. (SNA-1 ΠΚ)..

2,00€

 Κωδικός: 009080

Σωλήνας νερού 10/30 με διάμετρο 5/8

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου. (SNA-3 ΠΚ)..

2,67€

 Κωδικός: 009082

Σωλήνας νερού 10/30 με διάμετρο 7/8

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου. (SNA-5 ΠΚ)..

6,15€

 Κωδικός: 009079

Σωλήνας νερού 10/30 με διάμετρο 9/16

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου. (SNA-2Α ΠΚ)..

2,97€

 Κωδικός: 009084

Σωλήνας νερού 20/60 με διάμετρο 1/2

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου. (SNΒ-8 ΠΚ)..

3,15€

 Κωδικός: 009089

Σωλήνας νερού 20/60 με διάμετρο 1inc

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου. (SNΒ-13 ΠΚ) ..

10,70€

 Κωδικός: 009087

Σωλήνας νερού 20/60 με διάμετρο 3/4

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου. (SNΒ-11 ΠΚ) ..

4,70€

 Κωδικός: 009083

Σωλήνας νερού 20/60 με διάμετρο 3/8

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου. (SNΒ-7 ΠΚ)..

2,45€

 Κωδικός: 009086

Σωλήνας νερού 20/60 με διάμετρο 5/8

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου. (SNΒ-10 ΠΚ) ..

3,65€

 Κωδικός: 009088

Σωλήνας νερού 20/60 με διάμετρο 7/8

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου. (SNΒ-12 ΠΚ) ..

7,15€

 Κωδικός: 009085

Σωλήνας νερού 20/60 με διάμετρο 9/16

Η τιμή αντιστοιχεί σε μήκος 1 μέτρου. (SNΒ-9 ΠΚ)..

3,75€