Πριονοκορδέλας


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 000378

Δυο έξοδοι, μαντέμι, σχέση 1:1, 15HP, SAE 140 EP

Δυο έξοδοι, μαντέμι, σχέση 1:1, 15HP, SAE 140 EP..

180,00€

 Κωδικός: 000379

Δυο έξοδοι, μαντέμι, σχέση 1:1, 40HP

Δυο έξοδοι, μαντέμι, σχέση 1:1, 40HP..

387,50€

 Κωδικός: 000376

Μια έξοδος, μαντέμι Καρρέ-Καρρέ, σχέση 1:1, 10HP, SAE 140 EP

Μια έξοδος, μαντέμι Καρρέ-Καρρέ, σχέση 1:1, 10HP, SAE 140 EP..

173,00€

 Κωδικός: 000375

Μια έξοδος, μαντέμι Καρρέ-Καρρέ, σχέση 1:1,89, 15HP, SAE 140 EP

Μια έξοδος, μαντέμι Καρρέ-Καρρέ, σχέση 1:1,89, 15HP, SAE 140 EP..

191,40€

 Κωδικός: 000377

Μια έξοδος, μαντέμι Καρρέ-Σφήνα, σχέση 1:1, 10HP, SAE 140 EP

Μια έξοδος, μαντέμι Καρρέ-Σφήνα, σχέση 1:1, 10HP, SAE 140 EP..

154,60€

 Κωδικός: 000374

Μια έξοδος, μαντέμι Καρρέ-Σφήνα, σχέση 1:1,89, 15HP, SAE 140 EP

Μια έξοδος, μαντέμι Καρρέ-Σφήνα, σχέση 1:1,89, 15HP, SAE 140 EP..

173,00€