Σειρά C


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 008437

B-43 Εσωτερική Περίμετρος: 1092mm Εξωτερική Περίμετρος: 1162mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

4,15€

 Κωδικός: 008477

C-100 Εσωτερική Περίμετρος: 2540mm Εξωτερική Περίμετρος: 2630mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,05€

 Κωδικός: 008478

C-101 Εσωτερική Περίμετρος: 2565mm Εξωτερική Περίμετρος: 2655mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,15€

 Κωδικός: 008479

C-102 Εσωτερική Περίμετρος: 2591mm Εξωτερική Περίμετρος: 2681mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,35€

 Κωδικός: 008480

C-103 Εσωτερική Περίμετρος: 2616mm Εξωτερική Περίμετρος: 2706mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,50€

 Κωδικός: 008481

C-104 Εσωτερική Περίμετρος: 2642mm Εξωτερική Περίμετρος: 2732mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

16,70€

 Κωδικός: 008482

C-105 Εσωτερική Περίμετρος: 2667mm Εξωτερική Περίμετρος: 2757mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,10€

 Κωδικός: 008483

C-106 Εσωτερική Περίμετρος: 2692mm Εξωτερική Περίμετρος: 2782mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,00€

 Κωδικός: 008484

C-107 Εσωτερική Περίμετρος: 2718mm Εξωτερική Περίμετρος: 2808mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,10€

 Κωδικός: 008485

C-108 Εσωτερική Περίμετρος: 2743mm Εξωτερική Περίμετρος: 2833mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,30€

 Κωδικός: 008486

C-109 Εσωτερική Περίμετρος: 2769mm Εξωτερική Περίμετρος: 2859mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

12,55€

 Κωδικός: 008487

C-110 Εσωτερική Περίμετρος: 2794mm Εξωτερική Περίμετρος: 2884mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,65€

 Κωδικός: 008488

C-111 Εσωτερική Περίμετρος: 2819mm Εξωτερική Περίμετρος: 2909mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,80€

 Κωδικός: 008489

C-112 Εσωτερική Περίμετρος: 2845mm Εξωτερική Περίμετρος: 2935mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

17,95€

 Κωδικός: 008490

C-113 Εσωτερική Περίμετρος: 2870mm Εξωτερική Περίμετρος: 2960mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,25€

 Κωδικός: 008491

C-114 Εσωτερική Περίμετρος: 2896mm Εξωτερική Περίμετρος: 2986mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,30€

 Κωδικός: 008492

C-115 Εσωτερική Περίμετρος: 2921mm Εξωτερική Περίμετρος: 3011mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,50€

 Κωδικός: 008493

C-116 Εσωτερική Περίμετρος: 2946mm Εξωτερική Περίμετρος: 3036mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,60€

 Κωδικός: 008494

C-117 Εσωτερική Περίμετρος: 2972mm Εξωτερική Περίμετρος: 3062mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,60€

 Κωδικός: 008495

C-118 Εσωτερική Περίμετρος: 2997mm Εξωτερική Περίμετρος: 3087mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,70€

 Κωδικός: 008496

C-119 Εσωτερική Περίμετρος: 3023mm Εξωτερική Περίμετρος: 3113mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,90€

 Κωδικός: 008497

C-120 Εσωτερική Περίμετρος: 3048mm Εξωτερική Περίμετρος: 3138mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

18,98€

 Κωδικός: 008498

C-121 Εσωτερική Περίμετρος: 3073mm Εξωτερική Περίμετρος: 3163mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,00€

 Κωδικός: 008499

C-122 Εσωτερική Περίμετρος: 3099mm Εξωτερική Περίμετρος: 3189mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,30€

 Κωδικός: 008500

C-123 Εσωτερική Περίμετρος: 3124mm Εξωτερική Περίμετρος: 3214mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,40€

 Κωδικός: 008501

C-124 Εσωτερική Περίμετρος: 3150mm Εξωτερική Περίμετρος: 3240mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,60€

 Κωδικός: 008502

C-125 Εσωτερική Περίμετρος: 3175mm Εξωτερική Περίμετρος: 3265mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,80€

 Κωδικός: 008503

C-126 Εσωτερική Περίμετρος: 3200mm Εξωτερική Περίμετρος: 3290mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

19,90€

 Κωδικός: 008504

C-128 Εσωτερική Περίμετρος: 3251mm Εξωτερική Περίμετρος: 3341mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,25€

 Κωδικός: 008505

C-129 Εσωτερική Περίμετρος: 3277mm Εξωτερική Περίμετρος: 3367mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,40€

 Κωδικός: 008506

C-130 Εσωτερική Περίμετρος: 3302mm Εξωτερική Περίμετρος: 3392mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,50€

 Κωδικός: 008507

C-132 Εσωτερική Περίμετρος: 3353mm Εξωτερική Περίμετρος: 3443mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,85€

 Κωδικός: 008508

C-134 Εσωτερική Περίμετρος: 3404mm Εξωτερική Περίμετρος: 3494mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,20€

 Κωδικός: 008509

C-135 Εσωτερική Περίμετρος: 3429mm Εξωτερική Περίμετρος: 3519mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,50€

 Κωδικός: 008510

C-136 Εσωτερική Περίμετρος: 3454mm Εξωτερική Περίμετρος: 3544mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,50€

 Κωδικός: 008511

C-137 Εσωτερική Περίμετρος: 3480mm Εξωτερική Περίμετρος: 3570mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,45€

 Κωδικός: 008512

C-138 Εσωτερική Περίμετρος: 3505mm Εξωτερική Περίμετρος: 3595mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,50€

 Κωδικός: 008513

C-140 Εσωτερική Περίμετρος: 3556mm Εξωτερική Περίμετρος: 3646mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

20,30€

 Κωδικός: 008514

C-142 Εσωτερική Περίμετρος: 3607mm Εξωτερική Περίμετρος: 3697mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

22,45€

 Κωδικός: 008515

C-143 Εσωτερική Περίμετρος: 3632mm Εξωτερική Περίμετρος: 3722mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

22,60€

 Κωδικός: 008516

C-144 Εσωτερική Περίμετρος: 3658mm Εξωτερική Περίμετρος: 3748mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

22,75€

 Κωδικός: 008517

C-145 Εσωτερική Περίμετρος: 3683mm Εξωτερική Περίμετρος: 3773mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

21,70€

 Κωδικός: 008522

C-146 Εσωτερική Περίμετρος: 3708mm Εξωτερική Περίμετρος: 3798mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,07€

 Κωδικός: 008523

C-148 Εσωτερική Περίμετρος: 3759mm Εξωτερική Περίμετρος: 3849mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,38€

 Κωδικός: 008524

C-150 Εσωτερική Περίμετρος: 3810mm Εξωτερική Περίμετρος: 3900mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

23,75€

 Κωδικός: 008525

C-152 Εσωτερική Περίμετρος: 3861mm Εξωτερική Περίμετρος: 3951mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,00€

 Κωδικός: 008526

C-153 Εσωτερική Περίμετρος: 3886mm Εξωτερική Περίμετρος: 3976mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,20€

 Κωδικός: 008527

C-154 Εσωτερική Περίμετρος: 3912mm Εξωτερική Περίμετρος: 4002mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,20€

 Κωδικός: 008528

C-156 Εσωτερική Περίμετρος: 3962mm Εξωτερική Περίμετρος: 4052mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,65€

 Κωδικός: 008529

C-158 Εσωτερική Περίμετρος: 4013mm Εξωτερική Περίμετρος: 4103mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

24,98€

 Κωδικός: 008530

C-159 Εσωτερική Περίμετρος: 4039mm Εξωτερική Περίμετρος: 4129mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,20€

 Κωδικός: 008531

C-160 Εσωτερική Περίμετρος: 4064mm Εξωτερική Περίμετρος: 4154mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,30€

 Κωδικός: 008532

C-162 Εσωτερική Περίμετρος: 4115mm Εξωτερική Περίμετρος: 4205mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,60€

 Κωδικός: 008533

C-163 Εσωτερική Περίμετρος: 4140mm Εξωτερική Περίμετρος: 4230mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,80€

 Κωδικός: 008534

C-164 Εσωτερική Περίμετρος: 4166mm Εξωτερική Περίμετρος: 4256mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

25,90€

 Κωδικός: 008535

C-165 Εσωτερική Περίμετρος: 4191mm Εξωτερική Περίμετρος: 4281mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,22€

 Κωδικός: 008536

C-166 Εσωτερική Περίμετρος: 4216mm Εξωτερική Περίμετρος: 4306mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,22€

 Κωδικός: 008537

C-167 Εσωτερική Περίμετρος: 4242mm Εξωτερική Περίμετρος: 4332mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,40€

 Κωδικός: 008540

C-168 Εσωτερική Περίμετρος: 4267mm Εξωτερική Περίμετρος: 4357mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,60€

 Κωδικός: 008541

C-170 Εσωτερική Περίμετρος: 4318mm Εξωτερική Περίμετρος: 4408mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

26,90€

 Κωδικός: 008542

C-171 Εσωτερική Περίμετρος: 4343mm Εξωτερική Περίμετρος: 4433mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,00€

 Κωδικός: 008543

C-172 Εσωτερική Περίμετρος: 4369mm Εξωτερική Περίμετρος: 4459mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,20€

 Κωδικός: 008544

C-173 Εσωτερική Περίμετρος: 4394mm Εξωτερική Περίμετρος: 4484mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,35€

 Κωδικός: 008545

C-174 Εσωτερική Περίμετρος: 4420mm Εξωτερική Περίμετρος: 4510mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,50€

 Κωδικός: 008546

C-175 Εσωτερική Περίμετρος: 4445mm Εξωτερική Περίμετρος: 4535mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,70€

 Κωδικός: 008547

C-176 Εσωτερική Περίμετρος: 4470mm Εξωτερική Περίμετρος: 4560mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,85€

 Κωδικός: 008548

C-177 Εσωτερική Περίμετρος: 4496mm Εξωτερική Περίμετρος: 4586mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,00€

 Κωδικός: 008549

C-178 Εσωτερική Περίμετρος: 4521mm Εξωτερική Περίμετρος: 4611mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,10€

 Κωδικός: 008550

C-180 Εσωτερική Περίμετρος: 4572mm Εξωτερική Περίμετρος: 4662mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,45€

 Κωδικός: 008551

C-181 Εσωτερική Περίμετρος: 4597mm Εξωτερική Περίμετρος: 4687mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,60€

 Κωδικός: 008552

C-182 Εσωτερική Περίμετρος: 4623mm Εξωτερική Περίμετρος: 4713mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,75€

 Κωδικός: 008553

C-183 Εσωτερική Περίμετρος: 4648mm Εξωτερική Περίμετρος: 4738mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,95€

 Κωδικός: 008554

C-185 Εσωτερική Περίμετρος: 4699mm Εξωτερική Περίμετρος: 4789mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

29,25€

 Κωδικός: 008555

C-187 Εσωτερική Περίμετρος: 4750mm Εξωτερική Περίμετρος: 4840mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

29,80€

 Κωδικός: 008556

C-190 Εσωτερική Περίμετρος: 4826mm Εξωτερική Περίμετρος: 4916mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

30,80€

 Κωδικός: 008557

C-191 Εσωτερική Περίμετρος: 4851mm Εξωτερική Περίμετρος: 4941mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

31,06€

 Κωδικός: 008558

C-192 Εσωτερική Περίμετρος: 4877mm Εξωτερική Περίμετρος: 4967mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

31,20€

 Κωδικός: 008559

C-193 Εσωτερική Περίμετρος: 4902mm Εξωτερική Περίμετρος: 4992mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

31,30€

 Κωδικός: 008560

C-194 Εσωτερική Περίμετρος: 4928mm Εξωτερική Περίμετρος: 5018mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

28,75€

 Κωδικός: 008561

C-195 Εσωτερική Περίμετρος: 4953mm Εξωτερική Περίμετρος: 5043mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

31,65€

 Κωδικός: 008562

C-197 Εσωτερική Περίμετρος: 5004mm Εξωτερική Περίμετρος: 5094mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

29,90€

 Κωδικός: 008563

C-199 Εσωτερική Περίμετρος: 5055mm Εξωτερική Περίμετρος: 5145mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

27,80€

 Κωδικός: 008564

C-200 Εσωτερική Περίμετρος: 5080mm Εξωτερική Περίμετρος: 5170mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

33,65€

 Κωδικός: 008565

C-201 Εσωτερική Περίμετρος: 5105mm Εξωτερική Περίμετρος: 5195mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

30,10€

 Κωδικός: 008566

C-202 Εσωτερική Περίμετρος: 5131mm Εξωτερική Περίμετρος: 5221mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

34,70€

 Κωδικός: 008567

C-203 Εσωτερική Περίμετρος: 5156mm Εξωτερική Περίμετρος: 5246mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

35,50€

 Κωδικός: 008568

C-204 Εσωτερική Περίμετρος: 5182mm Εξωτερική Περίμετρος: 5272mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

35,90€

 Κωδικός: 008569

C-205 Εσωτερική Περίμετρος: 5207mm Εξωτερική Περίμετρος: 5297mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

36,20€

 Κωδικός: 008570

C-206 Εσωτερική Περίμετρος: 5232mm Εξωτερική Περίμετρος: 5322mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

35,10€

 Κωδικός: 008571

C-208 Εσωτερική Περίμετρος: 5283mm Εξωτερική Περίμετρος: 5373mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

36,45€

 Κωδικός: 008572

C-209 Εσωτερική Περίμετρος: 5309mm Εξωτερική Περίμετρος: 5399mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

36,70€

 Κωδικός: 008573

C-210 Εσωτερική Περίμετρος: 5334mm Εξωτερική Περίμετρος: 5424mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

37,70€

 Κωδικός: 008574

C-212 Εσωτερική Περίμετρος: 5385mm Εξωτερική Περίμετρος: 5475mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

37,90€

 Κωδικός: 008575

C-215 Εσωτερική Περίμετρος: 5461mm Εξωτερική Περίμετρος: 5551mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

38,10€

 Κωδικός: 008576

C-218 Εσωτερική Περίμετρος: 5537mm Εξωτερική Περίμετρος: 5627mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

38,50€

 Κωδικός: 008577

C-220 Εσωτερική Περίμετρος: 5588mm Εξωτερική Περίμετρος: 5678mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

38,75€

 Κωδικός: 008578

C-222 Εσωτερική Περίμετρος: 5639mm Εξωτερική Περίμετρος: 5729mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

38,95€

 Κωδικός: 008579

C-224 Εσωτερική Περίμετρος: 5690mm Εξωτερική Περίμετρος: 5780mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

39,10€

 Κωδικός: 008580

C-225 Εσωτερική Περίμετρος: 5715mm Εξωτερική Περίμετρος: 5805mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

39,45€

 Κωδικός: 008581

C-228 Εσωτερική Περίμετρος: 5791mm Εξωτερική Περίμετρος: 5881mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

39,80€

 Κωδικός: 008582

C-230 Εσωτερική Περίμετρος: 5842mm Εξωτερική Περίμετρος: 5932mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

40,10€

 Κωδικός: 008583

C-236 Εσωτερική Περίμετρος: 5994mm Εξωτερική Περίμετρος: 6084mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

40,80€

 Κωδικός: 008584

C-240 Εσωτερική Περίμετρος: 6096mm Εξωτερική Περίμετρος: 6186mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

42,15€

 Κωδικός: 008585

C-245 Εσωτερική Περίμετρος: 6223mm Εξωτερική Περίμετρος: 6313mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

43,50€

 Κωδικός: 008586

C-248 Εσωτερική Περίμετρος: 6299mm Εξωτερική Περίμετρος: 6389mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

43,90€

 Κωδικός: 008587

C-250 Εσωτερική Περίμετρος: 6350mm Εξωτερική Περίμετρος: 6440mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

44,20€

 Κωδικός: 008588

C-255 Εσωτερική Περίμετρος: 6477mm Εξωτερική Περίμετρος: 6567mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

44,90€

 Κωδικός: 008589

C-256 Εσωτερική Περίμετρος: 6502mm Εξωτερική Περίμετρος: 6592mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

43,80€

 Κωδικός: 008590

C-260 Εσωτερική Περίμετρος: 6604mm Εξωτερική Περίμετρος: 6694mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

45,55€

 Κωδικός: 008591

C-265 Εσωτερική Περίμετρος: 6731mm Εξωτερική Περίμετρος: 6821mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

46,25€

 Κωδικός: 008592

C-266 Εσωτερική Περίμετρος: 6756mm Εξωτερική Περίμετρος: 6846mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

44,98€

 Κωδικός: 008593

C-270 Εσωτερική Περίμετρος: 6858mm Εξωτερική Περίμετρος: 6948mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

46,90€

 Κωδικός: 008594

C-271 Εσωτερική Περίμετρος: 6883mm Εξωτερική Περίμετρος: 6973mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

46,20€

 Κωδικός: 008595

C-275 Εσωτερική Περίμετρος: 6985mm Εξωτερική Περίμετρος: 7075mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

47,60€

 Κωδικός: 008596

C-276 Εσωτερική Περίμετρος: 7010mm Εξωτερική Περίμετρος: 7100mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

50,20€

 Κωδικός: 008597

C-280 Εσωτερική Περίμετρος: 7112mm Εξωτερική Περίμετρος: 7202mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

50,98€

 Κωδικός: 008598

C-285 Εσωτερική Περίμετρος: 7239mm Εξωτερική Περίμετρος: 7329mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

51,70€

 Κωδικός: 008599

C-290 Εσωτερική Περίμετρος: 7366mm Εξωτερική Περίμετρος: 7456mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

52,35€

 Κωδικός: 008600

C-300 Εσωτερική Περίμετρος: 7620mm Εξωτερική Περίμετρος: 7710mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

53,00€

 Κωδικός: 008601

C-303 Εσωτερική Περίμετρος: 7696mm Εξωτερική Περίμετρος: 7786mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

54,10€

 Κωδικός: 008602

C-308 Εσωτερική Περίμετρος: 7823mm Εξωτερική Περίμετρος: 7913mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

52,30€

 Κωδικός: 008603

C-310 Εσωτερική Περίμετρος: 7874mm Εξωτερική Περίμετρος: 7964mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

56,90€

 Κωδικός: 008604

C-315 Εσωτερική Περίμετρος: 8001mm Εξωτερική Περίμετρος: 8091mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

55,05€

 Κωδικός: 008605

C-320 Εσωτερική Περίμετρος: 8128mm Εξωτερική Περίμετρος: 8218mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

57,10€

 Κωδικός: 008606

C-345 Εσωτερική Περίμετρος: 8763mm Εξωτερική Περίμετρος: 8853mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

64,05€

 Κωδικός: 008412

C-35,5 Εσωτερική Περίμετρος: 902mm Εξωτερική Περίμετρος: 992mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

5,75€

 Κωδικός: 008607

C-360 Εσωτερική Περίμετρος: 9144mm Εξωτερική Περίμετρος: 9234mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

71,65€

 Κωδικός: 008413

C-38 Εσωτερική Περίμετρος: 965mm Εξωτερική Περίμετρος: 1055mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,44€

 Κωδικός: 008414

C-39 Εσωτερική Περίμετρος: 991mm Εξωτερική Περίμετρος: 1081mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,60€

 Κωδικός: 008608

C-395 Εσωτερική Περίμετρος: 10.033mm Εξωτερική Περίμετρος: 10.123mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

76,55€

 Κωδικός: 008415

C-40 Εσωτερική Περίμετρος: 1016mm Εξωτερική Περίμετρος: 1106mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,80€

 Κωδικός: 008416

C-41 Εσωτερική Περίμετρος: 1041mm Εξωτερική Περίμετρος: 1131mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

6,95€

 Κωδικός: 008417

C-42 Εσωτερική Περίμετρος: 1067mm Εξωτερική Περίμετρος: 1157mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,15€

 Κωδικός: 008418

C-43 Εσωτερική Περίμετρος: 1092mm Εξωτερική Περίμετρος: 1182mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,35€

 Κωδικός: 008419

C-44 Εσωτερική Περίμετρος: 1118mm Εξωτερική Περίμετρος: 1208mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,50€

 Κωδικός: 008609

C-444 Εσωτερική Περίμετρος: 11.278mm Εξωτερική Περίμετρος: 11.368mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

89,75€

 Κωδικός: 008420

C-45 Εσωτερική Περίμετρος: 1143mm Εξωτερική Περίμετρος: 1233mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,70€

 Κωδικός: 008421

C-46 Εσωτερική Περίμετρος: 1168mm Εξωτερική Περίμετρος: 1258mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

7,80€

 Κωδικός: 008422

C-46,5 Εσωτερική Περίμετρος: 1181mm Εξωτερική Περίμετρος: 1271mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,00€

 Κωδικός: 008423

C-47 Εσωτερική Περίμετρος: 1194mm Εξωτερική Περίμετρος: 1284mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,00€

 Κωδικός: 008424

C-47,5 Εσωτερική Περίμετρος: 1207mm Εξωτερική Περίμετρος: 1297mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,08€

 Κωδικός: 008425

C-48 Εσωτερική Περίμετρος: 1219mm Εξωτερική Περίμετρος: 1309mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,15€

 Κωδικός: 008426

C-49 Εσωτερική Περίμετρος: 1245mm Εξωτερική Περίμετρος: 1335mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,30€

 Κωδικός: 008427

C-50 Εσωτερική Περίμετρος: 1270mm Εξωτερική Περίμετρος: 1360mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,50€

 Κωδικός: 008428

C-51 Εσωτερική Περίμετρος: 1295mm Εξωτερική Περίμετρος: 1385mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

8,85€

 Κωδικός: 008429

C-52 Εσωτερική Περίμετρος: 1321mm Εξωτερική Περίμετρος: 1411mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,10€

 Κωδικός: 008430

C-53 Εσωτερική Περίμετρος: 1346mm Εξωτερική Περίμετρος: 1436mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,20€

 Κωδικός: 008431

C-54 Εσωτερική Περίμετρος: 1372mm Εξωτερική Περίμετρος: 1462mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,45€

 Κωδικός: 008432

C-55 Εσωτερική Περίμετρος: 1397mm Εξωτερική Περίμετρος: 1487mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,60€

 Κωδικός: 008433

C-56 Εσωτερική Περίμετρος: 1422mm Εξωτερική Περίμετρος: 1512mm

Η σειρά C αντιστοιχεί στις εξής καθορισμένες διαστάσεις: Φάρδος=22mm και Πάχος=14mmΑνάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα, οι ιμάντες διατίθενται στις ακόλουθες μάρκες:GEMINIMITSUBOSHIGOODYEARSKF..

9,80€