Πλήρεις με δίχαλο


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 006625

Διάσταση σταυρού 27x4,6mm 35HP και 2 Θερμουίτ

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP35Διάσταση εξωτερικού δίσκου180ΚαρρέΖ6-Φ35Διάσταση εσωτερικού δίσκου140Διάσταση σταυρού27x4,6Θερμουίτ2..

77,00€

 Κωδικός: 006624

Διάσταση σταυρού 27x70mm 30HP και 2 Θερμουίτ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP30Διάσταση εξωτερικού δίσκου180ΚαρρέΖ6-Φ35Διάσταση εσωτερικού δίσκου140Διάσταση σταυρού27x70Θερμουίτ2..

98,00€

 Κωδικός: 006623

Διάσταση σταυρού 27x74,6mm 30HP και 2 Θερμουίτ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP30Διάσταση εξωτερικού δίσκου180ΚαρρέΖ6-Φ35Διάσταση εσωτερικού δίσκου140Διάσταση σταυρού27x74,6Θερμουίτ2..

74,00€

 Κωδικός: 006629

Διάσταση σταυρού 30,2x106,5mm 75HP και 2 Θερμουίτ

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP75Διάσταση εξωτερικού δίσκου200ΚαρρέΖ6-Φ35Διάσταση εσωτερικού δίσκου160Διάσταση σταυρού30,2x106,5Θερμουίτ2..

101,00€

 Κωδικός: 006636

Διάσταση σταυρού 30,2x106,5mm 75HP και 4 Θερμουίτ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP75Διάσταση εξωτερικού δίσκου200ΚαρρέΖ6-Φ35Διάσταση εσωτερικού δίσκου160Διάσταση σταυρού30,2x106,5Θερμουίτ4..

151,00€

 Κωδικός: 006626

Διάσταση σταυρού 30,2x80mm 47HP και 2 Θερμουίτ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP47Διάσταση εξωτερικού δίσκου180ΚαρρέΖ6-Φ35Διάσταση εσωτερικού δίσκου140Διάσταση σταυρού30,2x80Θερμουίτ2..

76,00€

 Κωδικός: 006627

Διάσταση σταυρού 30,2x92mm 64HP και 2 Θερμουίτ

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP64Διάσταση εξωτερικού δίσκου200ΚαρρέΖ6-Φ35Διάσταση εσωτερικού δίσκου160Διάσταση σταυρού30,2x92Θερμουίτ2..

88,00€

 Κωδικός: 006635

Διάσταση σταυρού 30,2x92mm 64HP και 4 Θερμουίτ

   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP64Διάσταση εξωτερικού δίσκου200ΚαρρέΖ6-Φ35Διάσταση εσωτερικού δίσκου160Διάσταση σταυρού30,2x92Θερμουίτ4..

163,00€

 Κωδικός: 006628

Διάσταση σταυρού 32x76mm 60HP και 2 Θερμουίτ

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP60Διάσταση εξωτερικού δίσκου200ΚαρρέΖ6-Φ35Διάσταση εσωτερικού δίσκου160Διάσταση σταυρού32x76Θερμουίτ2..

108,00€

 Κωδικός: 006631

Διάσταση σταυρού 35x106,5mm 92HP και 2 Θερμουίτ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP92Διάσταση εξωτερικού δίσκου200ΚαρρέΖ6-Φ35Διάσταση εσωτερικού δίσκου160Διάσταση σταυρού35x106,5Θερμουίτ2..

117,50€

 Κωδικός: 006632

Διάσταση σταυρού 35x106,5mm 92HP και 2 Θερμουίτ

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP92Διάσταση εξωτερικού δίσκου200ΚαρρέΖ6-Φ45Διάσταση εσωτερικού δίσκου160Διάσταση σταυρού35x106,5Θερμουίτ2..

117,50€

 Κωδικός: 006634

Διάσταση σταυρού 35x106,5mm 92HP και 4 Θερμουίτ

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP92Διάσταση εξωτερικού δίσκου200ΚαρρέΖ6-Φ35Διάσταση εσωτερικού δίσκου160Διάσταση σταυρού35x106,5Θερμουίτ4..

158,00€

 Κωδικός: 006630

Διάσταση σταυρού 35x94mm 75HP και 2 Θερμουίτ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP75Διάσταση εξωτερικού δίσκου200ΚαρρέΖ6-Φ35Διάσταση εσωτερικού δίσκου160Διάσταση σταυρού35x94Θερμουίτ2..

121,00€

 Κωδικός: 006633

Διάσταση σταυρού 36x89mm 90HP και 2 Θερμουίτ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP90Διάσταση εξωτερικού δίσκου200ΚαρρέΖ6-Φ35Διάσταση εσωτερικού δίσκου160Διάσταση σταυρού36x89Θερμουίτ2..

115,00€

 Κωδικός: 006637

Διάσταση σταυρού 39,7x115,9mm 143HP και 4 Θερμουίτ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙσχύς HP143Διάσταση εξωτερικού δίσκου200ΚαρρέΖ6-Φ35Διάσταση εσωτερικού δίσκου160Διάσταση σταυρού39,7x115,9Θερμουίτ4..

529,00€