Αμορτισέρ Καμπίνας 30kg - 40kg


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
 Κωδικός: 000982

Μήκος 131mm(MIN) -186mm(MAX), 30kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 131-186Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 30..

15,50€

 Κωδικός: 001008

Μήκος 131mm(MIN) -186mm(MAX), 40kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 131-186Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 40..

15,40€

 Κωδικός: 000983

Μήκος 151mm(MIN) -226mm(MAX), 30kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 151-226Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 30..

15,60€

 Κωδικός: 001009

Μήκος 151mm(MIN) -226mm(MAX), 40kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 151-226Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 40..

15,60€

 Κωδικός: 000984

Μήκος 181mm(MIN) -286mm(MAX), 30kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 181-286Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 30..

12,80€

 Κωδικός: 001010

Μήκος 181mm(MIN) -286mm(MAX), 40kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 181-286Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 40..

15,80€

 Κωδικός: 000985

Μήκος 201mm(MIN) -326mm(MAX), 30kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 201-326Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 30..

15,90€

 Κωδικός: 001011

Μήκος 201mm(MIN) -326mm(MAX), 40kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 201-326Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 40..

13,40€

 Κωδικός: 000986

Μήκος 231mm(MIN) -386mm(MAX), 30kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 231-386Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 30..

16,40€

 Κωδικός: 000987

Μήκος 261mm(MIN) -436mm(MAX), 30kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 261-436Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 30..

16,80€

 Κωδικός: 001013

Μήκος 261mm(MIN) -436mm(MAX), 40kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 261-436Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 40..

16,70€

 Κωδικός: 000988

Μήκος 281mm(MIN) -486mm(MAX), 30kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 281-486Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 30..

17,30€

 Κωδικός: 001014

Μήκος 281mm(MIN) -486mm(MAX), 40kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 281-486Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 40..

17,30€

 Κωδικός: 000989

Μήκος 311mm(MIN) -536mm(MAX), 30kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 311-536Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 30..

18,50€

 Κωδικός: 001015

Μήκος 311mm(MIN) -536mm(MAX), 40kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 311-536Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 40..

18,20€

 Κωδικός: 000990

Μήκος 329mm(MIN) -586mm(MAX), 30kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 329-586Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 30..

19,40€

 Κωδικός: 001016

Μήκος 329mm(MIN) -586mm(MAX), 40kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 329-586Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 40..

18,50€

 Κωδικός: 000991

Μήκος 361mm(MIN) -636mm(MAX), 30kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 361-636Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 30..

19,40€

 Κωδικός: 001017

Μήκος 361mm(MIN) -636mm(MAX), 40kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 361-636Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 40..

19,40€

 Κωδικός: 000992

Μήκος 381mm(MIN) -686mm(MAX), 30kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 381-686Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 30..

14,40€

 Κωδικός: 001018

Μήκος 381mm(MIN) -686mm(MAX), 40kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 381-686Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 40..

20,80€

 Κωδικός: 000993

Μήκος 411mm(MIN) -736mm(MAX), 30kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 411-736Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 30..

22,10€

 Κωδικός: 001019

Μήκος 411mm(MIN) -736mm(MAX), 40kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 411-736Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 40..

22,10€

 Κωδικός: 000994

Μήκος 431mm(MIN) -786mm(MAX), 30kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 431-786Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 30..

22,50€

 Κωδικός: 001020

Μήκος 431mm(MIN) -786mm(MAX), 40kg

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 431-786Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 40..

22,40€