Σειρά 9,5/10mm - Οδοντωτοί


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

9,5 x 1000 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008649

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,70€

9,5 x 1013 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008650

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,70€

9,5 x 1025 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008651

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,70€

9,5 x 1050 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008652

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,95€

9,5 x 1075 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008653

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,98€

9,5 x 1085 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008654

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,90€

9,5 x 1100 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008655

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,00€

9,5 x 1125 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008656

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,02€

9,5 x 1135 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008657

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,10€

9,5 x 1150 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008658

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,15€

9,5 x 1175 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008659

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,30€

9,5 x 1185 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008660

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,35€

9,5 x 1200 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008661

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,35€

9,5 x 1225 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008662

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,40€

9,5 x 1250 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008663

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,50€

9,5 x 1275 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008664

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,65€

9,5 x 1300 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008665

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,70€

9,5 x 1325 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008666

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,75€

9,5 x 1350 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008667

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,95€

9,5 x 1375 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008668

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,15€

9,5 x 1400 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008669

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,30€

9,5 x 1450 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008671

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,40€

9,5 x 1475 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008672

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,45€

9,5 x 1500 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008673

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,56€

9,5 x 1525 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008674

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,97€

9,5 x 1550 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008675

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,05€

9,5 x 1575 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008676

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,15€

9,5 x 1600 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008677

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,30€

9,5 x 1625 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008678

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,30€

9,5 x 1650 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008679

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,40€

9,5 x 1675 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008680

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,50€

9,5 x 1700 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008681

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,70€

9,5 x 1725 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008682

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,90€

9,5 x 1750 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008683

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,10€

9,5 x 1775 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008684

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,15€

9,5 x 1800 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008685

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,15€

9,5 x 1825 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008686

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,15€

9,5 x 1850 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008687

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,35€

9,5 x 1875 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008688

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,10€

9,5 x 1900 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008689

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,70€

9,5 x 1925 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008690

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,40€

9,5 x 1950 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008691

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,00€

9,5 x 1975 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008692

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,65€

9,5 x 2000 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008693

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,95€

9,5 x 525 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008610

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,05€

9,5 x 550 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008611

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,72€

9,5 x 560 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008612

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,05€

9,5 x 575 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008613

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,11€

9,5 x 600 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008614

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,77€

9,5 x 613 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008615

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,72€

9,5 x 625 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008616

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,77€

9,5 x 638 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008617

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,77€

9,5 x 650 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008618

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,77€

9,5 x 668 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008619

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,85€

9,5 x 675 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008620

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,85€

9,5 x 683 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008621

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,85€

9,5 x 690 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008622

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,45€

9,5 x 700 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008623

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,85€

9,5 x 710 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008624

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,85€

9,5 x 713 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008625

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,85€

9,5 x 725 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008626

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,90€

9,5 x 738 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008627

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,90€

9,5 x 750 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008628

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,90€

9,5 x 765 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008629

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,85€

9,5 x 775 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008630

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,89€

9,5 x 783 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008631

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,90€

9,5 x 800 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008632

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,95€

9,5 x 813 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008633

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,95€

9,5 x 825 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008634

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,95€

9,5 x 838 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008635

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,98€

9,5 x 850 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008636

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,02€

9,5 x 864 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008637

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,74€

9,5 x 865 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008638

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,02€

9,5 x 875 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008639

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,02€

9,5 x 888 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008640

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,02€

9,5 x 900 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008641

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,05€

9,5 x 913 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008642

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,05€

9,5 x 925 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008643

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,07€

9,5 x 938 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008644

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,35€

9,5 x 950 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008645

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,40€

9,5 x 965 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008646

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,40€

9,5 x 975 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008647

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,45€

9,5 x 983 (φάρδος x εξωτερική περίμετρος)

 Κωδικός: 008648

Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,70€