Σειρά A


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 008852

A-100 Εσωτερική Περίμετρος: 2540mm Εξωτερική Περίμετρος: 2590mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,20€

 Κωδικός: 008853

A-101 Εσωτερική Περίμετρος: 2565mm Εξωτερική Περίμετρος: 2615mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,30€

 Κωδικός: 008854

A-102 Εσωτερική Περίμετρος: 2591mm Εξωτερική Περίμετρος: 2641mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,30€

 Κωδικός: 008855

A-103 Εσωτερική Περίμετρος: 2616mm Εξωτερική Περίμετρος: 2666mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,40€

 Κωδικός: 008856

A-104 Εσωτερική Περίμετρος: 2642mm Εξωτερική Περίμετρος: 2692mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,50€

 Κωδικός: 008857

A-105 Εσωτερική Περίμετρος: 2667mm Εξωτερική Περίμετρος: 2717mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,55€

 Κωδικός: 008858

A-106 Εσωτερική Περίμετρος: 2692mm Εξωτερική Περίμετρος: 2742mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,55€

 Κωδικός: 008859

A-107 Εσωτερική Περίμετρος: 2718mm Εξωτερική Περίμετρος: 2768mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,60€

 Κωδικός: 008860

A-108 Εσωτερική Περίμετρος: 2743mm Εξωτερική Περίμετρος: 2793mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,65€

 Κωδικός: 008861

A-109 Εσωτερική Περίμετρος: 2769mm Εξωτερική Περίμετρος: 2819mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,70€

 Κωδικός: 008862

A-110 Εσωτερική Περίμετρος: 2794mm Εξωτερική Περίμετρος: 2844mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,75€

 Κωδικός: 008862

A-110 Εσωτερική Περίμετρος: 2794mm Εξωτερική Περίμετρος: 2844mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,75€

 Κωδικός: 008863

A-111 Εσωτερική Περίμετρος: 2819mm Εξωτερική Περίμετρος: 2869mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,80€

 Κωδικός: 008864

A-112 Εσωτερική Περίμετρος: 2845mm Εξωτερική Περίμετρος: 2895mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,80€

 Κωδικός: 008865

A-113 Εσωτερική Περίμετρος: 2870mm Εξωτερική Περίμετρος: 2920mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,90€

 Κωδικός: 008866

A-114 Εσωτερική Περίμετρος: 2896mm Εξωτερική Περίμετρος: 2946mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,90€

 Κωδικός: 008867

A-115 Εσωτερική Περίμετρος: 2921mm Εξωτερική Περίμετρος: 2971mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,20€

 Κωδικός: 008868

A-116 Εσωτερική Περίμετρος: 2946mm Εξωτερική Περίμετρος: 2996mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,25€

 Κωδικός: 008869

A-117 Εσωτερική Περίμετρος: 2972mm Εξωτερική Περίμετρος: 3022mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,25€

 Κωδικός: 008870

A-118 Εσωτερική Περίμετρος: 2997mm Εξωτερική Περίμετρος: 3047mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,30€

 Κωδικός: 008871

A-119 Εσωτερική Περίμετρος: 3026mm Εξωτερική Περίμετρος: 3073mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,30€

 Κωδικός: 008872

A-120 Εσωτερική Περίμετρος: 3048mm Εξωτερική Περίμετρος: 3098mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,30€

 Κωδικός: 008873

A-122 Εσωτερική Περίμετρος: 3099mm Εξωτερική Περίμετρος: 3149mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,45€

 Κωδικός: 008874

A-124 Εσωτερική Περίμετρος: 3150mm Εξωτερική Περίμετρος: 3200mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,60€

 Κωδικός: 008875

A-126 Εσωτερική Περίμετρος: 3200mm Εξωτερική Περίμετρος: 3250mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,65€

 Κωδικός: 008876

A-128 Εσωτερική Περίμετρος: 3251mm Εξωτερική Περίμετρος: 3301mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,75€

 Κωδικός: 008877

A-130 Εσωτερική Περίμετρος: 3302mm Εξωτερική Περίμετρος: 3352mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,20€

 Κωδικός: 008878

A-132 Εσωτερική Περίμετρος: 3353mm Εξωτερική Περίμετρος: 3403mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,30€

 Κωδικός: 008879

A-134 Εσωτερική Περίμετρος: 3404mm Εξωτερική Περίμετρος: 3454mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,40€

 Κωδικός: 008880

A-136 Εσωτερική Περίμετρος: 3454mm Εξωτερική Περίμετρος: 3504mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,50€

 Κωδικός: 008881

A-137 Εσωτερική περίμετρος: 3480mm Εξωτερική Περίμετρος: 3530mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,45€

 Κωδικός: 008882

A-138 Εσωτερική περίμετρος: 3505mm Εξωτερική Περίμετρος: 3555mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,65€

 Κωδικός: 008883

A-140 Εσωτερική περίμετρος: 3556mm Εξωτερική Περίμετρος: 3606mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,10€

 Κωδικός: 008884

A-142 Εσωτερική περίμετρος: 3607mm Εξωτερική Περίμετρος: 3657mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,60€

 Κωδικός: 008763

A-16 Εσωτερική Περίμετρος: 406mm Εξωτερική Περίμετρος: 456mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

 Κωδικός: 008764

A-17 Εσωτερική Περίμετρος: 432mm Εξωτερική Περίμετρος: 482mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

 Κωδικός: 008764

A-17 Εσωτερική Περίμετρος: 432mm Εξωτερική Περίμετρος: 482mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

 Κωδικός: 008765

A-18 Εσωτερική Περίμετρος: 457mm Εξωτερική Περίμετρος: 507mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

 Κωδικός: 008766

A-19 Εσωτερική Περίμετρος: 483mm Εξωτερική Περίμετρος: 533mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

 Κωδικός: 008767

A-20 Εσωτερική Περίμετρος: 508mm Εξωτερική Περίμετρος: 558mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,69€

 Κωδικός: 008768

A-21 Εσωτερική Περίμετρος: 533mm Εξωτερική Περίμετρος: 583mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,75€

 Κωδικός: 008769

A-22 Εσωτερική Περίμετρος: 559mm Εξωτερική Περίμετρος: 609mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,75€

 Κωδικός: 008770

A-23 Εσωτερική Περίμετρος: 584mm Εξωτερική Περίμετρος: 634mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,85€

 Κωδικός: 008771

A-24 Εσωτερική Περίμετρος: 610mm Εξωτερική Περίμετρος: 660mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,90€

 Κωδικός: 008772

A-25 Εσωτερική Περίμετρος: 635mm Εξωτερική Περίμετρος: 685mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,00€

 Κωδικός: 008773

A-26 Εσωτερική Περίμετρος: 660mm Εξωτερική Περίμετρος: 710mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,05€

 Κωδικός: 008774

A-27 Εσωτερική Περίμετρος: 686mm Εξωτερική Περίμετρος: 736mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,15€

 Κωδικός: 008775

A-28 Εσωτερική Περίμετρος: 711mm Εξωτερική Περίμετρος: 761mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,15€

 Κωδικός: 008776

A-29 Εσωτερική Περίμετρος: 737mm Εξωτερική Περίμετρος: 787mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,20€

 Κωδικός: 008777

A-30 Εσωτερική Περίμετρος: 762mm Εξωτερική Περίμετρος: 812mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,25€

 Κωδικός: 008778

A-31 Εσωτερική Περίμετρος: 787mm Εξωτερική Περίμετρος: 837mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,30€

 Κωδικός: 008779

A-32 Εσωτερική Περίμετρος: 813mm Εξωτερική Περίμετρος: 863mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,35€

 Κωδικός: 008780

A-33 Εσωτερική Περίμετρος: 838mm Εξωτερική Περίμετρος: 888mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,45€

 Κωδικός: 008781

A-33,5 Εσωτερική Περίμετρος: 851mm Εξωτερική Περίμετρος: 901mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,00€

 Κωδικός: 008782

A-34 Εσωτερική Περίμετρος: 864mm Εξωτερική Περίμετρος: 914mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,55€

 Κωδικός: 008783

A-35 Εσωτερική Περίμετρος: 889mm Εξωτερική Περίμετρος: 939mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,55€

 Κωδικός: 008784

A-35,5 Εσωτερική Περίμετρος: 902mm Εξωτερική Περίμετρος: 952mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,45€

 Κωδικός: 008785

A-36 Εσωτερική Περίμετρος: 914mm Εξωτερική Περίμετρος: 964mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,56€

 Κωδικός: 008786

A-36,5 Εσωτερική Περίμετρος: 927mm Εξωτερική Περίμετρος: 977mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,50€

 Κωδικός: 008787

A-37 Εσωτερική Περίμετρος: 940mm Εξωτερική Περίμετρος: 990mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,56€

 Κωδικός: 008788

A-38 Εσωτερική Περίμετρος: 965mm Εξωτερική Περίμετρος: 1015mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,65€

 Κωδικός: 008789

A-39 Εσωτερική Περίμετρος: 991mm Εξωτερική Περίμετρος: 1041mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,70€

 Κωδικός: 008790

A-40 Εσωτερική Περίμετρος: 1016mm Εξωτερική Περίμετρος: 1066mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,80€

 Κωδικός: 008791

A-41 Εσωτερική Περίμετρος: 1041mm Εξωτερική Περίμετρος: 1091mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,80€

 Κωδικός: 008792

A-42 Εσωτερική Περίμετρος: 1067mm Εξωτερική Περίμετρος: 1117mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,90€

 Κωδικός: 008793

A-42,5 Εσωτερική Περίμετρος: 1080mm Εξωτερική Περίμετρος: 1130mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,75€

 Κωδικός: 008794

A-43 Εσωτερική Περίμετρος: 1092mm Εξωτερική Περίμετρος: 1142mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,95€

 Κωδικός: 008795

A-43,5 Εσωτερική Περίμετρος: 1105mm Εξωτερική Περίμετρος: 1155mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,80€

 Κωδικός: 008796

A-44 Εσωτερική Περίμετρος: 1118mm Εξωτερική Περίμετρος: 1168mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,05€

 Κωδικός: 008797

A-45 Εσωτερική Περίμετρος: 1143mm Εξωτερική Περίμετρος: 1193mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,10€

 Κωδικός: 008798

A-46 Εσωτερική Περίμετρος: 1168mm Εξωτερική Περίμετρος: 1218mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,20€

 Κωδικός: 008799

A-47 Εσωτερική Περίμετρος: 1194mm Εξωτερική Περίμετρος: 1244mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,20€

 Κωδικός: 008800

A-48 Εσωτερική Περίμετρος: 1219mm Εξωτερική Περίμετρος: 1269mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,20€

 Κωδικός: 008801

A-49 Εσωτερική Περίμετρος: 1245mm Εξωτερική Περίμετρος: 1295mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,35€

 Κωδικός: 008802

A-50 Εσωτερική Περίμετρος: 1270mm Εξωτερική Περίμετρος: 1320mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,45€

 Κωδικός: 008803

A-51 Εσωτερική Περίμετρος: 1295mm Εξωτερική Περίμετρος: 1345mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,60€

 Κωδικός: 008804

A-52 Εσωτερική Περίμετρος: 1321mm Εξωτερική Περίμετρος: 1371mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,65€

 Κωδικός: 008805

A-53 Εσωτερική Περίμετρος: 1346mm Εξωτερική Περίμετρος: 1396mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,70€

 Κωδικός: 008806

A-54 Εσωτερική Περίμετρος: 1372mm Εξωτερική Περίμετρος: 1422mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,80€

 Κωδικός: 008807

A-55 Εσωτερική Περίμετρος: 1397mm Εξωτερική Περίμετρος: 1447mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,90€

 Κωδικός: 008808

A-56 Εσωτερική Περίμετρος: 1422mm Εξωτερική Περίμετρος: 1472mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,95€

 Κωδικός: 008809

A-57 Εσωτερική Περίμετρος: 1448mm Εξωτερική Περίμετρος: 1498mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,05€

 Κωδικός: 008810

A-58 Εσωτερική Περίμετρος: 1473mm Εξωτερική Περίμετρος: 1523mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,05€

 Κωδικός: 008811

A-59 Εσωτερική Περίμετρος: 1499mm Εξωτερική Περίμετρος: 1549mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,10€

 Κωδικός: 008812

A-60 Εσωτερική Περίμετρος: 1524mm Εξωτερική Περίμετρος: 1574mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,15€

 Κωδικός: 008813

A-61 Εσωτερική Περίμετρος: 1549mm Εξωτερική Περίμετρος: 1599mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,20€

 Κωδικός: 008814

A-62 Εσωτερική Περίμετρος: 1575mm Εξωτερική Περίμετρος: 1625mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,25€

 Κωδικός: 008815

A-63 Εσωτερική Περίμετρος: 1600mm Εξωτερική Περίμετρος: 1650mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,30€

 Κωδικός: 008816

A-64 Εσωτερική Περίμετρος: 1626mm Εξωτερική Περίμετρος: 1676mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,30€

 Κωδικός: 008817

A-65 Εσωτερική Περίμετρος: 1651mm Εξωτερική Περίμετρος: 1701mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,35€

 Κωδικός: 008818

A-66 Εσωτερική Περίμετρος: 1676mm Εξωτερική Περίμετρος: 1726mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,40€

 Κωδικός: 008819

A-67 Εσωτερική Περίμετρος: 1702mm Εξωτερική Περίμετρος: 1752mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,45€

 Κωδικός: 008820

A-68 Εσωτερική Περίμετρος: 1727mm Εξωτερική Περίμετρος: 1777mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,50€

 Κωδικός: 008821

A-69 Εσωτερική Περίμετρος: 1753mm Εξωτερική Περίμετρος: 1803mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,50€

 Κωδικός: 008822

A-70 Εσωτερική Περίμετρος: 1778mm Εξωτερική Περίμετρος: 1828mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,60€

 Κωδικός: 008823

A-71 Εσωτερική Περίμετρος: 1803mm Εξωτερική Περίμετρος: 1853mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,60€

 Κωδικός: 008824

A-72 Εσωτερική Περίμετρος: 1829mm Εξωτερική Περίμετρος: 1879mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,70€

 Κωδικός: 008825

A-73 Εσωτερική Περίμετρος: 1854mm Εξωτερική Περίμετρος: 1904mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,70€

 Κωδικός: 008826

A-74 Εσωτερική Περίμετρος: 1880mm Εξωτερική Περίμετρος: 1930mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,75€

 Κωδικός: 008827

A-75 Εσωτερική Περίμετρος: 1905mm Εξωτερική Περίμετρος: 1955mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,80€

 Κωδικός: 008828

A-76 Εσωτερική Περίμετρος: 1930mm Εξωτερική Περίμετρος: 1980mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,80€

 Κωδικός: 008829

A-77 Εσωτερική Περίμετρος: 1956mm Εξωτερική Περίμετρος: 2006mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,90€

 Κωδικός: 008830

A-78 Εσωτερική Περίμετρος: 1981mm Εξωτερική Περίμετρος: 2031mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,90€

 Κωδικός: 008831

A-79 Εσωτερική Περίμετρος: 2007mm Εξωτερική Περίμετρος: 2057mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,95€

 Κωδικός: 008832

A-80 Εσωτερική Περίμετρος: 2032mm Εξωτερική Περίμετρος: 2082mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,00€

 Κωδικός: 008833

A-81 Εσωτερική Περίμετρος: 2057mm Εξωτερική Περίμετρος: 2107mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,05€

 Κωδικός: 008834

A-82 Εσωτερική Περίμετρος: 2083mm Εξωτερική Περίμετρος: 2133mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,10€

 Κωδικός: 008835

A-83 Εσωτερική Περίμετρος: 2108mm Εξωτερική Περίμετρος: 2158mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,20€

 Κωδικός: 008836

A-84 Εσωτερική Περίμετρος: 2134mm Εξωτερική Περίμετρος: 2184mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,25€

 Κωδικός: 008837

A-85 Εσωτερική Περίμετρος: 2159mm Εξωτερική Περίμετρος: 2209mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,30€

 Κωδικός: 008838

A-86 Εσωτερική Περίμετρος: 2184mm Εξωτερική Περίμετρος: 2234mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,35€

 Κωδικός: 008839

A-87 Εσωτερική Περίμετρος: 2210mm Εξωτερική Περίμετρος: 2260mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,40€

 Κωδικός: 008840

A-88 Εσωτερική Περίμετρος: 2235mm Εξωτερική Περίμετρος: 2285mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,45€

 Κωδικός: 008841

A-89 Εσωτερική Περίμετρος: 2261mm Εξωτερική Περίμετρος: 2311mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,55€

 Κωδικός: 008842

A-90 Εσωτερική Περίμετρος: 2286mm Εξωτερική Περίμετρος: 2336mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,55€

 Κωδικός: 008843

A-91 Εσωτερική Περίμετρος: 2311mm Εξωτερική Περίμετρος: 2361mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,60€

 Κωδικός: 008844

A-92 Εσωτερική Περίμετρος: 2337mm Εξωτερική Περίμετρος: 2387mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,65€

 Κωδικός: 008845

A-93 Εσωτερική Περίμετρος: 2362mm Εξωτερική Περίμετρος: 2412mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,70€

 Κωδικός: 008846

A-94 Εσωτερική Περίμετρος: 2388mm Εξωτερική Περίμετρος: 2438mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,75€

 Κωδικός: 008847

A-95 Εσωτερική Περίμετρος: 2413mm Εξωτερική Περίμετρος: 2463mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,80€

 Κωδικός: 008848

A-96 Εσωτερική Περίμετρος: 2438mm Εξωτερική Περίμετρος: 2488mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,90€

 Κωδικός: 008849

A-97 Εσωτερική Περίμετρος: 2464mm Εξωτερική Περίμετρος: 2514mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,05€

 Κωδικός: 008850

A-98 Εσωτερική Περίμετρος: 2489mm Εξωτερική Περίμετρος: 2539mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,10€

 Κωδικός: 008851

A-99 Εσωτερική Περίμετρος: 2515mm Εξωτερική Περίμετρος: 2565mm

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,15€