Σειρά B


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

B-100 Εσωτερική Περίμετρος: 2540mm Εξωτερική Περίμετρος: 2610mm

 Κωδικός: 008295

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,29€

B-101 Εσωτερική Περίμετρος: 2565mm Εξωτερική Περίμετρος: 2635mm

 Κωδικός: 008296

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,37€

B-102 Εσωτερική Περίμετρος: 2591mm Εξωτερική Περίμετρος: 2661mm

 Κωδικός: 008297

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,47€

B-103 Εσωτερική Περίμετρος: 2616mm Εξωτερική Περίμετρος: 2686mm

 Κωδικός: 008298

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,55€

B-105 Εσωτερική Περίμετρος: 2667mm Εξωτερική Περίμετρος: 2737mm

 Κωδικός: 008300

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,73€

B-106 Εσωτερική Περίμετρος: 2692mm Εξωτερική Περίμετρος: 2762mm

 Κωδικός: 008301

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,80€

B-107 Εσωτερική Περίμετρος: 2718mm Εξωτερική Περίμετρος: 2788mm

 Κωδικός: 008302

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,90€

B-108 Εσωτερική Περίμετρος: 2743mm Εξωτερική Περίμετρος: 2813mm

 Κωδικός: 008303

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,00€

B-109 Εσωτερική Περίμετρος: 2769mm Εξωτερική Περίμετρος: 2839mm

 Κωδικός: 008304

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,10€

B-110 Εσωτερική Περίμετρος: 2794mm Εξωτερική Περίμετρος: 2864mm

 Κωδικός: 008305

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,17€

B-111 Εσωτερική Περίμετρος: 2819mm Εξωτερική Περίμετρος: 2889mm

 Κωδικός: 008306

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,27€

B-112 Εσωτερική Περίμετρος: 2845mm Εξωτερική Περίμετρος: 2915mm

 Κωδικός: 008307

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,35€

B-113 Εσωτερική Περίμετρος: 2870mm Εξωτερική Περίμετρος: 2940mm

 Κωδικός: 008308

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,45€

B-114 Εσωτερική Περίμετρος: 2896mm Εξωτερική Περίμετρος: 2966mm

 Κωδικός: 008309

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,55€

B-115 Εσωτερική Περίμετρος: 2921mm Εξωτερική Περίμετρος: 2991mm

 Κωδικός: 008310

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,60€

B-116 Εσωτερική Περίμετρος: 2946mm Εξωτερική Περίμετρος: 3016mm

 Κωδικός: 008311

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,70€

B-117 Εσωτερική Περίμετρος: 2972mm Εξωτερική Περίμετρος: 3042mm

 Κωδικός: 008312

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,80€

B-118 Εσωτερική Περίμετρος: 2997mm Εξωτερική Περίμετρος: 3067mm

 Κωδικός: 008313

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,00€

B-119 Εσωτερική Περίμετρος: 3023mm Εξωτερική Περίμετρος: 3093mm

 Κωδικός: 008314

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mm Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες: GEMINI MITSUBOSHI GOODYEAR SKF ..

11,35€

B-120 Εσωτερική Περίμετρος: 3048mm Εξωτερική Περίμετρος: 3118mm

 Κωδικός: 008315

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,40€

B-121 Εσωτερική Περίμετρος: 3073mm Εξωτερική Περίμετρος: 3143mm

 Κωδικός: 008316

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,40€

B-122 Εσωτερική Περίμετρος: 3099mm Εξωτερική Περίμετρος: 3169mm

 Κωδικός: 008317

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,48€

B-123 Εσωτερική Περίμετρος: 3124mm Εξωτερική Περίμετρος: 3194mm

 Κωδικός: 008318

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,60€

B-124 Εσωτερική Περίμετρος: 3150mm Εξωτερική Περίμετρος: 3220mm

 Κωδικός: 008319

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,65€

B-125 Εσωτερική Περίμετρος: 3175mm Εξωτερική Περίμετρος: 3245mm

 Κωδικός: 008320

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,75€

B-126 Εσωτερική Περίμετρος: 3200mm Εξωτερική Περίμετρος: 3270mm

 Κωδικός: 008321

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,75€

B-127 Εσωτερική Περίμετρος: 3226mm Εξωτερική Περίμετρος: 3296mm

 Κωδικός: 008322

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,80€

B-128 Εσωτερική Περίμετρος: 3251mm Εξωτερική Περίμετρος: 3321mm

 Κωδικός: 008323

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,85€

B-129 Εσωτερική Περίμετρος: 3277mm Εξωτερική Περίμετρος: 3347mm

 Κωδικός: 008324

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,95€

B-130 Εσωτερική Περίμετρος: 3302mm Εξωτερική Περίμετρος: 3372mm

 Κωδικός: 008325

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,13€

B-132 Εσωτερική Περίμετρος: 3353mm Εξωτερική Περίμετρος: 3423mm

 Κωδικός: 008326

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,20€

B-133 Εσωτερική Περίμετρος: 3378mm Εξωτερική Περίμετρος: 3448mm

 Κωδικός: 008327

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,30€

B-134 Εσωτερική Περίμετρος: 3404mm Εξωτερική Περίμετρος: 3474mm

 Κωδικός: 008328

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,40€

B-136 Εσωτερική Περίμετρος: 3454mm Εξωτερική Περίμετρος: 3524mm

 Κωδικός: 008329

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,50€

B-138 Εσωτερική Περίμετρος: 3505mm Εξωτερική Περίμετρος: 3575mm

 Κωδικός: 008330

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,80€

B-140 Εσωτερική Περίμετρος: 3556mm Εξωτερική Περίμετρος: 3626mm

 Κωδικός: 008331

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,90€

B-142 Εσωτερική Περίμετρος: 3607mm Εξωτερική Περίμετρος: 3677mm

 Κωδικός: 008332

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,10€

B-144 Εσωτερική Περίμετρος: 3658mm Εξωτερική Περίμετρος: 3728mm

 Κωδικός: 008333

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,30€

B-146 Εσωτερική Περίμετρος: 3708mm Εξωτερική Περίμετρος: 3778mm

 Κωδικός: 008334

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,48€

B-147 Εσωτερική Περίμετρος: 3734mm Εξωτερική Περίμετρος: 3804mm

 Κωδικός: 008335

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,35€

B-148 Εσωτερική Περίμετρος: 3759mm Εξωτερική Περίμετρος: 3829mm

 Κωδικός: 008336

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,85€

B-150 Εσωτερική Περίμετρος: 3810mm Εξωτερική Περίμετρος: 3880mm

 Κωδικός: 008337

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,05€

B-152 Εσωτερική Περίμετρος: 3861mm Εξωτερική Περίμετρος: 3931mm

 Κωδικός: 008338

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,30€

B-154 Εσωτερική Περίμετρος: 3912mm Εξωτερική Περίμετρος: 3982mm

 Κωδικός: 008339

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,50€

B-156 Εσωτερική Περίμετρος: 3962mm Εξωτερική Περίμετρος: 4032mm

 Κωδικός: 008340

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,70€

B-158 Εσωτερική Περίμετρος: 4013mm Εξωτερική Περίμετρος: 4083mm

 Κωδικός: 008341

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,88€

B-160 Εσωτερική Περίμετρος: 4064mm Εξωτερική Περίμετρος: 4134mm

 Κωδικός: 008342

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,98€

B-162 Εσωτερική Περίμετρος: 4115mm Εξωτερική Περίμετρος: 4185mm

 Κωδικός: 008343

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

15,16€

B-165 Εσωτερική Περίμετρος: 4191mm Εξωτερική Περίμετρος: 4261mm

 Κωδικός: 008345

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,90€

B-166 Εσωτερική Περίμετρος: 4216mm Εξωτερική Περίμετρος: 4286mm

 Κωδικός: 008346

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

15,50€

B-167 Εσωτερική Περίμετρος: 4242mm Εξωτερική Περίμετρος: 4312mm

 Κωδικός: 008347

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,06€

B-168 Εσωτερική Περίμετρος: 4267mm Εξωτερική Περίμετρος: 4337mm

 Κωδικός: 008348

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,00€

B-170 Εσωτερική Περίμετρος: 4318mm Εξωτερική Περίμετρος: 4388mm

 Κωδικός: 008349

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,20€

B-171 Εσωτερική Περίμετρος: 4343mm Εξωτερική Περίμετρος: 4413mm

 Κωδικός: 008350

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,47€

B-172 Εσωτερική Περίμετρος: 4369mm Εξωτερική Περίμετρος: 4439mm

 Κωδικός: 008351

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,60€

B-173 Εσωτερική Περίμετρος: 4394mm Εξωτερική Περίμετρος: 4464mm

 Κωδικός: 008352

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,40€

B-174 Εσωτερική Περίμετρος: 4420mm Εξωτερική Περίμετρος: 4490mm

 Κωδικός: 008353

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,98€

B-175 Εσωτερική Περίμετρος: 4445mm Εξωτερική Περίμετρος: 4515mm

 Κωδικός: 008354

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,07€

B-176 Εσωτερική Περίμετρος: 4470mm Εξωτερική Περίμετρος: 4540mm

 Κωδικός: 008355

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,18€

B-177 Εσωτερική Περίμετρος: 4496mm Εξωτερική Περίμετρος: 4566mm

 Κωδικός: 008356

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,35€

B-178 Εσωτερική Περίμετρος: 4521mm Εξωτερική Περίμετρος: 4591mm

 Κωδικός: 008357

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,45€

B-180 Εσωτερική Περίμετρος: 4572mm Εξωτερική Περίμετρος: 4642mm

 Κωδικός: 008358

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,70€

B-181 Εσωτερική Περίμετρος: 4597mm Εξωτερική Περίμετρος: 4667mm

 Κωδικός: 008359

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,90€

B-182 Εσωτερική Περίμετρος: 4623mm Εξωτερική Περίμετρος: 4693mm

 Κωδικός: 008360

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,00€

B-183 Εσωτερική Περίμετρος: 4648mm Εξωτερική Περίμετρος: 4718mm

 Κωδικός: 008361

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,20€

B-184 Εσωτερική Περίμετρος: 4674mm Εξωτερική Περίμετρος: 4744mm

 Κωδικός: 008362

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,30€

B-185 Εσωτερική Περίμετρος: 4699mm Εξωτερική Περίμετρος: 4769mm

 Κωδικός: 008363

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,30€

B-186 Εσωτερική Περίμετρος: 4724mm Εξωτερική Περίμετρος: 4794mm

 Κωδικός: 008364

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,40€

B-187 Εσωτερική Περίμετρος: 4750mm Εξωτερική Περίμετρος: 4820mm

 Κωδικός: 008365

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,60€

B-189 Εσωτερική Περίμετρος: 4801mm Εξωτερική Περίμετρος: 4871mm

 Κωδικός: 008366

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

15,89€

B-190 Εσωτερική Περίμετρος: 4826mm Εξωτερική Περίμετρος: 4896mm

 Κωδικός: 008367

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,98€

B-191 Εσωτερική Περίμετρος: 4851mm Εξωτερική Περίμετρος: 4921mm

 Κωδικός: 008368

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,40€

B-192 Εσωτερική Περίμετρος: 4877mm Εξωτερική Περίμετρος: 4947mm

 Κωδικός: 008369

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,35€

B-193 Εσωτερική Περίμετρος: 4902mm Εξωτερική Περίμετρος: 4972mm

 Κωδικός: 008370

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,45€

B-194 Εσωτερική Περίμετρος: 4928mm Εξωτερική Περίμετρος: 4998mm

 Κωδικός: 008371

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,50€

B-195 Εσωτερική Περίμετρος: 4953mm Εξωτερική Περίμετρος: 5023mm

 Κωδικός: 008372

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,55€

B-197 Εσωτερική Περίμετρος: 5004mm Εξωτερική Περίμετρος: 5074mm

 Κωδικός: 008373

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,65€

B-20 Εσωτερική Περίμετρος: 508mm Εξωτερική Περίμετρος: 578mm

 Κωδικός: 008201

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,50€

B-200 Εσωτερική Περίμετρος: 5080mm Εξωτερική Περίμετρος: 5150mm

 Κωδικός: 008374

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,98€

B-202 Εσωτερική Περίμετρος: 5131mm Εξωτερική Περίμετρος: 5201mm

 Κωδικός: 008375

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,90€

B-203 Εσωτερική Περίμετρος: 5156mm Εξωτερική Περίμετρος: 5226mm

 Κωδικός: 008376

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,00€

B-205 Εσωτερική Περίμετρος: 5207mm Εξωτερική Περίμετρος: 5277mm

 Κωδικός: 008377

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,90€

B-208 Εσωτερική Περίμετρος: 5283mm Εξωτερική Περίμετρος: 5353mm

 Κωδικός: 008378

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,97€

B-209 Εσωτερική Περίμετρος: 5309mm Εξωτερική Περίμετρος: 5379mm

 Κωδικός: 008379

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

22,60€

B-21 Εσωτερική Περίμετρος: 534mm Εξωτερική Περίμετρος: 604mm

 Κωδικός: 008202

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,50€

B-210 Εσωτερική Περίμετρος: 5334mm Εξωτερική Περίμετρος: 5404mm

 Κωδικός: 008380

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

22,85€

B-212 Εσωτερική Περίμετρος: 5385mm Εξωτερική Περίμετρος: 5455mm

 Κωδικός: 008381

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,20€

B-215 Εσωτερική Περίμετρος: 5461mm Εξωτερική Περίμετρος: 5531mm

 Κωδικός: 008382

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,50€

B-218 Εσωτερική Περίμετρος: 5537mm Εξωτερική Περίμετρος: 5607mm

 Κωδικός: 008383

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,80€

B-22 Εσωτερική Περίμετρος: 559mm Εξωτερική Περίμετρος: 629mm

 Κωδικός: 008203

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,40€

B-220 Εσωτερική Περίμετρος: 5588mm Εξωτερική Περίμετρος: 5658mm

 Κωδικός: 008384

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,00€

B-222 Εσωτερική Περίμετρος: 5639mm Εξωτερική Περίμετρος: 5709mm

 Κωδικός: 008385

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,20€

B-224 Εσωτερική Περίμετρος: 5690mm Εξωτερική Περίμετρος: 5760mm

 Κωδικός: 008386

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,40€

B-225 Εσωτερική Περίμετρος: 5715mm Εξωτερική Περίμετρος: 5785mm

 Κωδικός: 008387

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,85€

B-226 Εσωτερική Περίμετρος: 5740mm Εξωτερική Περίμετρος: 5810mm

 Κωδικός: 008388

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,40€

B-228 Εσωτερική Περίμετρος: 5791mm Εξωτερική Περίμετρος: 5861mm

 Κωδικός: 008389

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,40€

B-23 Εσωτερική Περίμετρος: 584mm Εξωτερική Περίμετρος: 654mm

 Κωδικός: 008204

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,50€

B-230 Εσωτερική Περίμετρος: 5842mm Εξωτερική Περίμετρος: 5912mm

 Κωδικός: 008390

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,40€

B-236 Εσωτερική Περίμετρος: 5994mm Εξωτερική Περίμετρος: 6064mm

 Κωδικός: 008391

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,70€

B-24 Εσωτερική Περίμετρος: 610mm Εξωτερική Περίμετρος: 680mm

 Κωδικός: 008205

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,50€

B-24,5 Εσωτερική Περίμετρος: 622mm Εξωτερική Περίμετρος: 692mm

 Κωδικός: 008206

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,63€

B-240 Εσωτερική Περίμετρος: 6096mm Εξωτερική Περίμετρος: 6166mm

 Κωδικός: 008392

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,15€

B-242 Εσωτερική Περίμετρος: 6147mm Εξωτερική Περίμετρος: 6217mm

 Κωδικός: 008393

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,50€

B-245 Εσωτερική Περίμετρος: 6223mm Εξωτερική Περίμετρος: 6293mm

 Κωδικός: 008394

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,70€

B-246 Εσωτερική Περίμετρος: 6248mm Εξωτερική Περίμετρος: 6318mm

 Κωδικός: 008395

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,97€

B-25 Εσωτερική Περίμετρος: 635mm Εξωτερική Περίμετρος: 705mm

 Κωδικός: 008207

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,71€

B-250 Εσωτερική Περίμετρος: 6350mm Εξωτερική Περίμετρος: 6420mm

 Κωδικός: 008396

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,25€

B-255 Εσωτερική Περίμετρος: 6477mm Εξωτερική Περίμετρος: 6547mm

 Κωδικός: 008397

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,85€

B-258 Εσωτερική Περίμετρος: 6553mm Εξωτερική Περίμετρος: 6623mm

 Κωδικός: 008398

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,10€

B-26 Εσωτερική Περίμετρος: 660mm Εξωτερική Περίμετρος: 730mm

 Κωδικός: 008208

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,70€

B-260 Εσωτερική Περίμετρος: 6604mm Εξωτερική Περίμετρος: 6674mm

 Κωδικός: 008399

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,35€

B-264 Εσωτερική Περίμετρος: 6706mm Εξωτερική Περίμετρος: 6776mm

 Κωδικός: 008400

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,75€

B-265 Εσωτερική Περίμετρος: 6731mm Εξωτερική Περίμετρος: 6801mm

 Κωδικός: 008401

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

29,00€

B-27 Εσωτερική Περίμετρος: 686mm Εξωτερική Περίμετρος: 756mm

 Κωδικός: 008209

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,82€

B-270 Εσωτερική Περίμετρος: 6858mm Εξωτερική Περίμετρος: 6928mm

 Κωδικός: 008402

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

29,40€

B-275 Εσωτερική Περίμετρος: 6985mm Εξωτερική Περίμετρος: 7055mm

 Κωδικός: 008403

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

29,98€

B-28 Εσωτερική Περίμετρος: 711mm Εξωτερική Περίμετρος: 781mm

 Κωδικός: 008210

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,91€

B-28,5 Εσωτερική Περίμετρος: 724mm Εξωτερική Περίμετρος: 794mm

 Κωδικός: 008211

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,97€

B-280 Εσωτερική Περίμετρος: 7112mm Εξωτερική Περίμετρος: 7182mm

 Κωδικός: 008404

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

30,60€

B-29 Εσωτερική Περίμετρος: 737mm Εξωτερική Περίμετρος: 807mm

 Κωδικός: 008212

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,00€

B-29,5 Εσωτερική Περίμετρος: 749mm Εξωτερική Περίμετρος: 819mm

 Κωδικός: 008213

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,00€

B-30 Εσωτερική Περίμετρος: 762mm Εξωτερική Περίμετρος: 832mm

 Κωδικός: 008214

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,10€

B-30,5 Εσωτερική Περίμετρος: 775mm Εξωτερική Περίμετρος: 845mm

 Κωδικός: 008215

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,13€

B-300 Εσωτερική Περίμετρος: 7620mm Εξωτερική Περίμετρος: 7690mm

 Κωδικός: 008405

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

32,70€

B-31 Εσωτερική Περίμετρος: 787mm Εξωτερική Περίμετρος: 857mm

 Κωδικός: 008216

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,13€

B-31,5 Εσωτερική Περίμετρος: 800mm Εξωτερική Περίμετρος: 870mm

 Κωδικός: 008217

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,22€

B-310 Εσωτερική Περίμετρος: 7874mm Εξωτερική Περίμετρος: 7944mm

 Κωδικός: 008406

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

31,20€

B-315 Εσωτερική Περίμετρος: 8001mm Εξωτερική Περίμετρος: 8071mm

 Κωδικός: 008407

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

31,68€

B-32 Εσωτερική Περίμετρος: 813mm Εξωτερική Περίμετρος: 883mm

 Κωδικός: 008218

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,33€

B-32,5 Εσωτερική Περίμετρος: 826mm Εξωτερική Περίμετρος: 896mm

 Κωδικός: 008219

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,28€

B-33 Εσωτερική Περίμετρος: 838mm Εξωτερική Περίμετρος: 908mm

 Κωδικός: 008220

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,32€

B-33,5 Εσωτερική Περίμετρος: 851mm Εξωτερική Περίμετρος: 921mm

 Κωδικός: 008221

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,39€

B-34 Εσωτερική Περίμετρος: 864mm Εξωτερική Περίμετρος: 934mm

 Κωδικός: 008222

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,46€

B-34,5 Εσωτερική Περίμετρος: 876mm Εξωτερική Περίμετρος: 946mm

 Κωδικός: 008223

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,46€

B-340 Εσωτερική Περίμετρος: 8636mm Εξωτερική Περίμετρος: 8706mm

 Κωδικός: 008408

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

34,20€

B-35 Εσωτερική Περίμετρος: 889mm Εξωτερική Περίμετρος: 959mm

 Κωδικός: 008224

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,49€

B-35,5 Εσωτερική Περίμετρος: 902mm Εξωτερική Περίμετρος: 972mm

 Κωδικός: 008225

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,54€

B-36 Εσωτερική Περίμετρος: 914mm Εξωτερική Περίμετρος: 984mm

 Κωδικός: 008226

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,58€

B-36,5 Εσωτερική Περίμετρος: 927mm Εξωτερική Περίμετρος: 997mm

 Κωδικός: 008227

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,63€

B-364 Εσωτερική Περίμετρος: 9246mm Εξωτερική Περίμετρος: 9316mm

 Κωδικός: 008409

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

36,60€

B-37 Εσωτερική Περίμετρος: 940mm Εξωτερική Περίμετρος: 1010mm

 Κωδικός: 008228

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,69€

B-37,5 Εσωτερική Περίμετρος: 953mm Εξωτερική Περίμετρος: 1023mm

 Κωδικός: 008229

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,70€

B-38 Εσωτερική Περίμετρος: 965mm Εξωτερική Περίμετρος: 1035mm

 Κωδικός: 008230

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,77€

B-38,5 Εσωτερική Περίμετρος: 978mm Εξωτερική Περίμετρος: 1048mm

 Κωδικός: 008231

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,80€

B-39 Εσωτερική Περίμετρος: 991mm Εξωτερική Περίμετρος: 1061mm

 Κωδικός: 008232

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,87€

B-39,5 Εσωτερική Περίμετρος: 1003mm Εξωτερική Περίμετρος: 1073mm

 Κωδικός: 008233

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,85€

B-40 Εσωτερική Περίμετρος: 1016mm Εξωτερική Περίμετρος: 1086mm

 Κωδικός: 008234

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,96€

B-41 Εσωτερική Περίμετρος: 1041mm Εξωτερική Περίμετρος: 1111mm

 Κωδικός: 008235

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,07€

B-41,5 Εσωτερική Περίμετρος: 1054mm Εξωτερική Περίμετρος: 1124mm

 Κωδικός: 008236

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,07€

B-410 Εσωτερική Περίμετρος: 10.414mm Εξωτερική Περίμετρος: 10.484mm

 Κωδικός: 008410

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

41,40€