Σειρά C


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

B-43 Εσωτερική Περίμετρος: 1092mm Εξωτερική Περίμετρος: 1162mm

 Κωδικός: 008437

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,15€

C-100 Εσωτερική Περίμετρος: 2540mm Εξωτερική Περίμετρος: 2630mm

 Κωδικός: 008477

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,05€

C-101 Εσωτερική Περίμετρος: 2565mm Εξωτερική Περίμετρος: 2655mm

 Κωδικός: 008478

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,15€

C-102 Εσωτερική Περίμετρος: 2591mm Εξωτερική Περίμετρος: 2681mm

 Κωδικός: 008479

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,35€

C-103 Εσωτερική Περίμετρος: 2616mm Εξωτερική Περίμετρος: 2706mm

 Κωδικός: 008480

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,50€

C-104 Εσωτερική Περίμετρος: 2642mm Εξωτερική Περίμετρος: 2732mm

 Κωδικός: 008481

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,70€

C-105 Εσωτερική Περίμετρος: 2667mm Εξωτερική Περίμετρος: 2757mm

 Κωδικός: 008482

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,10€

C-106 Εσωτερική Περίμετρος: 2692mm Εξωτερική Περίμετρος: 2782mm

 Κωδικός: 008483

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,00€

C-107 Εσωτερική Περίμετρος: 2718mm Εξωτερική Περίμετρος: 2808mm

 Κωδικός: 008484

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,10€

C-108 Εσωτερική Περίμετρος: 2743mm Εξωτερική Περίμετρος: 2833mm

 Κωδικός: 008485

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,30€

C-109 Εσωτερική Περίμετρος: 2769mm Εξωτερική Περίμετρος: 2859mm

 Κωδικός: 008486

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,55€

C-110 Εσωτερική Περίμετρος: 2794mm Εξωτερική Περίμετρος: 2884mm

 Κωδικός: 008487

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,65€

C-111 Εσωτερική Περίμετρος: 2819mm Εξωτερική Περίμετρος: 2909mm

 Κωδικός: 008488

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,80€

C-112 Εσωτερική Περίμετρος: 2845mm Εξωτερική Περίμετρος: 2935mm

 Κωδικός: 008489

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,95€

C-113 Εσωτερική Περίμετρος: 2870mm Εξωτερική Περίμετρος: 2960mm

 Κωδικός: 008490

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,25€

C-114 Εσωτερική Περίμετρος: 2896mm Εξωτερική Περίμετρος: 2986mm

 Κωδικός: 008491

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,30€

C-115 Εσωτερική Περίμετρος: 2921mm Εξωτερική Περίμετρος: 3011mm

 Κωδικός: 008492

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,50€

C-116 Εσωτερική Περίμετρος: 2946mm Εξωτερική Περίμετρος: 3036mm

 Κωδικός: 008493

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,60€

C-117 Εσωτερική Περίμετρος: 2972mm Εξωτερική Περίμετρος: 3062mm

 Κωδικός: 008494

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,60€

C-118 Εσωτερική Περίμετρος: 2997mm Εξωτερική Περίμετρος: 3087mm

 Κωδικός: 008495

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,70€

C-119 Εσωτερική Περίμετρος: 3023mm Εξωτερική Περίμετρος: 3113mm

 Κωδικός: 008496

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,90€

C-120 Εσωτερική Περίμετρος: 3048mm Εξωτερική Περίμετρος: 3138mm

 Κωδικός: 008497

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,98€

C-121 Εσωτερική Περίμετρος: 3073mm Εξωτερική Περίμετρος: 3163mm

 Κωδικός: 008498

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,00€

C-122 Εσωτερική Περίμετρος: 3099mm Εξωτερική Περίμετρος: 3189mm

 Κωδικός: 008499

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,30€

C-123 Εσωτερική Περίμετρος: 3124mm Εξωτερική Περίμετρος: 3214mm

 Κωδικός: 008500

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,40€

C-124 Εσωτερική Περίμετρος: 3150mm Εξωτερική Περίμετρος: 3240mm

 Κωδικός: 008501

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,60€

C-125 Εσωτερική Περίμετρος: 3175mm Εξωτερική Περίμετρος: 3265mm

 Κωδικός: 008502

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,80€

C-126 Εσωτερική Περίμετρος: 3200mm Εξωτερική Περίμετρος: 3290mm

 Κωδικός: 008503

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,90€

C-128 Εσωτερική Περίμετρος: 3251mm Εξωτερική Περίμετρος: 3341mm

 Κωδικός: 008504

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,25€

C-129 Εσωτερική Περίμετρος: 3277mm Εξωτερική Περίμετρος: 3367mm

 Κωδικός: 008505

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,40€

C-130 Εσωτερική Περίμετρος: 3302mm Εξωτερική Περίμετρος: 3392mm

 Κωδικός: 008506

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,50€

C-132 Εσωτερική Περίμετρος: 3353mm Εξωτερική Περίμετρος: 3443mm

 Κωδικός: 008507

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,85€

C-134 Εσωτερική Περίμετρος: 3404mm Εξωτερική Περίμετρος: 3494mm

 Κωδικός: 008508

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,20€

C-135 Εσωτερική Περίμετρος: 3429mm Εξωτερική Περίμετρος: 3519mm

 Κωδικός: 008509

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,50€

C-136 Εσωτερική Περίμετρος: 3454mm Εξωτερική Περίμετρος: 3544mm

 Κωδικός: 008510

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,50€

C-137 Εσωτερική Περίμετρος: 3480mm Εξωτερική Περίμετρος: 3570mm

 Κωδικός: 008511

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,45€

C-138 Εσωτερική Περίμετρος: 3505mm Εξωτερική Περίμετρος: 3595mm

 Κωδικός: 008512

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,50€

C-140 Εσωτερική Περίμετρος: 3556mm Εξωτερική Περίμετρος: 3646mm

 Κωδικός: 008513

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,30€

C-142 Εσωτερική Περίμετρος: 3607mm Εξωτερική Περίμετρος: 3697mm

 Κωδικός: 008514

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

22,45€

C-143 Εσωτερική Περίμετρος: 3632mm Εξωτερική Περίμετρος: 3722mm

 Κωδικός: 008515

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

22,60€

C-144 Εσωτερική Περίμετρος: 3658mm Εξωτερική Περίμετρος: 3748mm

 Κωδικός: 008516

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

22,75€

C-145 Εσωτερική Περίμετρος: 3683mm Εξωτερική Περίμετρος: 3773mm

 Κωδικός: 008517

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,70€

C-146 Εσωτερική Περίμετρος: 3708mm Εξωτερική Περίμετρος: 3798mm

 Κωδικός: 008522

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,07€

C-148 Εσωτερική Περίμετρος: 3759mm Εξωτερική Περίμετρος: 3849mm

 Κωδικός: 008523

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,38€

C-150 Εσωτερική Περίμετρος: 3810mm Εξωτερική Περίμετρος: 3900mm

 Κωδικός: 008524

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,75€

C-152 Εσωτερική Περίμετρος: 3861mm Εξωτερική Περίμετρος: 3951mm

 Κωδικός: 008525

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,00€

C-153 Εσωτερική Περίμετρος: 3886mm Εξωτερική Περίμετρος: 3976mm

 Κωδικός: 008526

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,20€

C-154 Εσωτερική Περίμετρος: 3912mm Εξωτερική Περίμετρος: 4002mm

 Κωδικός: 008527

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,20€

C-156 Εσωτερική Περίμετρος: 3962mm Εξωτερική Περίμετρος: 4052mm

 Κωδικός: 008528

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,65€

C-158 Εσωτερική Περίμετρος: 4013mm Εξωτερική Περίμετρος: 4103mm

 Κωδικός: 008529

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,98€

C-159 Εσωτερική Περίμετρος: 4039mm Εξωτερική Περίμετρος: 4129mm

 Κωδικός: 008530

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,20€

C-160 Εσωτερική Περίμετρος: 4064mm Εξωτερική Περίμετρος: 4154mm

 Κωδικός: 008531

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,30€

C-162 Εσωτερική Περίμετρος: 4115mm Εξωτερική Περίμετρος: 4205mm

 Κωδικός: 008532

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,60€

C-163 Εσωτερική Περίμετρος: 4140mm Εξωτερική Περίμετρος: 4230mm

 Κωδικός: 008533

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,80€

C-164 Εσωτερική Περίμετρος: 4166mm Εξωτερική Περίμετρος: 4256mm

 Κωδικός: 008534

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,90€

C-165 Εσωτερική Περίμετρος: 4191mm Εξωτερική Περίμετρος: 4281mm

 Κωδικός: 008535

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,22€

C-166 Εσωτερική Περίμετρος: 4216mm Εξωτερική Περίμετρος: 4306mm

 Κωδικός: 008536

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,22€

C-167 Εσωτερική Περίμετρος: 4242mm Εξωτερική Περίμετρος: 4332mm

 Κωδικός: 008537

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,40€

C-168 Εσωτερική Περίμετρος: 4267mm Εξωτερική Περίμετρος: 4357mm

 Κωδικός: 008540

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,60€

C-170 Εσωτερική Περίμετρος: 4318mm Εξωτερική Περίμετρος: 4408mm

 Κωδικός: 008541

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,90€

C-171 Εσωτερική Περίμετρος: 4343mm Εξωτερική Περίμετρος: 4433mm

 Κωδικός: 008542

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,00€

C-172 Εσωτερική Περίμετρος: 4369mm Εξωτερική Περίμετρος: 4459mm

 Κωδικός: 008543

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,20€

C-173 Εσωτερική Περίμετρος: 4394mm Εξωτερική Περίμετρος: 4484mm

 Κωδικός: 008544

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,35€

C-174 Εσωτερική Περίμετρος: 4420mm Εξωτερική Περίμετρος: 4510mm

 Κωδικός: 008545

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,50€

C-175 Εσωτερική Περίμετρος: 4445mm Εξωτερική Περίμετρος: 4535mm

 Κωδικός: 008546

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,70€

C-176 Εσωτερική Περίμετρος: 4470mm Εξωτερική Περίμετρος: 4560mm

 Κωδικός: 008547

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,85€

C-177 Εσωτερική Περίμετρος: 4496mm Εξωτερική Περίμετρος: 4586mm

 Κωδικός: 008548

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,00€

C-178 Εσωτερική Περίμετρος: 4521mm Εξωτερική Περίμετρος: 4611mm

 Κωδικός: 008549

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,10€

C-180 Εσωτερική Περίμετρος: 4572mm Εξωτερική Περίμετρος: 4662mm

 Κωδικός: 008550

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,45€

C-181 Εσωτερική Περίμετρος: 4597mm Εξωτερική Περίμετρος: 4687mm

 Κωδικός: 008551

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,60€

C-182 Εσωτερική Περίμετρος: 4623mm Εξωτερική Περίμετρος: 4713mm

 Κωδικός: 008552

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,75€

C-183 Εσωτερική Περίμετρος: 4648mm Εξωτερική Περίμετρος: 4738mm

 Κωδικός: 008553

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,95€

C-185 Εσωτερική Περίμετρος: 4699mm Εξωτερική Περίμετρος: 4789mm

 Κωδικός: 008554

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

29,25€

C-187 Εσωτερική Περίμετρος: 4750mm Εξωτερική Περίμετρος: 4840mm

 Κωδικός: 008555

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

29,80€

C-190 Εσωτερική Περίμετρος: 4826mm Εξωτερική Περίμετρος: 4916mm

 Κωδικός: 008556

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

30,80€

C-191 Εσωτερική Περίμετρος: 4851mm Εξωτερική Περίμετρος: 4941mm

 Κωδικός: 008557

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

31,06€

C-192 Εσωτερική Περίμετρος: 4877mm Εξωτερική Περίμετρος: 4967mm

 Κωδικός: 008558

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

31,20€

C-193 Εσωτερική Περίμετρος: 4902mm Εξωτερική Περίμετρος: 4992mm

 Κωδικός: 008559

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

31,30€

C-194 Εσωτερική Περίμετρος: 4928mm Εξωτερική Περίμετρος: 5018mm

 Κωδικός: 008560

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,75€

C-195 Εσωτερική Περίμετρος: 4953mm Εξωτερική Περίμετρος: 5043mm

 Κωδικός: 008561

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

31,65€

C-197 Εσωτερική Περίμετρος: 5004mm Εξωτερική Περίμετρος: 5094mm

 Κωδικός: 008562

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

29,90€

C-199 Εσωτερική Περίμετρος: 5055mm Εξωτερική Περίμετρος: 5145mm

 Κωδικός: 008563

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,80€

C-200 Εσωτερική Περίμετρος: 5080mm Εξωτερική Περίμετρος: 5170mm

 Κωδικός: 008564

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

33,65€

C-201 Εσωτερική Περίμετρος: 5105mm Εξωτερική Περίμετρος: 5195mm

 Κωδικός: 008565

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

30,10€

C-202 Εσωτερική Περίμετρος: 5131mm Εξωτερική Περίμετρος: 5221mm

 Κωδικός: 008566

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

34,70€

C-203 Εσωτερική Περίμετρος: 5156mm Εξωτερική Περίμετρος: 5246mm

 Κωδικός: 008567

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

35,50€

C-204 Εσωτερική Περίμετρος: 5182mm Εξωτερική Περίμετρος: 5272mm

 Κωδικός: 008568

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

35,90€

C-205 Εσωτερική Περίμετρος: 5207mm Εξωτερική Περίμετρος: 5297mm

 Κωδικός: 008569

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

36,20€

C-206 Εσωτερική Περίμετρος: 5232mm Εξωτερική Περίμετρος: 5322mm

 Κωδικός: 008570

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

35,10€

C-208 Εσωτερική Περίμετρος: 5283mm Εξωτερική Περίμετρος: 5373mm

 Κωδικός: 008571

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

36,45€

C-209 Εσωτερική Περίμετρος: 5309mm Εξωτερική Περίμετρος: 5399mm

 Κωδικός: 008572

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

36,70€

C-210 Εσωτερική Περίμετρος: 5334mm Εξωτερική Περίμετρος: 5424mm

 Κωδικός: 008573

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

37,70€

C-212 Εσωτερική Περίμετρος: 5385mm Εξωτερική Περίμετρος: 5475mm

 Κωδικός: 008574

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

37,90€

C-215 Εσωτερική Περίμετρος: 5461mm Εξωτερική Περίμετρος: 5551mm

 Κωδικός: 008575

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

38,10€

C-218 Εσωτερική Περίμετρος: 5537mm Εξωτερική Περίμετρος: 5627mm

 Κωδικός: 008576

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

38,50€

C-220 Εσωτερική Περίμετρος: 5588mm Εξωτερική Περίμετρος: 5678mm

 Κωδικός: 008577

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

38,75€

C-222 Εσωτερική Περίμετρος: 5639mm Εξωτερική Περίμετρος: 5729mm

 Κωδικός: 008578

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

38,95€

C-224 Εσωτερική Περίμετρος: 5690mm Εξωτερική Περίμετρος: 5780mm

 Κωδικός: 008579

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

39,10€

C-225 Εσωτερική Περίμετρος: 5715mm Εξωτερική Περίμετρος: 5805mm

 Κωδικός: 008580

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

39,45€

C-228 Εσωτερική Περίμετρος: 5791mm Εξωτερική Περίμετρος: 5881mm

 Κωδικός: 008581

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

39,80€

C-230 Εσωτερική Περίμετρος: 5842mm Εξωτερική Περίμετρος: 5932mm

 Κωδικός: 008582

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

40,10€

C-236 Εσωτερική Περίμετρος: 5994mm Εξωτερική Περίμετρος: 6084mm

 Κωδικός: 008583

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

40,80€

C-240 Εσωτερική Περίμετρος: 6096mm Εξωτερική Περίμετρος: 6186mm

 Κωδικός: 008584

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

42,15€

C-245 Εσωτερική Περίμετρος: 6223mm Εξωτερική Περίμετρος: 6313mm

 Κωδικός: 008585

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

43,50€

C-248 Εσωτερική Περίμετρος: 6299mm Εξωτερική Περίμετρος: 6389mm

 Κωδικός: 008586

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

43,90€

C-250 Εσωτερική Περίμετρος: 6350mm Εξωτερική Περίμετρος: 6440mm

 Κωδικός: 008587

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

44,20€

C-255 Εσωτερική Περίμετρος: 6477mm Εξωτερική Περίμετρος: 6567mm

 Κωδικός: 008588

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

44,90€

C-256 Εσωτερική Περίμετρος: 6502mm Εξωτερική Περίμετρος: 6592mm

 Κωδικός: 008589

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

43,80€

C-260 Εσωτερική Περίμετρος: 6604mm Εξωτερική Περίμετρος: 6694mm

 Κωδικός: 008590

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

45,55€

C-265 Εσωτερική Περίμετρος: 6731mm Εξωτερική Περίμετρος: 6821mm

 Κωδικός: 008591

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

46,25€

C-266 Εσωτερική Περίμετρος: 6756mm Εξωτερική Περίμετρος: 6846mm

 Κωδικός: 008592

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

44,98€

C-270 Εσωτερική Περίμετρος: 6858mm Εξωτερική Περίμετρος: 6948mm

 Κωδικός: 008593

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

46,90€

C-271 Εσωτερική Περίμετρος: 6883mm Εξωτερική Περίμετρος: 6973mm

 Κωδικός: 008594

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

46,20€

C-275 Εσωτερική Περίμετρος: 6985mm Εξωτερική Περίμετρος: 7075mm

 Κωδικός: 008595

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

47,60€

C-276 Εσωτερική Περίμετρος: 7010mm Εξωτερική Περίμετρος: 7100mm

 Κωδικός: 008596

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

50,20€

C-280 Εσωτερική Περίμετρος: 7112mm Εξωτερική Περίμετρος: 7202mm

 Κωδικός: 008597

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

50,98€

C-285 Εσωτερική Περίμετρος: 7239mm Εξωτερική Περίμετρος: 7329mm

 Κωδικός: 008598

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

51,70€

C-290 Εσωτερική Περίμετρος: 7366mm Εξωτερική Περίμετρος: 7456mm

 Κωδικός: 008599

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

52,35€

C-300 Εσωτερική Περίμετρος: 7620mm Εξωτερική Περίμετρος: 7710mm

 Κωδικός: 008600

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

53,00€

C-303 Εσωτερική Περίμετρος: 7696mm Εξωτερική Περίμετρος: 7786mm

 Κωδικός: 008601

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

54,10€

C-308 Εσωτερική Περίμετρος: 7823mm Εξωτερική Περίμετρος: 7913mm

 Κωδικός: 008602

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

52,30€

C-310 Εσωτερική Περίμετρος: 7874mm Εξωτερική Περίμετρος: 7964mm

 Κωδικός: 008603

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

56,90€

C-315 Εσωτερική Περίμετρος: 8001mm Εξωτερική Περίμετρος: 8091mm

 Κωδικός: 008604

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

55,05€

C-320 Εσωτερική Περίμετρος: 8128mm Εξωτερική Περίμετρος: 8218mm

 Κωδικός: 008605

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

57,10€

C-345 Εσωτερική Περίμετρος: 8763mm Εξωτερική Περίμετρος: 8853mm

 Κωδικός: 008606

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

64,05€

C-35,5 Εσωτερική Περίμετρος: 902mm Εξωτερική Περίμετρος: 992mm

 Κωδικός: 008412

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,75€

C-360 Εσωτερική Περίμετρος: 9144mm Εξωτερική Περίμετρος: 9234mm

 Κωδικός: 008607

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

71,65€

C-38 Εσωτερική Περίμετρος: 965mm Εξωτερική Περίμετρος: 1055mm

 Κωδικός: 008413

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,44€

C-39 Εσωτερική Περίμετρος: 991mm Εξωτερική Περίμετρος: 1081mm

 Κωδικός: 008414

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,60€

C-395 Εσωτερική Περίμετρος: 10.033mm Εξωτερική Περίμετρος: 10.123mm

 Κωδικός: 008608

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

76,55€

C-40 Εσωτερική Περίμετρος: 1016mm Εξωτερική Περίμετρος: 1106mm

 Κωδικός: 008415

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,80€

C-41 Εσωτερική Περίμετρος: 1041mm Εξωτερική Περίμετρος: 1131mm

 Κωδικός: 008416

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,95€

C-42 Εσωτερική Περίμετρος: 1067mm Εξωτερική Περίμετρος: 1157mm

 Κωδικός: 008417

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,15€

C-43 Εσωτερική Περίμετρος: 1092mm Εξωτερική Περίμετρος: 1182mm

 Κωδικός: 008418

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,35€

C-44 Εσωτερική Περίμετρος: 1118mm Εξωτερική Περίμετρος: 1208mm

 Κωδικός: 008419

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,50€

C-444 Εσωτερική Περίμετρος: 11.278mm Εξωτερική Περίμετρος: 11.368mm

 Κωδικός: 008609

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

89,75€

C-45 Εσωτερική Περίμετρος: 1143mm Εξωτερική Περίμετρος: 1233mm

 Κωδικός: 008420

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,70€

C-46 Εσωτερική Περίμετρος: 1168mm Εξωτερική Περίμετρος: 1258mm

 Κωδικός: 008421

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,80€

C-46,5 Εσωτερική Περίμετρος: 1181mm Εξωτερική Περίμετρος: 1271mm

 Κωδικός: 008422

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,00€

C-47 Εσωτερική Περίμετρος: 1194mm Εξωτερική Περίμετρος: 1284mm

 Κωδικός: 008423

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,00€

C-47,5 Εσωτερική Περίμετρος: 1207mm Εξωτερική Περίμετρος: 1297mm

 Κωδικός: 008424

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,08€

C-48 Εσωτερική Περίμετρος: 1219mm Εξωτερική Περίμετρος: 1309mm

 Κωδικός: 008425

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,15€

C-49 Εσωτερική Περίμετρος: 1245mm Εξωτερική Περίμετρος: 1335mm

 Κωδικός: 008426

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,30€

C-50 Εσωτερική Περίμετρος: 1270mm Εξωτερική Περίμετρος: 1360mm

 Κωδικός: 008427

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,50€

C-51 Εσωτερική Περίμετρος: 1295mm Εξωτερική Περίμετρος: 1385mm

 Κωδικός: 008428

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,85€

C-52 Εσωτερική Περίμετρος: 1321mm Εξωτερική Περίμετρος: 1411mm

 Κωδικός: 008429

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,10€

C-53 Εσωτερική Περίμετρος: 1346mm Εξωτερική Περίμετρος: 1436mm

 Κωδικός: 008430

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,20€

C-54 Εσωτερική Περίμετρος: 1372mm Εξωτερική Περίμετρος: 1462mm

 Κωδικός: 008431

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,45€

C-55 Εσωτερική Περίμετρος: 1397mm Εξωτερική Περίμετρος: 1487mm

 Κωδικός: 008432

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,60€

C-56 Εσωτερική Περίμετρος: 1422mm Εξωτερική Περίμετρος: 1512mm

 Κωδικός: 008433

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,80€