Βαρέου Τύπου


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 000462

Σπείρωμα 30x3, μήκος σωλήνα 400mm, τρύπα άκρων 25-25mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ25-25400520-77030x3..

31,00€

 Κωδικός: 000463

Σπείρωμα 30x3, μήκος σωλήνα 450mm, τρύπα άκρων 25-25mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm) ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm) ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAX ΣΠΕΙΡΩΜΑ25-25 450 580-830 30x3..

32,80€

 Κωδικός: 000464

Σπείρωμα 30x3, μήκος σωλήνα 500mm, τρύπα άκρων 25-25mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ25-25500620-87030x3..

33,00€

 Κωδικός: 000460

Σπείρωμα 30x3, μήκος σωλήνα 550mm, τρύπα άκρων 19-19 mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ19-19550670-91030x3..

44,80€

 Κωδικός: 000465

Σπείρωμα 30x3, μήκος σωλήνα 550mm, τρύπα άκρων 25-25mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ25-25550680-93030x3..

34,50€

 Κωδικός: 000466

Σπείρωμα 30x3, μήκος σωλήνα 600mm, τρύπα άκρων 25-25mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm) ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm) ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAX ΣΠΕΙΡΩΜΑ25-25 600 720-970 30x3..

37,30€

 Κωδικός: 000461

Σπείρωμα 30x3, μήκος σωλήνα 650mm, τρύπα άκρων 19-19 mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ19-19650760-100030x3..

46,40€

 Κωδικός: 000469

Σπείρωμα 34x3, μήκος σωλήνα 485mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ-485650-72034x3..

41,40€

 Κωδικός: 000468

Σπείρωμα 34x3, μήκος σωλήνα 485mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ-485650-72034x3..

38,70€

 Κωδικός: 000472

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 400mm, τρύπα άκρων 25-25mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm) ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm) ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAX ΣΠΕΙΡΩΜΑ25-25 400 525-760 36x3..

47,50€

 Κωδικός: 000473

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 400mm, τρύπα άκρων 25-25mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm) ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm) ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAX ΣΠΕΙΡΩΜΑ25-25 400 ORIGINAL 36x3..

81,00€

 Κωδικός: 000470

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 400mm, τρύπα άκρων 32-32mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ32-32400525-76036x3..

62,00€

 Κωδικός: 000474

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 440mm, τρύπα άκρων 25-25mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ25-25440565-65036x3..

49,90€

 Κωδικός: 000475

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 520mm, τρύπα άκρων 25-25mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm) ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm) ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAX ΣΠΕΙΡΩΜΑ25-25 520 640-860 36x3..

52,10€

 Κωδικός: 000476

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 520mm, τρύπα άκρων 25-25mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm) ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm) ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAX ΣΠΕΙΡΩΜΑ25-25 520 ORIGINAL 36x3..

84,00€

 Κωδικός: 000471

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 520mm, τρύπα άκρων 32-32mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm) ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm) ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAX ΣΠΕΙΡΩΜΑ32-32 520 640-860 36x3..

67,20€

 Κωδικός: 000477

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 600mm, τρύπα άκρων 25-25mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ25-25600725-94536x3..

55,00€

 Κωδικός: 000478

Σπείρωμα 40x3, μήκος σωλήνα 400mm, τρύπα άκρων 25-25mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm) ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm) ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAX ΣΠΕΙΡΩΜΑ25-25 400 525-760 40x3..

60,10€

 Κωδικός: 000479

Σπείρωμα 40x3, μήκος σωλήνα 500mm, τρύπα άκρων 25-25mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ25-25500635-87040x3..

64,30€