Διανομέα


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 000370

Δύο έξοδοι, αλουμίνιο, σχέση 1:1, 15ΗΡ, Λάδι SAE 140

Δύο έξοδοι, αλουμίνιο, σχέση 1:1, 15ΗΡ, Λάδι SAE 140..

141,50€

 Κωδικός: 000371

Δύο έξοδοι, αλουμίνιο, σχέση 1:1,35, 13,5ΗΡ, Λάδι SAE 140

Δύο έξοδοι, αλουμίνιο, σχέση 1:1,35, 13,5ΗΡ, Λάδι SAE 140..

141,50€

 Κωδικός: 000368

Μια έξοδος, αλουμίνιο μακρύς άξων, σχέση 1:1, 15ΗΡ, Λάδι SAE 140

Μια έξοδος, αλουμίνιο μακρύς άξων, σχέση 1:1, 15ΗΡ, Λάδι SAE 140..

93,00€

 Κωδικός: 000369

Μια έξοδος, αλουμίνιο μακρύς άξων, σχέση 1:1,35, 13,5ΗΡ, Λάδι SAE 140

Μια έξοδος, αλουμίνιο μακρύς άξων, σχέση 1:1,35, 13,5ΗΡ, Λάδι SAE 140..

104,00€

 Κωδικός: 000365

Μια έξοδος, αλουμίνιο, σχέση 1:1, 15ΗΡ, Λάδι SAE 140

Μια έξοδος, αλουμίνιο, σχέση 1:1, 15ΗΡ, Λάδι SAE 140..

104,00€

 Κωδικός: 000366

Μια έξοδος, αλουμίνιο, σχέση 1:1,35, 13,5ΗΡ, Λάδι SAE 140

Μια έξοδος, αλουμίνιο, σχέση 1:1,35, 13,5ΗΡ, Λάδι SAE 140..

93,00€

 Κωδικός: 000367

Μια έξοδος, αλουμίνιο, σχέση 3,25:1, 15ΗΡ, Λάδι SAE 140

Μια έξοδος, αλουμίνιο, σχέση 3,25:1, 15ΗΡ, Λάδι SAE 140..

113,00€

 Κωδικός: 000364

Μια έξοδος, μαντέμι, σχέση 1:1, 15ΗΡ, Λάδι SAE 140

Μια έξοδος, μαντέμι, σχέση 1:1, 15ΗΡ, Λάδι SAE 140..

145,20€

 Κωδικός: 000372

Τριπλό, αλουμίνιο, σχέση 1:1, 15ΗΡ, Λάδι SAE 140

Τριπλό, αλουμίνιο, σχέση 1:1, 15ΗΡ, Λάδι SAE 140..

316,20€

 Κωδικός: 000373

Τριπλό, αλουμίνιο, σχέση 1:1,35, 13,5ΗΡ, Λάδι SAE 140

Τριπλό, αλουμίνιο, σχέση 1:1,35, 13,5ΗΡ, Λάδι SAE 140..

282,70€