Σειρά B


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 008295

B-100 Εσωτερική Περίμετρος: 2540mm Εξωτερική Περίμετρος: 2610mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,29€

 Κωδικός: 008296

B-101 Εσωτερική Περίμετρος: 2565mm Εξωτερική Περίμετρος: 2635mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,37€

 Κωδικός: 008297

B-102 Εσωτερική Περίμετρος: 2591mm Εξωτερική Περίμετρος: 2661mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,47€

 Κωδικός: 008298

B-103 Εσωτερική Περίμετρος: 2616mm Εξωτερική Περίμετρος: 2686mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,55€

 Κωδικός: 008300

B-105 Εσωτερική Περίμετρος: 2667mm Εξωτερική Περίμετρος: 2737mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,73€

 Κωδικός: 008301

B-106 Εσωτερική Περίμετρος: 2692mm Εξωτερική Περίμετρος: 2762mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,80€

 Κωδικός: 008302

B-107 Εσωτερική Περίμετρος: 2718mm Εξωτερική Περίμετρος: 2788mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,90€

 Κωδικός: 008303

B-108 Εσωτερική Περίμετρος: 2743mm Εξωτερική Περίμετρος: 2813mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,00€

 Κωδικός: 008304

B-109 Εσωτερική Περίμετρος: 2769mm Εξωτερική Περίμετρος: 2839mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,10€

 Κωδικός: 008305

B-110 Εσωτερική Περίμετρος: 2794mm Εξωτερική Περίμετρος: 2864mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,17€

 Κωδικός: 008306

B-111 Εσωτερική Περίμετρος: 2819mm Εξωτερική Περίμετρος: 2889mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,27€

 Κωδικός: 008307

B-112 Εσωτερική Περίμετρος: 2845mm Εξωτερική Περίμετρος: 2915mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,35€

 Κωδικός: 008308

B-113 Εσωτερική Περίμετρος: 2870mm Εξωτερική Περίμετρος: 2940mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,45€

 Κωδικός: 008309

B-114 Εσωτερική Περίμετρος: 2896mm Εξωτερική Περίμετρος: 2966mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,55€

 Κωδικός: 008310

B-115 Εσωτερική Περίμετρος: 2921mm Εξωτερική Περίμετρος: 2991mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,60€

 Κωδικός: 008311

B-116 Εσωτερική Περίμετρος: 2946mm Εξωτερική Περίμετρος: 3016mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,70€

 Κωδικός: 008312

B-117 Εσωτερική Περίμετρος: 2972mm Εξωτερική Περίμετρος: 3042mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,80€

 Κωδικός: 008313

B-118 Εσωτερική Περίμετρος: 2997mm Εξωτερική Περίμετρος: 3067mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,00€

 Κωδικός: 008314

B-119 Εσωτερική Περίμετρος: 3023mm Εξωτερική Περίμετρος: 3093mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mm Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες: GEMINI MITSUBOSHI GOODYEAR SKF ..

11,35€

 Κωδικός: 008315

B-120 Εσωτερική Περίμετρος: 3048mm Εξωτερική Περίμετρος: 3118mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,40€

 Κωδικός: 008316

B-121 Εσωτερική Περίμετρος: 3073mm Εξωτερική Περίμετρος: 3143mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,40€

 Κωδικός: 008317

B-122 Εσωτερική Περίμετρος: 3099mm Εξωτερική Περίμετρος: 3169mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,48€

 Κωδικός: 008318

B-123 Εσωτερική Περίμετρος: 3124mm Εξωτερική Περίμετρος: 3194mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,60€

 Κωδικός: 008319

B-124 Εσωτερική Περίμετρος: 3150mm Εξωτερική Περίμετρος: 3220mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,65€

 Κωδικός: 008320

B-125 Εσωτερική Περίμετρος: 3175mm Εξωτερική Περίμετρος: 3245mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,75€

 Κωδικός: 008321

B-126 Εσωτερική Περίμετρος: 3200mm Εξωτερική Περίμετρος: 3270mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,75€

 Κωδικός: 008322

B-127 Εσωτερική Περίμετρος: 3226mm Εξωτερική Περίμετρος: 3296mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,80€

 Κωδικός: 008323

B-128 Εσωτερική Περίμετρος: 3251mm Εξωτερική Περίμετρος: 3321mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,85€

 Κωδικός: 008324

B-129 Εσωτερική Περίμετρος: 3277mm Εξωτερική Περίμετρος: 3347mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,95€

 Κωδικός: 008325

B-130 Εσωτερική Περίμετρος: 3302mm Εξωτερική Περίμετρος: 3372mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,13€

 Κωδικός: 008326

B-132 Εσωτερική Περίμετρος: 3353mm Εξωτερική Περίμετρος: 3423mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,20€

 Κωδικός: 008327

B-133 Εσωτερική Περίμετρος: 3378mm Εξωτερική Περίμετρος: 3448mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,30€

 Κωδικός: 008328

B-134 Εσωτερική Περίμετρος: 3404mm Εξωτερική Περίμετρος: 3474mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,40€

 Κωδικός: 008329

B-136 Εσωτερική Περίμετρος: 3454mm Εξωτερική Περίμετρος: 3524mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,50€

 Κωδικός: 008330

B-138 Εσωτερική Περίμετρος: 3505mm Εξωτερική Περίμετρος: 3575mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,80€

 Κωδικός: 008331

B-140 Εσωτερική Περίμετρος: 3556mm Εξωτερική Περίμετρος: 3626mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,90€

 Κωδικός: 008332

B-142 Εσωτερική Περίμετρος: 3607mm Εξωτερική Περίμετρος: 3677mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,10€

 Κωδικός: 008333

B-144 Εσωτερική Περίμετρος: 3658mm Εξωτερική Περίμετρος: 3728mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,30€

 Κωδικός: 008334

B-146 Εσωτερική Περίμετρος: 3708mm Εξωτερική Περίμετρος: 3778mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,48€

 Κωδικός: 008335

B-147 Εσωτερική Περίμετρος: 3734mm Εξωτερική Περίμετρος: 3804mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,35€

 Κωδικός: 008336

B-148 Εσωτερική Περίμετρος: 3759mm Εξωτερική Περίμετρος: 3829mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,85€

 Κωδικός: 008337

B-150 Εσωτερική Περίμετρος: 3810mm Εξωτερική Περίμετρος: 3880mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,05€

 Κωδικός: 008338

B-152 Εσωτερική Περίμετρος: 3861mm Εξωτερική Περίμετρος: 3931mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,30€

 Κωδικός: 008339

B-154 Εσωτερική Περίμετρος: 3912mm Εξωτερική Περίμετρος: 3982mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,50€

 Κωδικός: 008340

B-156 Εσωτερική Περίμετρος: 3962mm Εξωτερική Περίμετρος: 4032mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,70€

 Κωδικός: 008341

B-158 Εσωτερική Περίμετρος: 4013mm Εξωτερική Περίμετρος: 4083mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,88€

 Κωδικός: 008342

B-160 Εσωτερική Περίμετρος: 4064mm Εξωτερική Περίμετρος: 4134mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,98€

 Κωδικός: 008343

B-162 Εσωτερική Περίμετρος: 4115mm Εξωτερική Περίμετρος: 4185mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

15,16€

 Κωδικός: 008345

B-165 Εσωτερική Περίμετρος: 4191mm Εξωτερική Περίμετρος: 4261mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,90€

 Κωδικός: 008346

B-166 Εσωτερική Περίμετρος: 4216mm Εξωτερική Περίμετρος: 4286mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

15,50€

 Κωδικός: 008347

B-167 Εσωτερική Περίμετρος: 4242mm Εξωτερική Περίμετρος: 4312mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,06€

 Κωδικός: 008348

B-168 Εσωτερική Περίμετρος: 4267mm Εξωτερική Περίμετρος: 4337mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,00€

 Κωδικός: 008349

B-170 Εσωτερική Περίμετρος: 4318mm Εξωτερική Περίμετρος: 4388mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,20€

 Κωδικός: 008350

B-171 Εσωτερική Περίμετρος: 4343mm Εξωτερική Περίμετρος: 4413mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,47€

 Κωδικός: 008351

B-172 Εσωτερική Περίμετρος: 4369mm Εξωτερική Περίμετρος: 4439mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,60€

 Κωδικός: 008352

B-173 Εσωτερική Περίμετρος: 4394mm Εξωτερική Περίμετρος: 4464mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,40€

 Κωδικός: 008353

B-174 Εσωτερική Περίμετρος: 4420mm Εξωτερική Περίμετρος: 4490mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,98€

 Κωδικός: 008354

B-175 Εσωτερική Περίμετρος: 4445mm Εξωτερική Περίμετρος: 4515mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,07€

 Κωδικός: 008355

B-176 Εσωτερική Περίμετρος: 4470mm Εξωτερική Περίμετρος: 4540mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,18€

 Κωδικός: 008356

B-177 Εσωτερική Περίμετρος: 4496mm Εξωτερική Περίμετρος: 4566mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,35€

 Κωδικός: 008357

B-178 Εσωτερική Περίμετρος: 4521mm Εξωτερική Περίμετρος: 4591mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,45€

 Κωδικός: 008358

B-180 Εσωτερική Περίμετρος: 4572mm Εξωτερική Περίμετρος: 4642mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,70€

 Κωδικός: 008359

B-181 Εσωτερική Περίμετρος: 4597mm Εξωτερική Περίμετρος: 4667mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,90€

 Κωδικός: 008360

B-182 Εσωτερική Περίμετρος: 4623mm Εξωτερική Περίμετρος: 4693mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,00€

 Κωδικός: 008361

B-183 Εσωτερική Περίμετρος: 4648mm Εξωτερική Περίμετρος: 4718mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,20€

 Κωδικός: 008362

B-184 Εσωτερική Περίμετρος: 4674mm Εξωτερική Περίμετρος: 4744mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,30€

 Κωδικός: 008363

B-185 Εσωτερική Περίμετρος: 4699mm Εξωτερική Περίμετρος: 4769mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,30€

 Κωδικός: 008364

B-186 Εσωτερική Περίμετρος: 4724mm Εξωτερική Περίμετρος: 4794mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,40€

 Κωδικός: 008365

B-187 Εσωτερική Περίμετρος: 4750mm Εξωτερική Περίμετρος: 4820mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,60€

 Κωδικός: 008366

B-189 Εσωτερική Περίμετρος: 4801mm Εξωτερική Περίμετρος: 4871mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

15,89€

 Κωδικός: 008367

B-190 Εσωτερική Περίμετρος: 4826mm Εξωτερική Περίμετρος: 4896mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,98€

 Κωδικός: 008368

B-191 Εσωτερική Περίμετρος: 4851mm Εξωτερική Περίμετρος: 4921mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,40€

 Κωδικός: 008369

B-192 Εσωτερική Περίμετρος: 4877mm Εξωτερική Περίμετρος: 4947mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,35€

 Κωδικός: 008370

B-193 Εσωτερική Περίμετρος: 4902mm Εξωτερική Περίμετρος: 4972mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,45€

 Κωδικός: 008371

B-194 Εσωτερική Περίμετρος: 4928mm Εξωτερική Περίμετρος: 4998mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,50€

 Κωδικός: 008372

B-195 Εσωτερική Περίμετρος: 4953mm Εξωτερική Περίμετρος: 5023mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,55€

 Κωδικός: 008373

B-197 Εσωτερική Περίμετρος: 5004mm Εξωτερική Περίμετρος: 5074mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,65€

 Κωδικός: 008201

B-20 Εσωτερική Περίμετρος: 508mm Εξωτερική Περίμετρος: 578mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,50€

 Κωδικός: 008374

B-200 Εσωτερική Περίμετρος: 5080mm Εξωτερική Περίμετρος: 5150mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,98€

 Κωδικός: 008375

B-202 Εσωτερική Περίμετρος: 5131mm Εξωτερική Περίμετρος: 5201mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,90€

 Κωδικός: 008376

B-203 Εσωτερική Περίμετρος: 5156mm Εξωτερική Περίμετρος: 5226mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,00€

 Κωδικός: 008377

B-205 Εσωτερική Περίμετρος: 5207mm Εξωτερική Περίμετρος: 5277mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,90€

 Κωδικός: 008378

B-208 Εσωτερική Περίμετρος: 5283mm Εξωτερική Περίμετρος: 5353mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,97€

 Κωδικός: 008379

B-209 Εσωτερική Περίμετρος: 5309mm Εξωτερική Περίμετρος: 5379mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

22,60€

 Κωδικός: 008202

B-21 Εσωτερική Περίμετρος: 534mm Εξωτερική Περίμετρος: 604mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,50€

 Κωδικός: 008380

B-210 Εσωτερική Περίμετρος: 5334mm Εξωτερική Περίμετρος: 5404mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

22,85€

 Κωδικός: 008381

B-212 Εσωτερική Περίμετρος: 5385mm Εξωτερική Περίμετρος: 5455mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,20€

 Κωδικός: 008382

B-215 Εσωτερική Περίμετρος: 5461mm Εξωτερική Περίμετρος: 5531mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,50€

 Κωδικός: 008383

B-218 Εσωτερική Περίμετρος: 5537mm Εξωτερική Περίμετρος: 5607mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,80€

 Κωδικός: 008203

B-22 Εσωτερική Περίμετρος: 559mm Εξωτερική Περίμετρος: 629mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,40€

 Κωδικός: 008384

B-220 Εσωτερική Περίμετρος: 5588mm Εξωτερική Περίμετρος: 5658mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,00€

 Κωδικός: 008385

B-222 Εσωτερική Περίμετρος: 5639mm Εξωτερική Περίμετρος: 5709mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,20€

 Κωδικός: 008386

B-224 Εσωτερική Περίμετρος: 5690mm Εξωτερική Περίμετρος: 5760mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,40€

 Κωδικός: 008387

B-225 Εσωτερική Περίμετρος: 5715mm Εξωτερική Περίμετρος: 5785mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,85€

 Κωδικός: 008388

B-226 Εσωτερική Περίμετρος: 5740mm Εξωτερική Περίμετρος: 5810mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,40€

 Κωδικός: 008389

B-228 Εσωτερική Περίμετρος: 5791mm Εξωτερική Περίμετρος: 5861mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,40€

 Κωδικός: 008204

B-23 Εσωτερική Περίμετρος: 584mm Εξωτερική Περίμετρος: 654mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,50€

 Κωδικός: 008390

B-230 Εσωτερική Περίμετρος: 5842mm Εξωτερική Περίμετρος: 5912mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,40€

 Κωδικός: 008391

B-236 Εσωτερική Περίμετρος: 5994mm Εξωτερική Περίμετρος: 6064mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,70€

 Κωδικός: 008205

B-24 Εσωτερική Περίμετρος: 610mm Εξωτερική Περίμετρος: 680mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,50€

 Κωδικός: 008206

B-24,5 Εσωτερική Περίμετρος: 622mm Εξωτερική Περίμετρος: 692mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,63€

 Κωδικός: 008392

B-240 Εσωτερική Περίμετρος: 6096mm Εξωτερική Περίμετρος: 6166mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,15€

 Κωδικός: 008393

B-242 Εσωτερική Περίμετρος: 6147mm Εξωτερική Περίμετρος: 6217mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,50€

 Κωδικός: 008394

B-245 Εσωτερική Περίμετρος: 6223mm Εξωτερική Περίμετρος: 6293mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,70€

 Κωδικός: 008395

B-246 Εσωτερική Περίμετρος: 6248mm Εξωτερική Περίμετρος: 6318mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,97€

 Κωδικός: 008207

B-25 Εσωτερική Περίμετρος: 635mm Εξωτερική Περίμετρος: 705mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,71€

 Κωδικός: 008396

B-250 Εσωτερική Περίμετρος: 6350mm Εξωτερική Περίμετρος: 6420mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,25€

 Κωδικός: 008397

B-255 Εσωτερική Περίμετρος: 6477mm Εξωτερική Περίμετρος: 6547mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,85€

 Κωδικός: 008398

B-258 Εσωτερική Περίμετρος: 6553mm Εξωτερική Περίμετρος: 6623mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,10€

 Κωδικός: 008208

B-26 Εσωτερική Περίμετρος: 660mm Εξωτερική Περίμετρος: 730mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,70€

 Κωδικός: 008399

B-260 Εσωτερική Περίμετρος: 6604mm Εξωτερική Περίμετρος: 6674mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,35€

 Κωδικός: 008400

B-264 Εσωτερική Περίμετρος: 6706mm Εξωτερική Περίμετρος: 6776mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,75€

 Κωδικός: 008401

B-265 Εσωτερική Περίμετρος: 6731mm Εξωτερική Περίμετρος: 6801mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

29,00€

 Κωδικός: 008209

B-27 Εσωτερική Περίμετρος: 686mm Εξωτερική Περίμετρος: 756mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,82€

 Κωδικός: 008402

B-270 Εσωτερική Περίμετρος: 6858mm Εξωτερική Περίμετρος: 6928mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

29,40€

 Κωδικός: 008403

B-275 Εσωτερική Περίμετρος: 6985mm Εξωτερική Περίμετρος: 7055mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

29,98€

 Κωδικός: 008210

B-28 Εσωτερική Περίμετρος: 711mm Εξωτερική Περίμετρος: 781mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,91€

 Κωδικός: 008211

B-28,5 Εσωτερική Περίμετρος: 724mm Εξωτερική Περίμετρος: 794mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

2,97€

 Κωδικός: 008404

B-280 Εσωτερική Περίμετρος: 7112mm Εξωτερική Περίμετρος: 7182mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

30,60€

 Κωδικός: 008212

B-29 Εσωτερική Περίμετρος: 737mm Εξωτερική Περίμετρος: 807mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,00€

 Κωδικός: 008213

B-29,5 Εσωτερική Περίμετρος: 749mm Εξωτερική Περίμετρος: 819mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,00€

 Κωδικός: 008214

B-30 Εσωτερική Περίμετρος: 762mm Εξωτερική Περίμετρος: 832mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,10€

 Κωδικός: 008215

B-30,5 Εσωτερική Περίμετρος: 775mm Εξωτερική Περίμετρος: 845mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,13€

 Κωδικός: 008405

B-300 Εσωτερική Περίμετρος: 7620mm Εξωτερική Περίμετρος: 7690mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

32,70€

 Κωδικός: 008216

B-31 Εσωτερική Περίμετρος: 787mm Εξωτερική Περίμετρος: 857mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,13€

 Κωδικός: 008217

B-31,5 Εσωτερική Περίμετρος: 800mm Εξωτερική Περίμετρος: 870mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,22€

 Κωδικός: 008406

B-310 Εσωτερική Περίμετρος: 7874mm Εξωτερική Περίμετρος: 7944mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

31,20€

 Κωδικός: 008407

B-315 Εσωτερική Περίμετρος: 8001mm Εξωτερική Περίμετρος: 8071mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

31,68€

 Κωδικός: 008218

B-32 Εσωτερική Περίμετρος: 813mm Εξωτερική Περίμετρος: 883mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,33€

 Κωδικός: 008219

B-32,5 Εσωτερική Περίμετρος: 826mm Εξωτερική Περίμετρος: 896mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,28€

 Κωδικός: 008220

B-33 Εσωτερική Περίμετρος: 838mm Εξωτερική Περίμετρος: 908mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,32€

 Κωδικός: 008221

B-33,5 Εσωτερική Περίμετρος: 851mm Εξωτερική Περίμετρος: 921mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,39€

 Κωδικός: 008222

B-34 Εσωτερική Περίμετρος: 864mm Εξωτερική Περίμετρος: 934mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,46€

 Κωδικός: 008223

B-34,5 Εσωτερική Περίμετρος: 876mm Εξωτερική Περίμετρος: 946mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,46€

 Κωδικός: 008408

B-340 Εσωτερική Περίμετρος: 8636mm Εξωτερική Περίμετρος: 8706mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

34,20€

 Κωδικός: 008224

B-35 Εσωτερική Περίμετρος: 889mm Εξωτερική Περίμετρος: 959mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,49€

 Κωδικός: 008225

B-35,5 Εσωτερική Περίμετρος: 902mm Εξωτερική Περίμετρος: 972mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,54€

 Κωδικός: 008226

B-36 Εσωτερική Περίμετρος: 914mm Εξωτερική Περίμετρος: 984mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,58€

 Κωδικός: 008227

B-36,5 Εσωτερική Περίμετρος: 927mm Εξωτερική Περίμετρος: 997mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,63€

 Κωδικός: 008409

B-364 Εσωτερική Περίμετρος: 9246mm Εξωτερική Περίμετρος: 9316mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

36,60€

 Κωδικός: 008228

B-37 Εσωτερική Περίμετρος: 940mm Εξωτερική Περίμετρος: 1010mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,69€

 Κωδικός: 008229

B-37,5 Εσωτερική Περίμετρος: 953mm Εξωτερική Περίμετρος: 1023mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,70€

 Κωδικός: 008230

B-38 Εσωτερική Περίμετρος: 965mm Εξωτερική Περίμετρος: 1035mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,77€

 Κωδικός: 008231

B-38,5 Εσωτερική Περίμετρος: 978mm Εξωτερική Περίμετρος: 1048mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,80€

 Κωδικός: 008232

B-39 Εσωτερική Περίμετρος: 991mm Εξωτερική Περίμετρος: 1061mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,87€

 Κωδικός: 008233

B-39,5 Εσωτερική Περίμετρος: 1003mm Εξωτερική Περίμετρος: 1073mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,85€

 Κωδικός: 008234

B-40 Εσωτερική Περίμετρος: 1016mm Εξωτερική Περίμετρος: 1086mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

3,96€

 Κωδικός: 008235

B-41 Εσωτερική Περίμετρος: 1041mm Εξωτερική Περίμετρος: 1111mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,07€

 Κωδικός: 008236

B-41,5 Εσωτερική Περίμετρος: 1054mm Εξωτερική Περίμετρος: 1124mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,07€

 Κωδικός: 008410

B-410 Εσωτερική Περίμετρος: 10.414mm Εξωτερική Περίμετρος: 10.484mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

41,40€