Σειρά B


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 008295

B-100 Εσωτερική Περίμετρος: 2540mm Εξωτερική Περίμετρος: 2610mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,29€

 Κωδικός: 008296

B-101 Εσωτερική Περίμετρος: 2565mm Εξωτερική Περίμετρος: 2635mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,37€

 Κωδικός: 008297

B-102 Εσωτερική Περίμετρος: 2591mm Εξωτερική Περίμετρος: 2661mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,47€

 Κωδικός: 008298

B-103 Εσωτερική Περίμετρος: 2616mm Εξωτερική Περίμετρος: 2686mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,55€

 Κωδικός: 008300

B-105 Εσωτερική Περίμετρος: 2667mm Εξωτερική Περίμετρος: 2737mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,73€

 Κωδικός: 008301

B-106 Εσωτερική Περίμετρος: 2692mm Εξωτερική Περίμετρος: 2762mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,80€

 Κωδικός: 008302

B-107 Εσωτερική Περίμετρος: 2718mm Εξωτερική Περίμετρος: 2788mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,90€

 Κωδικός: 008303

B-108 Εσωτερική Περίμετρος: 2743mm Εξωτερική Περίμετρος: 2813mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,00€

 Κωδικός: 008304

B-109 Εσωτερική Περίμετρος: 2769mm Εξωτερική Περίμετρος: 2839mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,10€

 Κωδικός: 008305

B-110 Εσωτερική Περίμετρος: 2794mm Εξωτερική Περίμετρος: 2864mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,17€

 Κωδικός: 008306

B-111 Εσωτερική Περίμετρος: 2819mm Εξωτερική Περίμετρος: 2889mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,27€

 Κωδικός: 008307

B-112 Εσωτερική Περίμετρος: 2845mm Εξωτερική Περίμετρος: 2915mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,35€

 Κωδικός: 008308

B-113 Εσωτερική Περίμετρος: 2870mm Εξωτερική Περίμετρος: 2940mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,45€

 Κωδικός: 008309

B-114 Εσωτερική Περίμετρος: 2896mm Εξωτερική Περίμετρος: 2966mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,50€

 Κωδικός: 008310

B-115 Εσωτερική Περίμετρος: 2921mm Εξωτερική Περίμετρος: 2991mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,60€

 Κωδικός: 008311

B-116 Εσωτερική Περίμετρος: 2946mm Εξωτερική Περίμετρος: 3016mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,70€

 Κωδικός: 008312

B-117 Εσωτερική Περίμετρος: 2972mm Εξωτερική Περίμετρος: 3042mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

10,80€

 Κωδικός: 008313

B-118 Εσωτερική Περίμετρος: 2997mm Εξωτερική Περίμετρος: 3067mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,00€

 Κωδικός: 008314

B-119 Εσωτερική Περίμετρος: 3023mm Εξωτερική Περίμετρος: 3093mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mm Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες: GEMINI MITSUBOSHI GOODYEAR SKF ..

11,35€

 Κωδικός: 008315

B-120 Εσωτερική Περίμετρος: 3048mm Εξωτερική Περίμετρος: 3118mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,40€

 Κωδικός: 008316

B-121 Εσωτερική Περίμετρος: 3073mm Εξωτερική Περίμετρος: 3143mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,40€

 Κωδικός: 008317

B-122 Εσωτερική Περίμετρος: 3099mm Εξωτερική Περίμετρος: 3169mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,48€

 Κωδικός: 008318

B-123 Εσωτερική Περίμετρος: 3124mm Εξωτερική Περίμετρος: 3194mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,60€

 Κωδικός: 008319

B-124 Εσωτερική Περίμετρος: 3150mm Εξωτερική Περίμετρος: 3220mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,65€

 Κωδικός: 008320

B-125 Εσωτερική Περίμετρος: 3175mm Εξωτερική Περίμετρος: 3245mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,75€

 Κωδικός: 008321

B-126 Εσωτερική Περίμετρος: 3200mm Εξωτερική Περίμετρος: 3270mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,75€

 Κωδικός: 008322

B-127 Εσωτερική Περίμετρος: 3226mm Εξωτερική Περίμετρος: 3296mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

15,00€

 Κωδικός: 008323

B-128 Εσωτερική Περίμετρος: 3251mm Εξωτερική Περίμετρος: 3321mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,85€

 Κωδικός: 008324

B-129 Εσωτερική Περίμετρος: 3277mm Εξωτερική Περίμετρος: 3347mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

11,95€

 Κωδικός: 008325

B-130 Εσωτερική Περίμετρος: 3302mm Εξωτερική Περίμετρος: 3372mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,13€

 Κωδικός: 008326

B-132 Εσωτερική Περίμετρος: 3353mm Εξωτερική Περίμετρος: 3423mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,20€

 Κωδικός: 008327

B-133 Εσωτερική Περίμετρος: 3378mm Εξωτερική Περίμετρος: 3448mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,30€

 Κωδικός: 008328

B-134 Εσωτερική Περίμετρος: 3404mm Εξωτερική Περίμετρος: 3474mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,40€

 Κωδικός: 008329

B-136 Εσωτερική Περίμετρος: 3454mm Εξωτερική Περίμετρος: 3524mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,50€

 Κωδικός: 008330

B-138 Εσωτερική Περίμετρος: 3505mm Εξωτερική Περίμετρος: 3575mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,80€

 Κωδικός: 008331

B-140 Εσωτερική Περίμετρος: 3556mm Εξωτερική Περίμετρος: 3626mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,90€

 Κωδικός: 008332

B-142 Εσωτερική Περίμετρος: 3607mm Εξωτερική Περίμετρος: 3677mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,10€

 Κωδικός: 008333

B-144 Εσωτερική Περίμετρος: 3658mm Εξωτερική Περίμετρος: 3728mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,30€

 Κωδικός: 008334

B-146 Εσωτερική Περίμετρος: 3708mm Εξωτερική Περίμετρος: 3778mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,48€

 Κωδικός: 008335

B-147 Εσωτερική Περίμετρος: 3734mm Εξωτερική Περίμετρος: 3804mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,35€

 Κωδικός: 008336

B-148 Εσωτερική Περίμετρος: 3759mm Εξωτερική Περίμετρος: 3829mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,85€

 Κωδικός: 008337

B-150 Εσωτερική Περίμετρος: 3810mm Εξωτερική Περίμετρος: 3880mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,05€

 Κωδικός: 008338

B-152 Εσωτερική Περίμετρος: 3861mm Εξωτερική Περίμετρος: 3931mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,30€

 Κωδικός: 008339

B-154 Εσωτερική Περίμετρος: 3912mm Εξωτερική Περίμετρος: 3982mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,00€

 Κωδικός: 008340

B-156 Εσωτερική Περίμετρος: 3962mm Εξωτερική Περίμετρος: 4032mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,00€

 Κωδικός: 008341

B-158 Εσωτερική Περίμετρος: 4013mm Εξωτερική Περίμετρος: 4083mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,88€

 Κωδικός: 008342

B-160 Εσωτερική Περίμετρος: 4064mm Εξωτερική Περίμετρος: 4134mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

14,98€

 Κωδικός: 008343

B-162 Εσωτερική Περίμετρος: 4115mm Εξωτερική Περίμετρος: 4185mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

15,16€

 Κωδικός: 008345

B-165 Εσωτερική Περίμετρος: 4191mm Εξωτερική Περίμετρος: 4261mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

13,90€

 Κωδικός: 008346

B-166 Εσωτερική Περίμετρος: 4216mm Εξωτερική Περίμετρος: 4286mm

Η σειρά Β αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=17mm και Πάχος=11mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

15,50€