Σειρά A


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

A-100 Εσωτερική Περίμετρος: 2540mm Εξωτερική Περίμετρος: 2590mm

 Κωδικός: 008852

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,20€

A-101 Εσωτερική Περίμετρος: 2565mm Εξωτερική Περίμετρος: 2615mm

 Κωδικός: 008853

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,30€

A-102 Εσωτερική Περίμετρος: 2591mm Εξωτερική Περίμετρος: 2641mm

 Κωδικός: 008854

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,30€

A-103 Εσωτερική Περίμετρος: 2616mm Εξωτερική Περίμετρος: 2666mm

 Κωδικός: 008855

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,40€

A-104 Εσωτερική Περίμετρος: 2642mm Εξωτερική Περίμετρος: 2692mm

 Κωδικός: 008856

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,50€

A-105 Εσωτερική Περίμετρος: 2667mm Εξωτερική Περίμετρος: 2717mm

 Κωδικός: 008857

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,55€

A-106 Εσωτερική Περίμετρος: 2692mm Εξωτερική Περίμετρος: 2742mm

 Κωδικός: 008858

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,55€

A-107 Εσωτερική Περίμετρος: 2718mm Εξωτερική Περίμετρος: 2768mm

 Κωδικός: 008859

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,60€

A-108 Εσωτερική Περίμετρος: 2743mm Εξωτερική Περίμετρος: 2793mm

 Κωδικός: 008860

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,65€

A-109 Εσωτερική Περίμετρος: 2769mm Εξωτερική Περίμετρος: 2819mm

 Κωδικός: 008861

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,70€

A-110 Εσωτερική Περίμετρος: 2794mm Εξωτερική Περίμετρος: 2844mm

 Κωδικός: 008862

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,75€

A-110 Εσωτερική Περίμετρος: 2794mm Εξωτερική Περίμετρος: 2844mm

 Κωδικός: 008862

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,75€

A-111 Εσωτερική Περίμετρος: 2819mm Εξωτερική Περίμετρος: 2869mm

 Κωδικός: 008863

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,80€

A-112 Εσωτερική Περίμετρος: 2845mm Εξωτερική Περίμετρος: 2895mm

 Κωδικός: 008864

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,80€

A-113 Εσωτερική Περίμετρος: 2870mm Εξωτερική Περίμετρος: 2920mm

 Κωδικός: 008865

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,90€

A-114 Εσωτερική Περίμετρος: 2896mm Εξωτερική Περίμετρος: 2946mm

 Κωδικός: 008866

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,90€

A-115 Εσωτερική Περίμετρος: 2921mm Εξωτερική Περίμετρος: 2971mm

 Κωδικός: 008867

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,20€

A-116 Εσωτερική Περίμετρος: 2946mm Εξωτερική Περίμετρος: 2996mm

 Κωδικός: 008868

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,25€

A-117 Εσωτερική Περίμετρος: 2972mm Εξωτερική Περίμετρος: 3022mm

 Κωδικός: 008869

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,25€

A-118 Εσωτερική Περίμετρος: 2997mm Εξωτερική Περίμετρος: 3047mm

 Κωδικός: 008870

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,30€

A-119 Εσωτερική Περίμετρος: 3026mm Εξωτερική Περίμετρος: 3073mm

 Κωδικός: 008871

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,30€

A-120 Εσωτερική Περίμετρος: 3048mm Εξωτερική Περίμετρος: 3098mm

 Κωδικός: 008872

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,30€

A-122 Εσωτερική Περίμετρος: 3099mm Εξωτερική Περίμετρος: 3149mm

 Κωδικός: 008873

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,45€

A-124 Εσωτερική Περίμετρος: 3150mm Εξωτερική Περίμετρος: 3200mm

 Κωδικός: 008874

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,60€

A-126 Εσωτερική Περίμετρος: 3200mm Εξωτερική Περίμετρος: 3250mm

 Κωδικός: 008875

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,65€

A-128 Εσωτερική Περίμετρος: 3251mm Εξωτερική Περίμετρος: 3301mm

 Κωδικός: 008876

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,75€

A-130 Εσωτερική Περίμετρος: 3302mm Εξωτερική Περίμετρος: 3352mm

 Κωδικός: 008877

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,20€

A-132 Εσωτερική Περίμετρος: 3353mm Εξωτερική Περίμετρος: 3403mm

 Κωδικός: 008878

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,30€

A-134 Εσωτερική Περίμετρος: 3404mm Εξωτερική Περίμετρος: 3454mm

 Κωδικός: 008879

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,40€

A-136 Εσωτερική Περίμετρος: 3454mm Εξωτερική Περίμετρος: 3504mm

 Κωδικός: 008880

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,50€

A-137 Εσωτερική περίμετρος: 3480mm Εξωτερική Περίμετρος: 3530mm

 Κωδικός: 008881

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,45€

A-138 Εσωτερική περίμετρος: 3505mm Εξωτερική Περίμετρος: 3555mm

 Κωδικός: 008882

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,65€

A-140 Εσωτερική περίμετρος: 3556mm Εξωτερική Περίμετρος: 3606mm

 Κωδικός: 008883

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,10€

A-142 Εσωτερική περίμετρος: 3607mm Εξωτερική Περίμετρος: 3657mm

 Κωδικός: 008884

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,60€

A-16 Εσωτερική Περίμετρος: 406mm Εξωτερική Περίμετρος: 456mm

 Κωδικός: 008763

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

A-17 Εσωτερική Περίμετρος: 432mm Εξωτερική Περίμετρος: 482mm

 Κωδικός: 008764

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

A-17 Εσωτερική Περίμετρος: 432mm Εξωτερική Περίμετρος: 482mm

 Κωδικός: 008764

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

A-18 Εσωτερική Περίμετρος: 457mm Εξωτερική Περίμετρος: 507mm

 Κωδικός: 008765

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

A-19 Εσωτερική Περίμετρος: 483mm Εξωτερική Περίμετρος: 533mm

 Κωδικός: 008766

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,65€

A-20 Εσωτερική Περίμετρος: 508mm Εξωτερική Περίμετρος: 558mm

 Κωδικός: 008767

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,69€

A-21 Εσωτερική Περίμετρος: 533mm Εξωτερική Περίμετρος: 583mm

 Κωδικός: 008768

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,75€

A-22 Εσωτερική Περίμετρος: 559mm Εξωτερική Περίμετρος: 609mm

 Κωδικός: 008769

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,75€

A-23 Εσωτερική Περίμετρος: 584mm Εξωτερική Περίμετρος: 634mm

 Κωδικός: 008770

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,85€

A-24 Εσωτερική Περίμετρος: 610mm Εξωτερική Περίμετρος: 660mm

 Κωδικός: 008771

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

1,90€

A-25 Εσωτερική Περίμετρος: 635mm Εξωτερική Περίμετρος: 685mm

 Κωδικός: 008772

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,00€

A-26 Εσωτερική Περίμετρος: 660mm Εξωτερική Περίμετρος: 710mm

 Κωδικός: 008773

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,05€

A-27 Εσωτερική Περίμετρος: 686mm Εξωτερική Περίμετρος: 736mm

 Κωδικός: 008774

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,15€

A-28 Εσωτερική Περίμετρος: 711mm Εξωτερική Περίμετρος: 761mm

 Κωδικός: 008775

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,15€

A-29 Εσωτερική Περίμετρος: 737mm Εξωτερική Περίμετρος: 787mm

 Κωδικός: 008776

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,20€

A-30 Εσωτερική Περίμετρος: 762mm Εξωτερική Περίμετρος: 812mm

 Κωδικός: 008777

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,25€

A-31 Εσωτερική Περίμετρος: 787mm Εξωτερική Περίμετρος: 837mm

 Κωδικός: 008778

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,30€

A-32 Εσωτερική Περίμετρος: 813mm Εξωτερική Περίμετρος: 863mm

 Κωδικός: 008779

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,35€

A-33 Εσωτερική Περίμετρος: 838mm Εξωτερική Περίμετρος: 888mm

 Κωδικός: 008780

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,45€

A-33,5 Εσωτερική Περίμετρος: 851mm Εξωτερική Περίμετρος: 901mm

 Κωδικός: 008781

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,00€

A-34 Εσωτερική Περίμετρος: 864mm Εξωτερική Περίμετρος: 914mm

 Κωδικός: 008782

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,55€

A-35 Εσωτερική Περίμετρος: 889mm Εξωτερική Περίμετρος: 939mm

 Κωδικός: 008783

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,55€

A-35,5 Εσωτερική Περίμετρος: 902mm Εξωτερική Περίμετρος: 952mm

 Κωδικός: 008784

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,45€

A-36 Εσωτερική Περίμετρος: 914mm Εξωτερική Περίμετρος: 964mm

 Κωδικός: 008785

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,56€

A-36,5 Εσωτερική Περίμετρος: 927mm Εξωτερική Περίμετρος: 977mm

 Κωδικός: 008786

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,50€

A-37 Εσωτερική Περίμετρος: 940mm Εξωτερική Περίμετρος: 990mm

 Κωδικός: 008787

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,56€

A-38 Εσωτερική Περίμετρος: 965mm Εξωτερική Περίμετρος: 1015mm

 Κωδικός: 008788

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,65€

A-39 Εσωτερική Περίμετρος: 991mm Εξωτερική Περίμετρος: 1041mm

 Κωδικός: 008789

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,70€

A-40 Εσωτερική Περίμετρος: 1016mm Εξωτερική Περίμετρος: 1066mm

 Κωδικός: 008790

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,80€

A-41 Εσωτερική Περίμετρος: 1041mm Εξωτερική Περίμετρος: 1091mm

 Κωδικός: 008791

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,80€

A-42 Εσωτερική Περίμετρος: 1067mm Εξωτερική Περίμετρος: 1117mm

 Κωδικός: 008792

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,90€

A-42,5 Εσωτερική Περίμετρος: 1080mm Εξωτερική Περίμετρος: 1130mm

 Κωδικός: 008793

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,75€

A-43 Εσωτερική Περίμετρος: 1092mm Εξωτερική Περίμετρος: 1142mm

 Κωδικός: 008794

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,95€

A-43,5 Εσωτερική Περίμετρος: 1105mm Εξωτερική Περίμετρος: 1155mm

 Κωδικός: 008795

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,80€

A-44 Εσωτερική Περίμετρος: 1118mm Εξωτερική Περίμετρος: 1168mm

 Κωδικός: 008796

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,05€

A-45 Εσωτερική Περίμετρος: 1143mm Εξωτερική Περίμετρος: 1193mm

 Κωδικός: 008797

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,10€

A-46 Εσωτερική Περίμετρος: 1168mm Εξωτερική Περίμετρος: 1218mm

 Κωδικός: 008798

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,20€

A-47 Εσωτερική Περίμετρος: 1194mm Εξωτερική Περίμετρος: 1244mm

 Κωδικός: 008799

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,20€

A-48 Εσωτερική Περίμετρος: 1219mm Εξωτερική Περίμετρος: 1269mm

 Κωδικός: 008800

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,20€

A-49 Εσωτερική Περίμετρος: 1245mm Εξωτερική Περίμετρος: 1295mm

 Κωδικός: 008801

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,35€

A-50 Εσωτερική Περίμετρος: 1270mm Εξωτερική Περίμετρος: 1320mm

 Κωδικός: 008802

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,45€

A-51 Εσωτερική Περίμετρος: 1295mm Εξωτερική Περίμετρος: 1345mm

 Κωδικός: 008803

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,60€

A-52 Εσωτερική Περίμετρος: 1321mm Εξωτερική Περίμετρος: 1371mm

 Κωδικός: 008804

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,65€

A-53 Εσωτερική Περίμετρος: 1346mm Εξωτερική Περίμετρος: 1396mm

 Κωδικός: 008805

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,70€

A-54 Εσωτερική Περίμετρος: 1372mm Εξωτερική Περίμετρος: 1422mm

 Κωδικός: 008806

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,80€

A-55 Εσωτερική Περίμετρος: 1397mm Εξωτερική Περίμετρος: 1447mm

 Κωδικός: 008807

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,90€

A-56 Εσωτερική Περίμετρος: 1422mm Εξωτερική Περίμετρος: 1472mm

 Κωδικός: 008808

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,95€

A-57 Εσωτερική Περίμετρος: 1448mm Εξωτερική Περίμετρος: 1498mm

 Κωδικός: 008809

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,05€

A-58 Εσωτερική Περίμετρος: 1473mm Εξωτερική Περίμετρος: 1523mm

 Κωδικός: 008810

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,05€

A-59 Εσωτερική Περίμετρος: 1499mm Εξωτερική Περίμετρος: 1549mm

 Κωδικός: 008811

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,10€

A-60 Εσωτερική Περίμετρος: 1524mm Εξωτερική Περίμετρος: 1574mm

 Κωδικός: 008812

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,15€

A-61 Εσωτερική Περίμετρος: 1549mm Εξωτερική Περίμετρος: 1599mm

 Κωδικός: 008813

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,20€

A-62 Εσωτερική Περίμετρος: 1575mm Εξωτερική Περίμετρος: 1625mm

 Κωδικός: 008814

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,25€

A-63 Εσωτερική Περίμετρος: 1600mm Εξωτερική Περίμετρος: 1650mm

 Κωδικός: 008815

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,30€

A-64 Εσωτερική Περίμετρος: 1626mm Εξωτερική Περίμετρος: 1676mm

 Κωδικός: 008816

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,30€

A-65 Εσωτερική Περίμετρος: 1651mm Εξωτερική Περίμετρος: 1701mm

 Κωδικός: 008817

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,35€

A-66 Εσωτερική Περίμετρος: 1676mm Εξωτερική Περίμετρος: 1726mm

 Κωδικός: 008818

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,40€

A-67 Εσωτερική Περίμετρος: 1702mm Εξωτερική Περίμετρος: 1752mm

 Κωδικός: 008819

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,45€

A-68 Εσωτερική Περίμετρος: 1727mm Εξωτερική Περίμετρος: 1777mm

 Κωδικός: 008820

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,50€

A-69 Εσωτερική Περίμετρος: 1753mm Εξωτερική Περίμετρος: 1803mm

 Κωδικός: 008821

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,50€

A-70 Εσωτερική Περίμετρος: 1778mm Εξωτερική Περίμετρος: 1828mm

 Κωδικός: 008822

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,60€

A-71 Εσωτερική Περίμετρος: 1803mm Εξωτερική Περίμετρος: 1853mm

 Κωδικός: 008823

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,60€

A-72 Εσωτερική Περίμετρος: 1829mm Εξωτερική Περίμετρος: 1879mm

 Κωδικός: 008824

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,70€

A-73 Εσωτερική Περίμετρος: 1854mm Εξωτερική Περίμετρος: 1904mm

 Κωδικός: 008825

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,70€

A-74 Εσωτερική Περίμετρος: 1880mm Εξωτερική Περίμετρος: 1930mm

 Κωδικός: 008826

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,75€

A-75 Εσωτερική Περίμετρος: 1905mm Εξωτερική Περίμετρος: 1955mm

 Κωδικός: 008827

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,80€

A-76 Εσωτερική Περίμετρος: 1930mm Εξωτερική Περίμετρος: 1980mm

 Κωδικός: 008828

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,80€

A-77 Εσωτερική Περίμετρος: 1956mm Εξωτερική Περίμετρος: 2006mm

 Κωδικός: 008829

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,90€

A-78 Εσωτερική Περίμετρος: 1981mm Εξωτερική Περίμετρος: 2031mm

 Κωδικός: 008830

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,90€

A-79 Εσωτερική Περίμετρος: 2007mm Εξωτερική Περίμετρος: 2057mm

 Κωδικός: 008831

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,95€

A-80 Εσωτερική Περίμετρος: 2032mm Εξωτερική Περίμετρος: 2082mm

 Κωδικός: 008832

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,00€

A-81 Εσωτερική Περίμετρος: 2057mm Εξωτερική Περίμετρος: 2107mm

 Κωδικός: 008833

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,05€

A-82 Εσωτερική Περίμετρος: 2083mm Εξωτερική Περίμετρος: 2133mm

 Κωδικός: 008834

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,10€

A-83 Εσωτερική Περίμετρος: 2108mm Εξωτερική Περίμετρος: 2158mm

 Κωδικός: 008835

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,20€

A-84 Εσωτερική Περίμετρος: 2134mm Εξωτερική Περίμετρος: 2184mm

 Κωδικός: 008836

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,25€

A-85 Εσωτερική Περίμετρος: 2159mm Εξωτερική Περίμετρος: 2209mm

 Κωδικός: 008837

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,30€

A-86 Εσωτερική Περίμετρος: 2184mm Εξωτερική Περίμετρος: 2234mm

 Κωδικός: 008838

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,35€

A-87 Εσωτερική Περίμετρος: 2210mm Εξωτερική Περίμετρος: 2260mm

 Κωδικός: 008839

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,40€

A-88 Εσωτερική Περίμετρος: 2235mm Εξωτερική Περίμετρος: 2285mm

 Κωδικός: 008840

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,45€

A-89 Εσωτερική Περίμετρος: 2261mm Εξωτερική Περίμετρος: 2311mm

 Κωδικός: 008841

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,55€

A-90 Εσωτερική Περίμετρος: 2286mm Εξωτερική Περίμετρος: 2336mm

 Κωδικός: 008842

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,55€

A-91 Εσωτερική Περίμετρος: 2311mm Εξωτερική Περίμετρος: 2361mm

 Κωδικός: 008843

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,60€

A-92 Εσωτερική Περίμετρος: 2337mm Εξωτερική Περίμετρος: 2387mm

 Κωδικός: 008844

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,65€

A-93 Εσωτερική Περίμετρος: 2362mm Εξωτερική Περίμετρος: 2412mm

 Κωδικός: 008845

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,70€

A-94 Εσωτερική Περίμετρος: 2388mm Εξωτερική Περίμετρος: 2438mm

 Κωδικός: 008846

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,75€

A-95 Εσωτερική Περίμετρος: 2413mm Εξωτερική Περίμετρος: 2463mm

 Κωδικός: 008847

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,80€

A-96 Εσωτερική Περίμετρος: 2438mm Εξωτερική Περίμετρος: 2488mm

 Κωδικός: 008848

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,90€

A-97 Εσωτερική Περίμετρος: 2464mm Εξωτερική Περίμετρος: 2514mm

 Κωδικός: 008849

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,05€

A-98 Εσωτερική Περίμετρος: 2489mm Εξωτερική Περίμετρος: 2539mm

 Κωδικός: 008850

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,10€

A-99 Εσωτερική Περίμετρος: 2515mm Εξωτερική Περίμετρος: 2565mm

 Κωδικός: 008851

Η σειρά A αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=13mm και Πάχος=8mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,15€