Φλάντζες


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 003554

Καμπύλη με δύο μαστούς

Μπορούμε να κατασκευάσουμε και να σας στείλουμε οποιοδήποτε συνδυασμό εξαρτημάτων επιθυμείτε...

6,45€

 Κωδικός: 003551

Καμπύλη με δυο μούφες

Μπορούμε να κατασκευάσουμε και να σας στείλουμε οποιοδήποτε συνδυασμό εξαρτημάτων επιθυμείτε...

7,56€

 Κωδικός: 003555

Καμπύλη με μαστό και δυο μούφες

Μπορούμε να κατασκευάσουμε και να σας στείλουμε οποιοδήποτε συνδυασμό εξαρτημάτων επιθυμείτε...

13,11€

 Κωδικός: 003550

Καμπύλη με μαστό και μούφα

Μπορούμε να κατασκευάσουμε και να σας στείλουμε οποιοδήποτε συνδυασμό εξαρτημάτων επιθυμείτε...

7,11€

 Κωδικός: 003549

Μούφα γαλβανιζέ

Μπορούμε να κατασκευάσουμε και να σας στείλουμε οποιοδήποτε συνδυασμό εξαρτημάτων επιθυμείτε...

0,71€

 Κωδικός: 003548

Μούφα μαύρη

Μπορούμε να κατασκευάσουμε και να σας στείλουμε οποιοδήποτε συνδυασμό εξαρτημάτων επιθυμείτε. ..

0,71€

 Κωδικός: 003553

Ταυ καμπύλη με μούφα και δύο μαστούς

Μπορούμε να κατασκευάσουμε και να σας στείλουμε οποιοδήποτε συνδυασμό εξαρτημάτων επιθυμείτε...

12,50€

 Κωδικός: 003558

Ταυ καμπύλη με τέσσερις μαστούς

Μπορούμε να κατασκευάσουμε και να σας στείλουμε οποιοδήποτε συνδυασμό εξαρτημάτων επιθυμείτε...

9,78€

 Κωδικός: 003559

Ταυ καμπύλη με τέσσερις μαστούς

Μπορούμε να κατασκευάσουμε και να σας στείλουμε οποιοδήποτε συνδυασμό εξαρτημάτων επιθυμείτε...

9,78€

 Κωδικός: 003557

Ταυ καμπύλη με τρεις μαστούς

Μπορούμε να κατασκευάσουμε και να σας στείλουμε οποιοδήποτε συνδυασμό εξαρτημάτων επιθυμείτε...

7,36€

 Κωδικός: 003552

Ταυ καμπύλη με τρεις μαστούς

Μπορούμε να κατασκευάσουμε και να σας στείλουμε οποιοδήποτε συνδυασμό εξαρτημάτων επιθυμείτε...

12,00€

 Κωδικός: 003556

Ταυ καμπύλη με τρεις μούφες

Μπορούμε να κατασκευάσουμε και να σας στείλουμε οποιοδήποτε συνδυασμό εξαρτημάτων επιθυμείτε...

13,21€

 Κωδικός: 003595

Φλάντζα τόρνου 1 1/2inc (38,1mm)

Διάμετρος τρύπας (Α)Απόσταση οπών (Β)1 1/2'' ή 38,1mm110mm ..

6,86€

 Κωδικός: 003594

Φλάντζα τόρνου 1 1/4inc (31,75mm)

Διάμετρος τρύπας (Α)Απόσταση οπών (Β)1 1/4'' ή 31,75mm100mm ..

6,25€

 Κωδικός: 003591

Φλάντζα τόρνου 1/2inc (12,7mm)

Διάμετρος τρύπας (Α)Απόσταση οπών (Β)1/2'' ή 12,7mm65mm ..

4,54€

 Κωδικός: 003593

Φλάντζα τόρνου 1inc (25,4mm)

Διάμετρος τρύπας (Α)Απόσταση οπών (Β)1'' ή 25,4mm85mm ..

5,54€

 Κωδικός: 003597

Φλάντζα τόρνου 2 1/2inc (63,5mm)

Διάμετρος τρύπας (Α)Απόσταση οπών (Β)2 1/2'' ή 63,5mm145mm ..

8,97€

 Κωδικός: 003596

Φλάντζα τόρνου 2inc (50,8mm)

Διάμετρος τρύπας (Α)Απόσταση οπών (Β)2'' ή 50,8mm125mm ..

7,96€

 Κωδικός: 003592

Φλάντζα τόρνου 3/4inc(19,05mm)

Διάμετρος τρύπας (Α)Απόσταση οπών (Β)3/4'' ή 19,05mm75mm ..

4,99€

 Κωδικός: 003598

Φλάντζα τόρνου 3inc (76,2mm)

Διάμετρος τρύπας (Α)Απόσταση οπών (Β)3'' ή 76,2mm160mm ..

11,09€

 Κωδικός: 003599

Φλάντζα τόρνου 4inc(101,6mm)

Διάμετρος τρύπας (Α) Απόσταση οπών (Β)4'' ή 101,6mm 180mm ..

12,80€

 Κωδικός: 003600

Φλάντζα τόρνου 5inc (127mm)

Διάμετρος τρύπας (Α)Απόσταση οπών (Β)5'' ή 127mm210mm ..

18,20€

 Κωδικός: 003601

Φλάντζα τόρνου 6inc (152,4mm)

Διάμετρος τρύπας (Α)Απόσταση οπών (Β)6'' ή 152,4mm240mm ..

27,07€