Με γάντζο και άρθρωση


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 000499

Σπείρωμα 30x3, μήκος σωλήνα 400mm, τρύπα άκρων 25mm

Μπίλια γάντζου (mm)Μπίλια άκρων d(mm)Μήκος σωλήνα L1(mm)Μήκος L(mm)min-maxΣπείρωμα50-51-2625400630-88030x3..

110,20€

 Κωδικός: 000500

Σπείρωμα 30x3, μήκος σωλήνα 450mm, τρύπα άκρων 25mm

Μπίλια γάντζου (mm)Μπίλια άκρων d(mm)Μήκος σωλήνα L1(mm)Μήκος L(mm)min-maxΣπείρωμα50-51-2625450680-93030x3..

111,00€

 Κωδικός: 000501

Σπείρωμα 30x3, μήκος σωλήνα 500mm, τρύπα άκρων 25mm

Μπίλια γάντζου (mm)Μπίλια άκρων d(mm)Μήκος σωλήνα L1(mm)Μήκος L(mm)min-maxΣπείρωμα50-51-2625500730-98030x3..

112,50€

 Κωδικός: 000502

Σπείρωμα 30x3, μήκος σωλήνα 600mm, τρύπα άκρων 25mm

Μπίλια γάντζου (mm)Μπίλια άκρων d(mm)Μήκος σωλήνα L1(mm)Μήκος L(mm)min-maxΣπείρωμα50-51-2625500800-105030x3..

116,00€

 Κωδικός: 000503

Σπείρωμα 30x3, μήκος σωλήνα 700mm, τρύπα άκρων 25mm

Μπίλια γάντζου (mm)Μπίλια άκρων d(mm)Μήκος σωλήνα L1(mm)Μήκος L(mm)min-maxΣπείρωμα50-51-2625700900-115030x3..

120,00€

 Κωδικός: 005627

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 400mm, τρύπα άκρων 25 ή 28 ή 32mm

Μπίλια γάντζου (mm)Μπίλια άκρων d(mm)Μήκος σωλήνα L1(mm)Μήκος L(mm)min-maxΣπείρωμα60-51-2625 ή 28 ή 32 (Επιλέξτε)400630-91036x3..

118,60€

 Κωδικός: 000504

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 400mm, τρύπα άκρων 25,4mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ25,4400625-88536x3..

128,50€

 Κωδικός: 005628

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 450mm, τρύπα άκρων 25 ή 28 ή 32mm

Μπίλια γάντζου (mm)Μπίλια άκρων d(mm)Μήκος σωλήνα L1(mm)Μήκος L(mm)min-maxΣπείρωμα60-51-2625 ή 28 ή 32 (Επιλέξτε)450680-95036x3..

120,40€

 Κωδικός: 000505

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 450mm, τρύπα άκρων 25,4mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ25,4450675-93536x3..

131,20€

 Κωδικός: 005629

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 500mm, τρύπα άκρων 25 ή 28 ή 32mm

Μπίλια γάντζου (mm)Μπίλια άκρων d(mm)Μήκος σωλήνα L1(mm)Μήκος L(mm)min-maxΣπείρωμα60-51-2625 ή 28 ή 32 (Επιλέξτε)500730-100036x3..

122,60€

 Κωδικός: 000506

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 520mm, τρύπα άκρων 25,4mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ25,4520745-100536x3..

133,70€

 Κωδικός: 000507

Σπείρωμα 36x3, μήκος σωλήνα 580mm, τρύπα άκρων 25,4mm

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΩΝ d(mm)ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1(mm)ΜΗΚΟΣ L(mm) MIN-MAXΣΠΕΙΡΩΜΑ25,4580805-106536x3..

135,30€

 Κωδικός: 005630

Σπείρωμα 40x3, μήκος σωλήνα 400mm, τρύπα άκρων 25 ή 28 ή 32mm

Μπίλια γάντζου (mm)Μπίλια άκρων d(mm)Μήκος σωλήνα L1(mm)Μήκος L(mm)min-maxΣπείρωμα60-51-2625 ή 28 ή 32 (Επιλέξτε)400630-91040x3..

169,90€

 Κωδικός: 005631

Σπείρωμα 40x3, μήκος σωλήνα 450mm, τρύπα άκρων 25 ή 28 ή 32mm

Μπίλια γάντζου (mm)Μπίλια άκρων d(mm)Μήκος σωλήνα L1(mm)Μήκος L(mm)min-maxΣπείρωμα60-51-2625 ή 28 ή 32 (Επιλέξτε)450680-95040x3..

172,10€

 Κωδικός: 005632

Σπείρωμα 40x3, μήκος σωλήνα 500mm, τρύπα άκρων 25 ή 28 ή 32mm

Μπίλια γάντζου (mm)Μπίλια άκρων d(mm)Μήκος σωλήνα L1(mm)Μήκος L(mm)min-maxΣπείρωμα60-51-2625 ή 28 ή 32 (Επιλέξτε)500735-102040x3..

174,30€