Αμορτισέρ Καμπίνας 50kg - 60kg


Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Μήκος 131mm(MIN) -186mm(MAX), 50kg

 Κωδικός: 001021

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 131-186Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 50..

15,40€

Μήκος 131mm(MIN) -186mm(MAX), 60kg

 Κωδικός: 001034

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 131-186Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 60..

15,40€

Μήκος 151mm(MIN) -226mm(MAX), 50kg

 Κωδικός: 001022

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 151-226Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 50..

15,60€

Μήκος 151mm(MIN) -226mm(MAX), 60kg

 Κωδικός: 001035

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 151-226Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 60..

21,70€

Μήκος 181mm(MIN) -286mm(MAX), 50kg

 Κωδικός: 001023

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 181-286Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 50..

15,80€

Μήκος 181mm(MIN) -286mm(MAX), 60kg

 Κωδικός: 001036

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 181-286Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 60..

12,80€

Μήκος 201mm(MIN) -326mm(MAX), 50kg

 Κωδικός: 001024

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 201-326Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 50..

15,90€

Μήκος 201mm(MIN) -326mm(MAX), 60kg

 Κωδικός: 001037

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 201-326Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 60..

15,90€

Μήκος 231mm(MIN) -386mm(MAX), 50kg

 Κωδικός: 001025

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 231-386Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 50..

13,40€

Μήκος 231mm(MIN) -386mm(MAX), 60kg

 Κωδικός: 001038

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 231-386Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 60..

16,40€

Μήκος 261mm(MIN) -436mm(MAX), 50kg

 Κωδικός: 001026

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 261-436Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 50..

17,30€

Μήκος 261mm(MIN) -436mm(MAX), 60kg

 Κωδικός: 001039

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 261-436Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 60..

16,80€

Μήκος 281mm(MIN) -486mm(MAX), 50kg

 Κωδικός: 001027

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 281-486Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 50..

17,29€

Μήκος 281mm(MIN) -486mm(MAX), 60kg

 Κωδικός: 001040

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 281-486Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 60..

18,30€

Μήκος 311mm(MIN) -536mm(MAX), 50kg

 Κωδικός: 001028

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 311-536Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 50..

18,20€

Μήκος 311mm(MIN) -536mm(MAX), 60kg

 Κωδικός: 001041

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 311-536Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 60..

18,40€

Μήκος 329mm(MIN) -586mm(MAX), 50kg

 Κωδικός: 001029

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 329-586Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 50..

18,50€

Μήκος 329mm(MIN) -586mm(MAX), 60kg

 Κωδικός: 001042

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 329-586Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 60..

19,40€

Μήκος 361mm(MIN) -636mm(MAX), 50kg

 Κωδικός: 001030

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 361-636Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 50..

19,40€

Μήκος 361mm(MIN) -636mm(MAX), 60kg

 Κωδικός: 001043

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 361-636Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 60..

19,50€

Μήκος 381mm(MIN) -686mm(MAX), 50kg

 Κωδικός: 001031

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 381-686Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 50..

20,80€

Μήκος 381mm(MIN) -686mm(MAX), 60kg

 Κωδικός: 001044

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 381-686Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 60..

20,80€

Μήκος 411mm(MIN) -736mm(MAX), 50kg

 Κωδικός: 001032

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 411-736Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 50..

22,10€

Μήκος 411mm(MIN) -736mm(MAX), 60kg

 Κωδικός: 001045

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 411-736Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 60..

22,10€

Μήκος 431mm(MIN) -786mm(MAX), 50kg

 Κωδικός: 001033

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 431-786Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 50..

22,50€

Μήκος 431mm(MIN) -786mm(MAX), 60kg

 Κωδικός: 001046

Πάσο άκρων(mm) : 6L (mm) MIN-MAX: 431-786Πάχος εμβόλου ΦR(mm): 8Πάχος μπουκάλας ΦC(mm): 19Κιλά (kg): 60..

22,40€