Αμορτισέρ Καμπίνας 10kg - 20kg


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 000961

Μήκος 122mm(MIN) -250mm(MAX), 10kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 122-250Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 18Κιλά (kg): 10..

14,30€

 Κωδικός: 000969

Μήκος 131mm(MIN) -186mm(MAX), 20kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 131-186Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 20..

14,20€

 Κωδικός: 000970

Μήκος 151mm(MIN) -226mm(MAX), 20kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 151-226Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 20..

14,50€

 Κωδικός: 000962

Μήκος 154mm(MIN) -300mm(MAX), 10kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 154-300Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 18Κιλά (kg): 10..

14,50€

 Κωδικός: 000963

Μήκος 177mm(MIN) -360mm(MAX), 10kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 177-360Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 18Κιλά (kg): 10..

14,70€

 Κωδικός: 000971

Μήκος 181mm(MIN) -286mm(MAX), 20kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 181-286Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 20..

14,70€

 Κωδικός: 000972

Μήκος 201mm(MIN) -326mm(MAX), 20kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 201-326Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 20..

14,95€

 Κωδικός: 000964

Μήκος 203mm(MIN) -400mm(MAX), 10kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 203-400Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 18Κιλά (kg): 10..

15,30€

 Κωδικός: 000965

Μήκος 223mm(MIN) -450mm(MAX), 10kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 223-450Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 18Κιλά (kg): 10..

16,20€

 Κωδικός: 000973

Μήκος 231mm(MIN) -386mm(MAX), 20kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 231-386Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 20..

15,55€

 Κωδικός: 000966

Μήκος 253mm(MIN) -500mm(MAX), 10kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 253-500Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 18Κιλά (kg): 10..

16,50€

 Κωδικός: 000974

Μήκος 261mm(MIN) -436mm(MAX), 20kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 261-436Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 20..

16,40€

 Κωδικός: 000967

Μήκος 279mm(MIN) -550mm(MAX), 10kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 279-550Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 18Κιλά (kg): 10..

16,70€

 Κωδικός: 000975

Μήκος 281mm(MIN) -486mm(MAX), 20kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 281-486Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 20..

16,70€

 Κωδικός: 000968

Μήκος 304mm(MIN) -600mm(MAX), 10kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 304-600Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 18Κιλά (kg): 10..

17,30€

 Κωδικός: 000976

Μήκος 311mm(MIN) -536mm(MAX), 20kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 311-536Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 20..

17,00€

 Κωδικός: 000977

Μήκος 329mm(MIN) -586mm(MAX), 20kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 329-586Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 20..

17,50€

 Κωδικός: 000978

Μήκος 361mm(MIN) -636mm(MAX), 20kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 361-636Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 20..

18,00€

 Κωδικός: 000979

Μήκος 381mm(MIN) -686mm(MAX), 20kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 381-686Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 20..

18,30€

 Κωδικός: 000980

Μήκος 411mm(MIN) -736mm(MAX), 20kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 411-736Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 20..

18,80€

 Κωδικός: 000981

Μήκος 431mm(MIN) -786mm(MAX), 20kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 431-786Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 20..

19,50€

 Κωδικός: 000960

Μήκος 95mm(MIN) -200mm(MAX), 10kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 95-200Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 18Κιλά (kg): 10..

13,95€