Καπάκια - Σφιγκτήρες εξατμίσεων


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 001235

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 100mm

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 100mm..

13,50€

 Κωδικός: 001226

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 40mm

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 40mm..

5,10€

 Κωδικός: 001227

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 45mm

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 45mm..

5,30€

 Κωδικός: 001228

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 50mm

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 50mm..

6,00€

 Κωδικός: 001229

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 60mm

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 60mm..

8,60€

 Κωδικός: 001230

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 70mm

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 70mm..

10,70€

 Κωδικός: 001231

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 75mm

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 75mm..

10,80€

 Κωδικός: 001232

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 80mm

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 80mm..

11,30€

 Κωδικός: 001233

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 90mm

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 90mm..

12,20€

 Κωδικός: 001234

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 95mm

Καπάκι-διάμετρος τρύπας 95mm..

10,50€

 Κωδικός: 001258

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 100mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 100mm..

6,50€

 Κωδικός: 001259

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 105mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 105mm..

7,20€

 Κωδικός: 001260

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 110mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 110mm..

7,30€

 Κωδικός: 001261

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 115mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 115mm..

7,40€

 Κωδικός: 001262

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 120mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 120mm..

7,50€

 Κωδικός: 001236

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 38mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 38mm..

2,90€

 Κωδικός: 001237

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 40mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 40mm..

4,10€

 Κωδικός: 001238

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 42mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 42mm..

2,90€

 Κωδικός: 001239

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 45mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 45mm..

4,10€

 Κωδικός: 001240

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 48mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 48mm..

4,10€

 Κωδικός: 001241

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 50mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 50mm..

3,00€

 Κωδικός: 001242

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 52mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 52mm..

4,10€

 Κωδικός: 001243

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 55mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 55mm..

4,10€

 Κωδικός: 001244

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 58mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 58mm..

4,20€

 Κωδικός: 001245

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 60mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 60mm..

5,50€

 Κωδικός: 001246

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 62mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 62mm..

5,50€

 Κωδικός: 001247

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 65mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 65mm..

3,80€

 Κωδικός: 001248

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 70mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 70mm..

5,50€

 Κωδικός: 001250

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 75mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 75mm..

3,70€

 Κωδικός: 001251

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 78mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 78mm..

4,10€

 Κωδικός: 001252

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 80mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 80mm..

5,50€

 Κωδικός: 001253

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 83mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 83mm..

4,50€

 Κωδικός: 001254

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 86mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 86mm..

5,80€

 Κωδικός: 001255

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 90mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 90mm..

6,00€

 Κωδικός: 001256

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 92mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 92mm..

6,20€

 Κωδικός: 001257

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 95mm

Σφικτήρας-διάμετρος σωλήνα 95mm..

6,40€