Νύχια Flex - Ripper - Chisel


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 001899

Ζυγγί Μ12 για ελατήριο 20Χ20mm-κοιλοδοκό 50Χ50mm

Ζυγγί Μ12 για ελατήριο 20Χ20mm-κοιλοδοκό 50Χ50mm..

2,00€

 Κωδικός: 001901

Ζυγγί Μ16 για ελατήριο 25Χ25mm-κοιλοδοκό 80Χ80mm

Ζυγγί Μ16 για ελατήριο 25Χ25mm-κοιλοδοκό 80Χ80mm..

2,70€

 Κωδικός: 001903

Ζυγγί Μ16 για ελατήριο 30Χ30mm-κοιλοδοκό 80Χ80mm

Ζυγγί Μ16 για ελατήριο 30Χ30mm-κοιλοδοκό 80Χ80mm..

3,20€

 Κωδικός: 001905

Ζυγγί Μ18 για ελατήριο 30Χ30mm-κοιλοδοκό 100Χ100mm

Ζυγγί Μ18 για ελατήριο 30Χ30mm-κοιλοδοκό 100Χ100mm..

3,60€

 Κωδικός: 001907

Ζυγγί Μ20 για ελατήριο 35Χ50mm-κοιλοδοκό 100Χ100mm

Ζυγγί Μ20 για ελατήριο 35Χ50mm-κοιλοδοκό 100Χ100mm..

3,60€

 Κωδικός: 001912

Ζυγγί Μ22 Chisel για κοιλοδοκό 100Χ100mm

Ζυγγί Μ22 Chisel για κοιλοδοκό 100Χ100mm..

5,00€

 Κωδικός: 001915

Μπουλόνι 10Χ38 για υνί 40Χ6mm

Μπουλόνι 10Χ38 για υνί 40Χ6mm..

0,15€

 Κωδικός: 001917

Μπουλόνι 10Χ40 για υνί Balestra 50X8mm

Μπουλόνι 10Χ40 για υνί Balestra 50X8mm..

0,20€

 Κωδικός: 001918

Μπουλόνι 10Χ45 για υνί Balestra 50X8mm

Μπουλόνι 10Χ45 για υνί Balestra 50X8mm..

0,20€

 Κωδικός: 001922

Μπουλόνι 12Χ50 για υνί 45Χ12Χ260mm

Μπουλόνι 12Χ50 για υνί 45Χ12Χ260mm..

0,30€

 Κωδικός: 001923

Μπουλόνι 12Χ60 για υνί 55Χ12Χ270mm

Μπουλόνι 12Χ60 για υνί 55Χ12Χ270mm..

0,30€

 Κωδικός: 001926

Μπουλόνι 12Χ65 για υνί 55Χ18Χ360mm Chisel

Μπουλόνι 12Χ65 για υνί 55Χ18Χ360mm Chisel..

0,30€

 Κωδικός: 001924

Μπουλόνι 12Χ70 για υνί 55Χ15Χ360mm

Μπουλόνι 12Χ70 για υνί 55Χ15Χ360mm..

0,30€

 Κωδικός: 001927

Μπουλόνι 12Χ75 για υνί 55Χ18Χ360mm Chisel

Μπουλόνι 12Χ75 για υνί 55Χ18Χ360mm Chisel..

0,40€

 Κωδικός: 001904

Πλάκα για ελατήριο 30Χ30mm-κοιλοδοκό 100Χ100mm

Πλάκα για ελατήριο 30Χ30mm-κοιλοδοκό 100Χ100mm..

9,50€

 Κωδικός: 001902

Πλάκα για ελατήριο 30Χ30mm-κοιλοδοκό 80Χ80mm

Πλάκα για ελατήριο 30Χ30mm-κοιλοδοκό 80Χ80mm..

7,80€

 Κωδικός: 001906

Πλάκα για ελατήριο 35Χ35mm-κοιλοδοκό 100Χ100mm

Πλάκα για ελατήριο 35Χ35mm-κοιλοδοκό 100Χ100mm..

10,00€

 Κωδικός: 001908

Πλάκα ίσια για ελατήριο 25Χ25mm-κοιλοδοκό 80Χ80mm

Πλάκα ίσια για ελατήριο 25Χ25mm-κοιλοδοκό 80Χ80mm..

4,00€

 Κωδικός: 001910

Πλάκα ίσια για ελατήριο 30Χ30mm-κοιλοδοκό 100Χ100mm

Πλάκα ίσια για ελατήριο 30Χ30mm-κοιλοδοκό 100Χ100mm..

4,70€

 Κωδικός: 001909

Πλάκα ίσια για ελατήριο 30Χ30mm-κοιλοδοκό 80Χ80mm

Πλάκα ίσια για ελατήριο 30Χ30mm-κοιλοδοκό 80Χ80mm..

4,20€

 Κωδικός: 001919

Υνί 45Χ12Χ260 για ελατήριο 25Χ25mm

Υνί 45Χ12Χ260 για ελατήριο 25Χ25mm..

0,20€

 Κωδικός: 001916

Υνί 50X8mm ελατηρίου Balestra

Υνί 50X8mm ελατηρίου Balestra..

3,80€

 Κωδικός: 001920

Υνί 55Χ12Χ270 για ελατήριο 30Χ30mm

Υνί 55Χ12Χ270 για ελατήριο 30Χ30mm..

5,40€

 Κωδικός: 001921

Υνί 55Χ15Χ360 για ελατήριο 35Χ35mm

Υνί 55Χ15Χ360 για ελατήριο 35Χ35mm..

8,00€

 Κωδικός: 001925

Υνί 55Χ18Χ360 για ελατήριο Chisel

Υνί 55Χ18Χ360 για ελατήριο Chisel..

9,50€

 Κωδικός: 001928

Υνί διπλής καρδιάς για Ripper

Υνί διπλής καρδιάς για Ripper..

14,80€

 Κωδικός: 001913A

Υνί διπλής κοπής 40Χ5mm για ελατήριο ρόδας

Υνί διπλής κοπής 40Χ5mm για ελατήριο ρόδας..

1,20€

 Κωδικός: 001913

Υνί διπλής κοπής 40Χ6mm για Flex

Υνί διπλής κοπής 40Χ6mm για Flex..

1,20€

 Κωδικός: 001929

Υνί διπλής κοπής για Ripper

Υνί διπλής κοπής για Ripper..

19,60€