Σειρά C


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 008437

B-43 Εσωτερική Περίμετρος: 1092mm Εξωτερική Περίμετρος: 1162mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,15€

 Κωδικός: 008477

C-100 Εσωτερική Περίμετρος: 2540mm Εξωτερική Περίμετρος: 2630mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,05€

 Κωδικός: 008478

C-101 Εσωτερική Περίμετρος: 2565mm Εξωτερική Περίμετρος: 2655mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,15€

 Κωδικός: 008479

C-102 Εσωτερική Περίμετρος: 2591mm Εξωτερική Περίμετρος: 2681mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,35€

 Κωδικός: 008480

C-103 Εσωτερική Περίμετρος: 2616mm Εξωτερική Περίμετρος: 2706mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,50€

 Κωδικός: 008481

C-104 Εσωτερική Περίμετρος: 2642mm Εξωτερική Περίμετρος: 2732mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,70€

 Κωδικός: 008482

C-105 Εσωτερική Περίμετρος: 2667mm Εξωτερική Περίμετρος: 2757mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,10€

 Κωδικός: 008483

C-106 Εσωτερική Περίμετρος: 2692mm Εξωτερική Περίμετρος: 2782mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,00€

 Κωδικός: 008484

C-107 Εσωτερική Περίμετρος: 2718mm Εξωτερική Περίμετρος: 2808mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,10€

 Κωδικός: 008485

C-108 Εσωτερική Περίμετρος: 2743mm Εξωτερική Περίμετρος: 2833mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,30€

 Κωδικός: 008486

C-109 Εσωτερική Περίμετρος: 2769mm Εξωτερική Περίμετρος: 2859mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,55€

 Κωδικός: 008487

C-110 Εσωτερική Περίμετρος: 2794mm Εξωτερική Περίμετρος: 2884mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,65€

 Κωδικός: 008488

C-111 Εσωτερική Περίμετρος: 2819mm Εξωτερική Περίμετρος: 2909mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,80€

 Κωδικός: 008489

C-112 Εσωτερική Περίμετρος: 2845mm Εξωτερική Περίμετρος: 2935mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,95€

 Κωδικός: 008490

C-113 Εσωτερική Περίμετρος: 2870mm Εξωτερική Περίμετρος: 2960mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,25€

 Κωδικός: 008491

C-114 Εσωτερική Περίμετρος: 2896mm Εξωτερική Περίμετρος: 2986mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,30€

 Κωδικός: 008492

C-115 Εσωτερική Περίμετρος: 2921mm Εξωτερική Περίμετρος: 3011mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,50€

 Κωδικός: 008493

C-116 Εσωτερική Περίμετρος: 2946mm Εξωτερική Περίμετρος: 3036mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,60€

 Κωδικός: 008494

C-117 Εσωτερική Περίμετρος: 2972mm Εξωτερική Περίμετρος: 3062mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,60€

 Κωδικός: 008495

C-118 Εσωτερική Περίμετρος: 2997mm Εξωτερική Περίμετρος: 3087mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,70€

 Κωδικός: 008496

C-119 Εσωτερική Περίμετρος: 3023mm Εξωτερική Περίμετρος: 3113mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,90€

 Κωδικός: 008497

C-120 Εσωτερική Περίμετρος: 3048mm Εξωτερική Περίμετρος: 3138mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,98€

 Κωδικός: 008498

C-121 Εσωτερική Περίμετρος: 3073mm Εξωτερική Περίμετρος: 3163mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,00€

 Κωδικός: 008499

C-122 Εσωτερική Περίμετρος: 3099mm Εξωτερική Περίμετρος: 3189mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,30€

 Κωδικός: 008500

C-123 Εσωτερική Περίμετρος: 3124mm Εξωτερική Περίμετρος: 3214mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,40€

 Κωδικός: 008501

C-124 Εσωτερική Περίμετρος: 3150mm Εξωτερική Περίμετρος: 3240mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,60€

 Κωδικός: 008502

C-125 Εσωτερική Περίμετρος: 3175mm Εξωτερική Περίμετρος: 3265mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,80€

 Κωδικός: 008503

C-126 Εσωτερική Περίμετρος: 3200mm Εξωτερική Περίμετρος: 3290mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,90€

 Κωδικός: 008504

C-128 Εσωτερική Περίμετρος: 3251mm Εξωτερική Περίμετρος: 3341mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,25€

 Κωδικός: 008505

C-129 Εσωτερική Περίμετρος: 3277mm Εξωτερική Περίμετρος: 3367mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,40€

 Κωδικός: 008506

C-130 Εσωτερική Περίμετρος: 3302mm Εξωτερική Περίμετρος: 3392mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,50€

 Κωδικός: 008507

C-132 Εσωτερική Περίμετρος: 3353mm Εξωτερική Περίμετρος: 3443mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,85€

 Κωδικός: 008508

C-134 Εσωτερική Περίμετρος: 3404mm Εξωτερική Περίμετρος: 3494mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,20€

 Κωδικός: 008509

C-135 Εσωτερική Περίμετρος: 3429mm Εξωτερική Περίμετρος: 3519mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,50€

 Κωδικός: 008510

C-136 Εσωτερική Περίμετρος: 3454mm Εξωτερική Περίμετρος: 3544mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,50€

 Κωδικός: 008511

C-137 Εσωτερική Περίμετρος: 3480mm Εξωτερική Περίμετρος: 3570mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,45€

 Κωδικός: 008512

C-138 Εσωτερική Περίμετρος: 3505mm Εξωτερική Περίμετρος: 3595mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,50€

 Κωδικός: 008513

C-140 Εσωτερική Περίμετρος: 3556mm Εξωτερική Περίμετρος: 3646mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,30€

 Κωδικός: 008514

C-142 Εσωτερική Περίμετρος: 3607mm Εξωτερική Περίμετρος: 3697mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

22,45€

 Κωδικός: 008515

C-143 Εσωτερική Περίμετρος: 3632mm Εξωτερική Περίμετρος: 3722mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

22,60€

 Κωδικός: 008516

C-144 Εσωτερική Περίμετρος: 3658mm Εξωτερική Περίμετρος: 3748mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

22,75€

 Κωδικός: 008517

C-145 Εσωτερική Περίμετρος: 3683mm Εξωτερική Περίμετρος: 3773mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,70€

 Κωδικός: 008522

C-146 Εσωτερική Περίμετρος: 3708mm Εξωτερική Περίμετρος: 3798mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,07€

 Κωδικός: 008523

C-148 Εσωτερική Περίμετρος: 3759mm Εξωτερική Περίμετρος: 3849mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,38€

 Κωδικός: 008524

C-150 Εσωτερική Περίμετρος: 3810mm Εξωτερική Περίμετρος: 3900mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,75€

 Κωδικός: 008525

C-152 Εσωτερική Περίμετρος: 3861mm Εξωτερική Περίμετρος: 3951mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,00€

 Κωδικός: 008526

C-153 Εσωτερική Περίμετρος: 3886mm Εξωτερική Περίμετρος: 3976mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,20€

 Κωδικός: 008527

C-154 Εσωτερική Περίμετρος: 3912mm Εξωτερική Περίμετρος: 4002mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,20€

 Κωδικός: 008528

C-156 Εσωτερική Περίμετρος: 3962mm Εξωτερική Περίμετρος: 4052mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,65€

 Κωδικός: 008529

C-158 Εσωτερική Περίμετρος: 4013mm Εξωτερική Περίμετρος: 4103mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,98€