Δείκτες λαδιού - Τάπες κορμού


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 001632

Δείκτης λαδιού FIAT 55.66-70.66

Δείκτης λαδιού FIAT 55.66-70.66..

5,90€

 Κωδικός: 001629

Δείκτης λαδιού FORD 2-3-5000

Δείκτης λαδιού FORD 2-3-5000..

5,90€

 Κωδικός: 001630

Δείκτης λαδιού FORD 4100-5610-6610

Δείκτης λαδιού FORD 4100-5610-6610..

5,90€

 Κωδικός: 001666

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 1/2

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 1/2..

1,30€

 Κωδικός: 001664

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 1/4

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 1/4..

0,80€

 Κωδικός: 001663

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 1/8

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 1/8..

0,70€

 Κωδικός: 001654

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 12Χ1,5 mm

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 12Χ1,5 mm..

0,90€

 Κωδικός: 001655

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 14Χ1,5 mm

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 14Χ1,5 mm..

0,90€

 Κωδικός: 001656

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 16Χ1,5 mm

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 16Χ1,5 mm..

1,00€

 Κωδικός: 001657

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 18Χ1,5 mm

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 18Χ1,5 mm..

1,20€

 Κωδικός: 001669

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 1inc

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 1''..

2,70€

 Κωδικός: 001658

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 20Χ1,5 mm

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 20Χ1,5 mm..

1,40€

 Κωδικός: 001659

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 22Χ1,5 mm

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 22Χ1,5 mm..

1,50€

 Κωδικός: 001660

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 24Χ1,5 mm

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 24Χ1,5 mm..

1,90€

 Κωδικός: 001661

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 26Χ1,5 mm

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 26Χ1,5 mm..

2,20€

 Κωδικός: 001668

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 3/4

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 3/4..

1,80€

 Κωδικός: 001665

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 3/8

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 3/8..

1,00€

 Κωδικός: 001662

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 30Χ1,5 mm

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 30Χ1,5 mm..

3,60€

 Κωδικός: 001667

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 5/8

Τάπα μηχανής καρτέρ- διάμετρο 5/8..

1,50€

 Κωδικός: 001634

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-17.80mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-17.80mm..

0,50€

 Κωδικός: 001633

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-17mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-17mm..

0,40€

 Κωδικός: 001635

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-19.44mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-19.44mm..

0,40€

 Κωδικός: 001647

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-20mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-20mm..

0,70€

 Κωδικός: 001636

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-22.27mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-22.27mm..

0,40€

 Κωδικός: 001637

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-25.40mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-25.40mm..

0,50€

 Κωδικός: 001638

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-25.78mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-25.78mm..

0,40€

 Κωδικός: 001648

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-28mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-28mm..

1,00€

 Κωδικός: 001639

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-29.35mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-29.35mm..

0,50€

 Κωδικός: 001640

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-32.18mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-32.18mm..

0,40€

 Κωδικός: 001641

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-34.90mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-34.90mm..

0,50€

 Κωδικός: 001643

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-35.36mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-35.36mm..

0,40€

 Κωδικός: 001649

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-35mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-35mm..

1,40€

 Κωδικός: 001642

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-35mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-35mm..

0,50€

 Κωδικός: 001644

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-38.10mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-38.10mm..

0,40€

 Κωδικός: 001645

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-38.80mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-38.80mm..

0,60€

 Κωδικός: 001650

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-40mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-40mm..

1,50€

 Κωδικός: 001651

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-45mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-45mm..

0,70€

 Κωδικός: 001652

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-46mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-46mm..

1,50€

 Κωδικός: 001646

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-50mm

Τάπες κορμού μηχανής διάμετρο-50mm..

0,50€