Κολάρα Νερού


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 001281

Κολάρο αέρος BELARUS 80-Εσωτερική διαμ. 18mm

Κολάρο αέρος BELARUS 80-Εσωτερική διαμ. 18mm..

2,50€

 Κωδικός: 001283

Κολάρο αέρος FIAT 450/480/640-Εσωτερική διαμ. 58mm

Κολάρο αέρος FIAT 450/480/640-Εσωτερική διαμ. 58mm..

12,20€

 Κωδικός: 001288

Κολάρο αέρος MF 165-Εσωτερική διαμ. 58mm

Κολάρο αέρος MF 165-Εσωτερική διαμ. 58mm..

19,20€

 Κωδικός: 001289

Κολάρο αέρος MF 175/178-Εσωτερική διαμ. 55mm

Κολάρο αέρος MF 175/178-Εσωτερική διαμ. 55mm..

18,90€

 Κωδικός: 001290

Κολάρο αέρος MF 188/285-Εσωτερική διαμ. 55mm

Κολάρο αέρος MF 188/285-Εσωτερική διαμ. 55mm..

20,30€

 Κωδικός: 001287

Κολάρο αέρος MF 35X-Εσωτερική διαμ. 45mm

Κολάρο αέρος MF 35X-Εσωτερική διαμ. 45mm..

9,60€

 Κωδικός: 001300

Κολάρο αέρος άνω FIAT 50-66/70-66-Εσωτερική διαμ. 43mm

Κολάρο αέρος άνω FIAT 50-66/70-66-Εσωτερική διαμ. 43mm..

6,50€

 Κωδικός: 001291

Κολάρο κάτω FORD5/6600/6610-Εσωτερική διαμ. 57mm

Κολάρο κάτω FORD5/6600/6610-Εσωτερική διαμ. 57mm..

10,50€

 Κωδικός: 001299

Κολάρο ψυγείου FIAT-Εσωτερική διαμ. 43mm

Κολάρο ψυγείου FIAT-Εσωτερική διαμ. 43mm..

5,50€

 Κωδικός: 001282

Κολάρο ψυγείου FIAT-Εσωτερική διαμ. 58mm

Κολάρο ψυγείου FIAT-Εσωτερική διαμ. 58mm..

7,20€

 Κωδικός: 001286

Κολάρο ψυγείου IMT 232-Εσωτερική διαμ. 30mm

Κολάρο ψυγείου IMT 232-Εσωτερική διαμ. 30mm..

3,50€

 Κωδικός: 001285

Κολάρο ψυγείου IMT 535-Εσωτερική διαμ. 30-35mm

Κολάρο ψυγείου IMT 535-Εσωτερική διαμ. 30-35mm..

2,60€

 Κωδικός: 001292

Κολάρο ψυγείου IMT 542-Εσωτερική διαμ. 43-47mm

Κολάρο ψυγείου IMT 542-Εσωτερική διαμ. 43-47mm..

4,40€

 Κωδικός: 001263

Κολάρο ψυγείου MF 135/240-Εσωτερική διαμ. 27mm

Κολάρο ψυγείου MF 135/240-Εσωτερική διαμ. 27mm..

1,75€

 Κωδικός: 001275

Κολάρο ψυγείου άνω 65Χ-Εσωτερική διαμ. 35mm

Κολάρο ψυγείου άνω 65Χ-Εσωτερική διαμ. 35mm..

5,00€

 Κωδικός: 001279

Κολάρο ψυγείου άνω BELARUS 80-Εσωτερική διαμ. 37mm

Κολάρο ψυγείου άνω BELARUS 80-Εσωτερική διαμ. 37mm..

4,90€

 Κωδικός: 001298

Κολάρο ψυγείου άνω FIAT 450/480/640-Εσωτερική διαμ. 45mm

Κολάρο ψυγείου άνω FIAT 450/480/640-Εσωτερική διαμ. 45mm..

7,40€

 Κωδικός: 001268

Κολάρο ψυγείου άνω FIAT 50-66/70-66-Εσωτερική διαμ. 30mm

Κολάρο ψυγείου άνω FIAT 50-66/70-66-Εσωτερική διαμ. 30mm..

3,00€

 Κωδικός: 001276

Κολάρο ψυγείου άνω FORD 2/3/3600/3610-Εσωτερική διαμ. 37mm

Κολάρο ψυγείου άνω FORD 2/3/3600/3610-Εσωτερική διαμ. 37mm..

4,90€

 Κωδικός: 001277

Κολάρο ψυγείου άνω FORD 5/6600/6610-Εσωτερική διαμ. 37mm

Κολάρο ψυγείου άνω FORD 5/6600/6610-Εσωτερική διαμ. 37mm..

7,50€

 Κωδικός: 001264

Κολάρο ψυγείου άνω MF 135/240-Εσωτερική διαμ. 35mm

Κολάρο ψυγείου άνω MF 135/240-Εσωτερική διαμ. 35mm..

3,40€

 Κωδικός: 001294

Κολάρο ψυγείου άνω MF 165/175/185-Εσωτερική διαμ. 40mm

Κολάρο ψυγείου άνω MF 165/175/185-Εσωτερική διαμ. 40mm..

6,80€

 Κωδικός: 001297

Κολάρο ψυγείου άνω TEXTA-Εσωτερική διαμ. 40mm

Κολάρο ψυγείου άνω TEXTA-Εσωτερική διαμ. 40mm..

6,80€

 Κωδικός: 001265

Κολάρο ψυγείου άνω UTB 80-Εσωτερική διαμ. 45mm

Κολάρο ψυγείου άνω UTB 80-Εσωτερική διαμ. 45mm..

6,80€

 Κωδικός: 001284

Κολάρο ψυγείου ανω ZETOR-Εσωτερική διαμ. 35mm

Κολάρο ψυγείου ανω ZETOR-Εσωτερική διαμ. 35mm..

3,90€

 Κωδικός: 001273

Κολάρο ψυγείου εισαγωγής MF 135/240-Εσωτερική διαμ. 32mm

Κολάρο ψυγείου εισαγωγής MF 135/240-Εσωτερική διαμ. 32mm..

3,10€

 Κωδικός: 001272

Κολάρο ψυγείου ενδιάμεσο STAYER 1958-Εσωτερική διαμ. 38mm

Κολάρο ψυγείου ενδιάμεσο STAYER 1958-Εσωτερική διαμ. 38mm..

3,10€

 Κωδικός: 001280

Κολάρο ψυγείου κάτω BELARUS 80-Εσωτερική διαμ. 37mm

Κολάρο ψυγείου κάτω BELARUS 80-Εσωτερική διαμ. 37mm..

3,10€

 Κωδικός: 001278

Κολάρο ψυγείου κάτω DEXTA-Εσωτερική διαμ. 40mm

Κολάρο ψυγείου κάτω DEXTA-Εσωτερική διαμ. 40mm..

6,80€

 Κωδικός: 001270

Κολάρο ψυγείου κάτω FIAT 411/415-Εσωτερική διαμ. 38mm

Κολάρο ψυγείου κάτω FIAT 411/415-Εσωτερική διαμ. 38mm..

3,40€

 Κωδικός: 001267

Κολάρο ψυγείου κάτω FIAT 450/480/640-Εσωτερική διαμ. 35mm

Κολάρο ψυγείου κάτω FIAT 450/480/640-Εσωτερική διαμ. 35mm..

2,10€

 Κωδικός: 001269

Κολάρο ψυγείου κάτω FIAT 50-66/70-66-Εσωτερική διαμ. 35mm

Κολάρο ψυγείου κάτω FIAT 50-66/70-66-Εσωτερική διαμ. 35mm..

1,90€

 Κωδικός: 001271

Κολάρο ψυγείου κάτω FIAT-Εσωτερική διαμ. 23-35mm

Κολάρο ψυγείου κάτω FIAT-Εσωτερική διαμ. 23-35mm..

1,40€

 Κωδικός: 001274

Κολάρο ψυγείου κάτω MF 135/240-Εσωτερική διαμ. 37mm

Κολάρο ψυγείου κάτω MF 135/240-Εσωτερική διαμ. 37mm..

6,20€

 Κωδικός: 001295

Κολάρο ψυγείου κάτω MF 165/175/185-Εσωτερική διαμ. 37mm

Κολάρο ψυγείου κάτω MF 165/175/185-Εσωτερική διαμ. 37mm..

9,40€

 Κωδικός: 001293

Κολάρο ψυγείου κάτω MF 188/285-Εσωτερική διαμ. 40mm

Κολάρο ψυγείου κάτω MF 188/285-Εσωτερική διαμ. 40mm..

8,20€

 Κωδικός: 001266

Κολάρο ψυγείου κάτω UTB 80-Εσωτερική διαμ. 37mm

Κολάρο ψυγείου κάτω UTB 80-Εσωτερική διαμ. 37mm..

3,10€

 Κωδικός: 001301

Κολάρο ψυγείου κάτω ZETOR-Εσωτερική διαμ. 32mm

Κολάρο ψυγείου κάτω ZETOR-Εσωτερική διαμ. 32mm..

5,20€