Παρελκομένων


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 000743

Πάχος 12 mm και μήκος 40 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)12406..

0,65€

 Κωδικός: 000744

Πάχος 14 mm και μήκος 40 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)14406..

0,70€

 Κωδικός: 000746

Πάχος 16 mm και μήκος 40 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)16406..

0,85€

 Κωδικός: 000747

Πάχος 16 mm και μήκος 70 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)167011..

1,30€

 Κωδικός: 000747

Πάχος 16 mm και μήκος 70 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)167011..

1,30€

 Κωδικός: 000754

Πάχος 19 mm και μήκος 105 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)1910510..

2,20€

 Κωδικός: 000755

Πάχος 19 mm και μήκος 120 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)1912010..

2,40€

 Κωδικός: 000750

Πάχος 19 mm και μήκος 46 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)194611..

1,30€

 Κωδικός: 000751

Πάχος 19 mm και μήκος 70 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)197010..

1,40€

 Κωδικός: 000752

Πάχος 19 mm και μήκος 86 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)198610..

1,80€

 Κωδικός: 000753

Πάχος 19 mm και μήκος 97 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)199711..

2,00€

 Κωδικός: 000757

Πάχος 22 mm και μήκος 100 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)2210011..

2,80€

 Κωδικός: 000758

Πάχος 22 mm και μήκος 120 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)2212011..

3,30€

 Κωδικός: 000759

Πάχος 22 mm και μήκος 143 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)2214311..

3,65€

 Κωδικός: 000756

Πάχος 22 mm και μήκος 72 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)227211..

2,50€

 Κωδικός: 000761

Πάχος 25 mm και μήκος 103 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)2510311..

3,20€

 Κωδικός: 000762

Πάχος 25 mm και μήκος 115 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)2511511..

4,00€

 Κωδικός: 000763

Πάχος 25 mm και μήκος 138 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)2513811..

4,40€

 Κωδικός: 000760

Πάχος 25 mm και μήκος 76 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)257611..

3,00€

 Κωδικός: 000766

Πάχος 28 mm και μήκος 104 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)2810411..

4,70€

 Κωδικός: 000767

Πάχος 28 mm και μήκος 115 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)2811511..

4,80€

 Κωδικός: 000768

Πάχος 28 mm και μήκος 152 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)2815211..

5,50€

 Κωδικός: 000772

Πάχος 32 mm και μήκος 103 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)3210311..

5,00€

 Κωδικός: 000773

Πάχος 32 mm και μήκος 120 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)3212011..

5,50€

 Κωδικός: 000774

Πάχος 32 mm και μήκος 135 mm

ΔΙΑΜ. ΠΥΡ.     (Ε)ΜΗΚΟΣ ΩΦ.    (Β)ΤΡΥΠΑ ΠΥΡ.       (D)3213511..

5,70€