Υδραυλικά με κοχλία και γάντζο


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 000538

Τρύπα άκρου 25,4, μήκος 610(min) - 820(max)

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΟΥ L MIN (mm) L MAX(mm) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΚΤΡΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΥΠΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥ25,4 610 820 50 30Χ3 50-60 30 210 GRS-975..

233,26€

 Κωδικός: 000539

Τρύπα άκρου 25,4, μήκος 640(min) - 850(max)

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΟΥL MIN (mm)L MAX(mm)ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΚΤΡΟΥΔΙΑΔΡΟΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΤΥΠΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥ25,46408505030Χ363-7335210GRS-975..

250,00€

 Κωδικός: 000540

Τρύπα άκρου 25,4, μήκος 665(min) - 875(max)

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΟΥL MIN (mm)L MAX(mm)ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΚΤΡΟΥΔΙΑΔΡΟΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΤΥΠΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥ25,46658755036Χ380-9540210GRS-975..

314,00€

 Κωδικός: 000542

Τρύπα άκρου 32, μήκος 680(min) - 890(max)

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΟΥL MIN (mm)L MAX(mm)ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΚΤΡΟΥΔΙΑΔΡΟΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΤΥΠΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥ326808905036Χ390-10550210GRS-975..

373,00€

 Κωδικός: 000541

Τρύπα άκρου 32, μήκος 680(min) - 890(max)

ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΟΥL MIN (mm)L MAX(mm)ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣΠΕΙΡΩΜΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΚΤΡΟΥΔΙΑΔΡΟΜΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΤΥΠΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥ326808905036Χ380-9540210GRS-975..

321,30€