Σωληνομαστοί Μαύροι Βαρέου Τύπου


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 003667

Σωληνομαστός με 1 βόλτα 1 1/2''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

1,47€

 Κωδικός: 003666

Σωληνομαστός με 1 βόλτα 1 1/4''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

1,21€

 Κωδικός: 003665

Σωληνομαστός με 1 βόλτα 1''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

1,05€

 Κωδικός: 003663

Σωληνομαστός με 1 βόλτα 1/2''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

0,71€

 Κωδικός: 003669

Σωληνομαστός με 1 βόλτα 2 1/2''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

2,92€

 Κωδικός: 003668

Σωληνομαστός με 1 βόλτα 2''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

1,79€

 Κωδικός: 003670

Σωληνομαστός με 1 βόλτα 3''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

3,63€

 Κωδικός: 003664

Σωληνομαστός με 1 βόλτα 3/4''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

0,85€

 Κωδικός: 003671

Σωληνομαστός με 1 βόλτα 4''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

5,54€

 Κωδικός: 003676

Σωληνομαστός με 2 βόλτες 1 1/2''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

1,61€

 Κωδικός: 003675

Σωληνομαστός με 2 βόλτες 1 1/4''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

1,31€

 Κωδικός: 003674

Σωληνομαστός με 2 βόλτες 1''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

1,16€

 Κωδικός: 003672

Σωληνομαστός με 2 βόλτες 1/2''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

0,81€

 Κωδικός: 003678

Σωληνομαστός με 2 βόλτες 2 1/2''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

3,13€

 Κωδικός: 003677

Σωληνομαστός με 2 βόλτες 2''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

2,02€

 Κωδικός: 003679

Σωληνομαστός με 2 βόλτες 3''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

3,93€

 Κωδικός: 003673

Σωληνομαστός με 2 βόλτες 3/4''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

0,91€

 Κωδικός: 003680

Σωληνομαστός με 2 βόλτες 4''

Οι σωληνομαστοί μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε μήκος επιθυμείτε...

6,05€